Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів

Сторінка 2

Педагогічний експеримент проводився в студентській групі на першому курсі навчання за спеціальністю "соціальна педагогіка" за кількістю 17 чоловік. Основним методом дослідження був рефлексивний опитувальник для визначення схильності до педагогічної інтуїції за А.С. Гільмановим.

Слід зазначити, що дана спеціальність має ряд дидактичних і професійних особливостей, а саме: комплексний характер змісту спеціальності, яка об'єднує цикли соціально-педагогічних та психолого-педагогічних дисциплін. Визначальним фактором підготовки соціальних педагогів виступає цикл професійно-орієнтованих дисциплін, а вивчення дисциплін (і спеціальності в цілому) вимагає від особистості студента розвитку саме інтуїтивних здібностей як основи передбачення проблеми та виходу із неї, шляхом своєї власної професійної спрямованості.

Рефлексивний опитувальник для визначення схильності до педагогічної інтуїції А.С. Гільманова.

При відповідях на питання можна ставити собі бали за принципом: 0 - ніколи, 1 - рідко, 3 - досить часто, але не можу згадати конкретних випадків, 4 - настільки часто, що не можу відразу згадати конкретний випадок, 5 - завжди, іншого я і не уявляю.

1) Я миттєво відчуваю доцільність чи недоцільність будь-яких моїх доконаних або планованих дій.

2) Коли я бачу діяльність учителя, який мені подобається, або читаю опис привабливою для мене педагогічної діяльності, я відразу розумію, чи може це статися в мене.

3) Я легко можу побачити світ очима якогось конкретного мого учня.

4) Я цікавлюся розмовами, книгами, фільмами і т. п., де мова йде про ті проблеми, які близькі предмету, що викладається мною, і миттєво вивуджую корисну інформацію.

5) Коли я планую вивчення нової теми, я одразу бачу, як потрібно проводити уроки, ніж кожен урок повинен відрізнятися від іншого.

6) Стиль моєї мови (набір слів, побудова речень, інтонація та ін) Легко змінюється при викладанні в молодших і старших класах.

7) Я легко, на ходу, за внутрішнім натхненням змінюю план проведення уроку.

8) Я не гублюся при виникла в ході педагогічної діяльності несподіванки.

9) Я відчуваю, не дивлячись на годинник, коли урок закінчиться.

10) Я відчуваю почуття радості при раптовому вирішенні педагогічної проблеми, що мучила мене в процесі роботи.

Говорити про сформованість педагогічної інтуїції можна, якщо сума балів перевищує 40.

Проведене дослідження дало можливість отримати картину сформованості у випробовуваних, за кількістю 17 чоловік, схильностей до прояву педагогічної інтуїції.

Звертає на себе увагу факт наявності значної кількості студентів із низьким рівнем сформованості описуваних якостей, тобто, значна частина респондентів (25%) має передумови до виникнення проблем, пов'язаних з нерозумінням педагогічної ситуації, її аналізом, прогнозуванням поведінки учасників педагогічного процесу, що свідчить про недостатню сформованості педагогічної інтуїції.

Однак, позитивною передумовою для формування досліджуваної якості є наявність середнього рівня у 63% студентів. При планомірно організованій роботі в навчально-виховному процесі респонденти, зможуть успішно сформувати схильність до прояву у своїй професійній діяльності педагогічної інтуїції, як і студенти з показниками високого рівня (12%) розглянутих показників.

Страницы: 1 2 3 4 5Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики
Питання дослідження та запровадження досягнень закордонних методистів, психологів, педагогів, практиків було актуальним завжди. Проте зараз в умовах участі України у Болонському процесі це питання на ...

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті
Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті Основні форми: Навчальні заняття Викон. інд. завдань Самост-на робота студентів Практична підгот. Контрольні заходи Основні види: ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net