Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Сторінка 4

Педагогічна імпровізація здійснюється в такій послідовності:

- Оперативний аналіз ситуації, вибір засобів впливу;

- Само вплив (імпровізація);

- Оцінна стадія, на якій осмислюються і переживаються результати імпровізації і яка часто пов'язана з визначенням подальших завдань діяльності.

Успішність імпровізації залежить від серйозної творчої підготовки педагога, в тому числі і психолого-педагогічної; вміння керувати своїми психічними станами і навичок самоаналізу; вміння спілкуватися з дитячою аудиторією, зокрема від хорошого знання конкретного спортивного колективу і кожного юного спортсмена.

Дослідники виділяють п'ять варіантів педагогічної імпровізації в залежності від джерела її виникнення.

Перший варіант (непряму імпровізацію) викликають коригувальні чинники педагогічної творчості (команда, юний спортсмен, ситуація, виховна проблема, несподівано виникла в колективі). У імпровізації цього типу важливу роль відіграє імпровізаційна готовність тренера, що включає в себе:

1) відчуття можливих імпровізаційних моментів в майбутній діяльності в період підготовки до неї;

2) відчуття неминучості імпровізаційних моментів в перші хвилини безпосереднього спілкування з командою;

3) негайна й адекватна реакція на несподівано виникає педагогічне завдання.

Другий варіант пов'язаний з тим, що тренер знаходить в собі самому потрібний матеріал для імпровізації: несподівану асоціацію на тренуванні, спогад, аналогію і т. п. Цей варіант педагогічної імпровізації - своєрідна імпровізація зсередини, можлива за умови глибокої, щирої захопленості тренера тренуванням.

Цей варіант має значною мірою емоційно-чуттєвий характер, але спирається на значну підготовчу роботу, мобілізуючу всю творчу структуру особистості педагога.

Третій варіант викликається логікою викладу навчального матеріалу: імпровізація диктується раптовим виникненням таких залежностей в логіці розвитку матеріалу, які не були передбачені. Необхідно зазначити, що джерело імпровізації цього типу має логіко-педагогічний характер, і в імпровізації активно бере участь мислення.

Четвертий варіант імпровізації пов'язаний з критичним ставленням педагога до того, що він робить сам, і до того, як його дії сприймають юні спортсмени. Цей варіант втілює в собі відоме єдність логіко-педагогічного та емоційно-чуттєвого начал.

П'ятий варіант педагогічної імпровізації пов'язаний зі складністю творчого пошуку педагога. Зокрема, важливу роль тут відіграє механізм інтуїції. Така природа несподіваних "осяянь" на тренуванні, коли виникає найбільш плідне рішення педагогічної проблеми, не знайдене в процесі підготовки до занять, але що стало наслідком тривалої розумової роботи. Це не суперечить ідеям про можливість управління творчим процесом.

Педагогічна імпровізація, по-перше, вимагає від вчителя швидкого орієнтування в непередбачених обставинах, сприяє оперативному знаходженню ним засобів запобігання і вирішення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі, дає можливість створити сприятливі умови для здійснення навчально-пізнавальної діяльності, а також виявити і продемонструвати власну ерудицію, творчий потенціал, кмітливість, педагогічну майстерність і т.д., по-друге, забезпечує реалізацію потреби учня в емоційному контакті, "відчуття себе як предмета зацікавленості й симпатії вчителя, однолітків" (А. Е. Кондратенков), а також обумовлює позитивні зрушення в його поведінці, по-третє, коригує навчально-виховний процес, "зберігає невимушеність, природність реакції і знімає емоційну напругу суб'єктів педагогічної взаємодії в складних ситуаціях" (В. І. Загвязинский), стимулює їх до самовдосконалення .

Страницы: 1 2 3 4 5Теоретичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови
Становлення лінгвістики тексту в якості окремої галузі філології відображає весь хід розвитку сучасної лінгвістичної науки. Текст є первинним усього гуманітарно-філософського мислення і являється тою ...

Удосконалення усного іноземного мовлення в процесі позакласної роботи
Практична мета позакласної роботи з іноземної мови полягає в удосконаленні навичок і вмінь, набутих учнями на уроках. Під удосконаленням мовлення слід розуміти позитивні зміни, які відбуваються як у ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net