Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів

Сторінка 1

Реалії сьогоднішнього дня ставлять перед випускниками вузів високі вимоги. Майбутній фахівець повинен володіти не тільки високою теоретичною компетентністю, а й володіти професійними вміннями та навичками. Саме такі вимоги висуває сьогоднішній роботодавець молодим фахівцям. На думку ряду авторів, для професійного зростання викладача необхідно від 10 до 15 років практичної роботи. Сьогодні студенти отримують переважно теоретичні знання з якимось відривом від практики.

Для більш детального розгляду професійних вмінь, ми зосередили нашу роботу на сформованості власне схильності до прояву педагогічної інтуїції, як важливого компонента професійної діяльності педагога.

Ми розділили нашу роботу на блоки, в котрих будуть показані висновки щодо проведених експериментів.

Блок №1: "Анкетування студентів"

Ціль: Визначити відношення студентів до необхідності прояву інтуїції в професійній діяльності педагога.

Анкета

1.Курс

2.Чи відіграє значну роль наявність фактору інтуїції в особистості?

а) так, звичайно;

б) скоріше так, чим ні;

в) скоріше ні, чим так;

г) звичайно ні.

3.Чи необхідно розвивати інтуїцію серед студентської молоді?

а) так, звичайно;

б) скоріше так, чим ні;

в) скоріше ні, чим так;

г) звичайно ні.

4.Чи є необхідність використання інтуїції в професійній діяльності педагога?

а) так, звичайно;

б) скоріше так, чим ні;

в) скоріше ні, чим так;

г) звичайно ні.

5. Чи бажаєте Ви використовувати набуті схильності педагогічної інтуїції в своїй професійній діяльності?

а) так, звичайно;

б) скоріше так, чим ні;

в) скоріше ні, чим так;

г) звичайно ні.

Анкетування проводилося зі студентами Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського на інституті початкової та гуманітарно-технічної освіти, спеціальності "соціальна педагогіка" за кількістю 25 чоловік.

Дане дослідження дало наступні результати: більша половина студентів, а саме 74% від загальної кількості, відповіли, що педагогічна інтуїція обов’язково повинна бути сформована в педагогів, так як це є вагомим фактором їх діяльності; 20%, що за кількістю є менше половини опитуваних респондентів, відповіли, що педагогічна інтуїція скоріше має бути в наявності у педагогів, однак вони не мають чіткого бачення її необхідності; 6% відповіли, що педагогічна інтуїція має місце в діяльності педагога, однак вона не має значного впливу на її продуктивність.

Рис.№1: Відношення студентів до прояву педагогічної інтуїції

БЛОК №2: "Порівняльний аналіз рівня сформованості інтуїтивних схильностей"

Основним завданням даного блоку було - здійснення порівняльного аналізу щодо сформованості педагогічної інтуїції в різних вікових категоріях. Іншими словами, ми побудували наше дослідження таким чином, щоб побачити різницю між рівнями сформованості педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів, тобто, у студентів, а також у педагогів, котрі мають вже досвід педагогічної діяльності.

Спочатку, зупинимося на результатах проведеного дослідження пов'язаного з виявленням рівнів інтуїтивних здібностей студентів та їх розвитку на різних етапах процесу навчання в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського. Відповідно до поставленої мети експерименту були визначені наступні завдання: виявлення фактичних рівнів інтуїтивних здібностей студентів на першому році навчання, тобто на початковому етапі навчально-пізнавальної діяльності та визначення рівнів розвитку інтуїтивних здібностей студентів в процесі навчально-пізнавальної діяльності, тобто на наступних етапах навчання по спеціальності.

Страницы: 1 2 3 4 5Сучасний стан української культури
На сьогоднішній день українська література переживає чи не найбільший занепад серед усіх культурних галузей. На те є об'єктивні підстави. По-перше, література потребує певних інвестувань, але ці інве ...

Девіація як процес
Уявлення про те, що девіація - будь-яке відхилення від загальноприйнятих стандартів припускає: все суспільство характеризується нормативною одностайністю, а життєвий шлях особистості однозначний і од ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net