Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Сторінка 3

Відомо кілька визначень педагогічної імпровізації. Ми керуємося двома з них.

В.І. Загвязинський визначає педагогічну імпровізацію як "здатність педагога швидко і правильно оцінювати ситуацію, приймати рішення відразу, без розгорнутого логічного міркування, на основі накопичених знань, досвіду та інструкції .".

В.А. Кан-Калик дає таке визначення: "Педагогічна імпровізація - це творчість педагога безпосередньо під час спілкування з дітьми, у момент здійснення в класі його педагогічного задуму. Це творчість на основі інтерпретації матеріалу підготовленого уроку в сьогоднішніх обставинах діяльності, у світлі справжніх педагогічних установок і відчуттів вчителя. Воно втілює в собі здатність вчителя оперативно оцінювати ситуації та вчинки учнів і свою власну діяльність, приймати рішення відразу (часом без попереднього логічного міркування) з урахуванням попереднього досвіду та педагогічних спеціальних знань, ерудиції та інтуїтивного пошуку і органічно діяти у мінливих обставинах діяльності, чуйно реагую на їх зміни, коригуючи власну діяльність " .

Ряд досліджень, проведених в останні роки, вказує на особливу роль професійного досвіду як умови педагогічної імпровізації .

Так, в рамках когнітивного підходу до дослідження педагогічного мислення отримані дані про те, що в основі успішної діяльності педагога лежать особливим чином організовані когнітивні схеми - узагальнені і стереотипні форми організації педагогічного досвіду, які дозволяють вчителеві здійснювати звичні дії щодо планування та проведення уроків. Ці схеми не тільки перешкоджають, але і сприяють імпровізації. Те, що сторонньому спостерігачеві представляється як творча імпровізація, при більш детальному вивченні виявляється застосуванням добре організованих схем і процедур.

Педагогічна тактика, розрахована на живе спілкування, передбачає розвинену здатність викладача до мовної імпровізації. Вона передається як осяяння, що є результатом інтуїтивного, тобто неусвідомленого, рішення психолого-педагогічних завдань. Однак імпровізація - не випадковість, бо оплачується граничним напруженням інтелектуальних, емоційних і вольових сил. Саме тоді і відбувається миттєве "інтуїтивне логічне осмислення" ситуації, що склалася і прийняття оптимального рішення.

Інтуїція також відіграє важливу роль в педагогічному імпровізації. У педагогічній дійсності різноманіття і неповторність ситуацій, дуже велика кількість факторів, що впливають на результат, неповнота і приблизність інформації, якою володіє педагог, обмеженість часу для пошуку і прийняття рішення роблять часом точний розрахунок просто неможливим, і інтуїтивне передбачення результатів виявляється в цих умовах навіть точніше логічних викладок.

Існує думка, що складність і привабливість імпровізації полягає в інтуїтивної, миттєвої реалізації творчого задуму.

Вище згадуваний нами заслужений учитель Н.Н. Шороглазова, приводить приклад даної думки із своєї власної педагогічної практики: "Якось я вивішувала на дошку ілюстрації представників тваринного світу. Стою спиною до класу, прикріплюю барвисте зображення жаби і раптом чую: "Фу, яка противна". Секунда на роздуми. І ось вже до класу повертається не просто вчитель, а вчитель в образі жаби. Квакають голосом говорю про те, як незаслужено люди ображають мене, як боляче ранить їх бридливе ставлення до мене. А за що? Адже я приношу людині велику користь. Діти відразу переймаються жалістю до цього живій істоті, згадують, чим корисні жаби. На перерві біжать до бібліотеки. Осяяння, навідало вчителя, викликало відповідну реакцію в учнях, мотивувало їх на самостійну видобуток знань .

Страницы: 1 2 3 4 5Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів
Як свідчать результати дослідження, антропометричні показники контрольної та експериментальної груп після експерименту статистично значимо не відрізнялись. Результати експерименту виявили зміни в рів ...

Суть і природа моралі, поняття про моральний розвиток
У короткому словнику по філософії поняття моральності прирівняне до поняття мораль. «Мораль - норми, принципи, правила поведінки людей, а так само сама людська поведінка (мотиви вчинків, результати д ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net