Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога

Сторінка 5

Отже, добротне проектування і планування педагогічної діяльності - передумова успіху, але домагатися його доводиться кожен раз заново. Без вигадки і натхнення, наполегливості та дерзання ніякий проект не втілиться в живу справу. Здатність педагога швидко і правильно оцінювати ситуацію, приймати рішення відразу, без розгорнутого логічного міркування, на основі накопичених знань, досвіду та інтуїції називають педагогічної імпровізацією.

Імпровізаційний момент, миттєва творчість, яка народжується безпосередньо під час спілкування зі школярами або дорослими, є спосіб втілення задуманого, умова точності попадання в ціль, "живинки" і невимушеності в спілкуванні. Це безпосередня, неспровокована, природна, органічно притаманна викладанню або виховної роботі імпровізація. Вона додає спілкуванню живий безпосередній характер.

Є й інший вид імпровізації. Він пов'язаний з розбіжністю запланованого і реального. Хто з педагогів не зустрічався із ситуацією, коли доводиться на ходу змінювати намічений план дій в залежності від ситуації, змісту отриманих відповідей, допущених помилок, емоційного настрою класу і т. д.? Ось тоді і виручає імпровізація, швидке рішення, експромт.

Імпровізація не виникає з нічого. Вдала імпровізація можлива тільки на добре підготовленому гранті. Адже недарма напівжартома кажуть, що найкраща імпровізація - це заздалегідь підготовлена імпровізація. Досвід аналізу типових ситуацій, передбачення, заснованого на знанні законів і тенденцій, на обґрунтованою гіпотезою, - основа вдалою імпровізації. "Творчість, - підкреслював В. О. Сухомлинський, - ні в якому разі не означає, що педагогічний процес - щось незбагненне, підвладне тільки натхнення і не піддається передбаченню. Як раз навпаки. Саме тонке передбачення, вивчення залежностей багатьох факторів і закономірностей педагогічного процесу дозволяють справжнього майстра миттєво змінити план" .

Однак процес формування готовності майбутніх учителів до реалізації педагогічної імпровізації ще не став предметом спеціального наукового пошуку.

Актуальність даного поняття посилюється рішенням протиріч, які об'єктивно існуючі в освітній практиці, а саме:

• між потребами суспільства в майбутніх учителів, готових до імпровізації, здатних миттєво оцінювати педагогічну ситуацію і приймати рішення, і рівнем розробки цього питання в педагогічній теорії;

• між існуючою системою професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів і недостатнім визначенням у ній проблеми формування вмінь педагогічної імпровізації;

• між наявністю досвіду активного використання окремими майстрами педагогічної справи елементів імпровізації у навчально-виховному процесі та відсутністю її застосування в широкій шкільній практиці.

Страницы: 1 2 3 4 5 Зміст та сутність комплексної методики освоєння духових інструментів
Основним мотивом створення методики комплексного освоєння духових інструментів, за твердженням її автора В.М.Говора, стало складне становище з ансамблево-оркестровим музикуванням на духових інструмен ...

Система вивчення іменників
Знайомство з частинами мови починається з вивчення іменника як найбільш уживаного учнями лексико-граматичного класу слів. Вивчення іменників в початкових класах передбачає, по-перше, формування грама ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net