Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів

Сторінка 3

Рис.№2: Рівень схильності студентів 1 курсу до педагогічної інтуїції

В ході аналізу показників, по виявленню рівня схильності студентів першого курсу до педагогічної інтуїції, виявлено деяку невідповідність.

Вищезгадана тенденція розподілу рівнів, свідчить про відсутність досвіду практичної педагогічної діяльності, а тому - про невміння застосовувати наявні професійні знання на практиці.

Особливий інтерес викликало у нас таке визначення: Інтуїція педагогічна - розвивається на основі досвіду або наукового пізнання здатність безпосередньо, без логічного аналізу вбачати вірне рішення.

Висновком цього аргументу, є те, що проведене раніше дослідження, щодо виявлення рівня схильності до педагогічної інтуїції у студентів першого курсу, є не актуальним, так як вище згадуване вміння педагога повинно вивчатися і досліджуватися в більш зрілому віці, тобто, вже на старших курсах.

Таким чином можна припустити той факт, що студенти першого курсу, поки що проявляють недостатню мотивацію до формування професійного мислення, слабкі показники творчого підходу, відсутність інсайту, не підключення інтуїтивного компонента в процесі вирішення педагогічних ситуацій. Все це в сукупності збіднює інтуїтивну сферу піддослідних і створює недостатньо сприятливі передумови для активізації процесу формування педагогічної інтуїції в ході навчання у вузі.

Протягом грудня 2011 року на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, нами проводилося опитування для визначення рівнів інтуїції у професійній діяльності педагогів Одеської області, які проходили курси підвищення кваліфікації, за рефлексивним опитувальником С.А. Гільманова.

В опитуванні взяли участь близько 60 педагогів – вчителі початкових класів, трудового навчання, історії, а також вихователі ДНЗ і директори НВК, котрі мають досвід роботи в педагогічній діяльності більш ніж 3 роки.

На основі аналізу результатів опитування, ми визначили, що майже 75% від загальної кількості респондентів отримали більше 40 балів при відповідях на поставлені питання, а це свідчить про той факт, що досвід є важливим компонентом в професійній діяльності педагога, який відіграє значну роль в розвитку педагогічної інтуїції.

Отже, не випадково був здійснений подібний аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції серед різної вікової категорії – студентів-майбутніх педагогів та педагогів з досвідом роботи.

Таким чином, ми спостерігали, що в міру оволодіння педагогічною майстерністю вчитель не здійснює перехід від інтуїтивного обґрунтування рішень до наукового, а відбувається якісна зміна самої інтуїції як регулятора педагогічної діяльності, перехід від доінтуїтивних і емпірично-інтуїтивних обґрунтувань до науково-інтуїтивним і творчим обґрунтуванням. Виникає завдання розвитку педагогічної інтуїції студентів, а також планомірного підвищення рівня інтуїції працюючих педагогів.

БЛОК №3: "Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції серед студентів магістратури"

Дана робота поставила перед нами наступне завдання – визначити рівень сформованості педагогічної інтуїції в середній категорії, тобто, серед студентів котрі мають значну навчальну базу, практичну основу та початковий рівень професійної діяльності майбутнього педагога. Даними респондентами стали студенти магістратури інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти.

Страницы: 1 2 3 4 5Основні поняття, теореми, ознаки подільності натуральних чисел
Означення і властивості подільності чисел У курсі «Алгебри і теорії чисел» вищих навчальних закладів вивчається розділ про подільність цілих чисел. Всі теореми, означення для легшого вигляду теорій с ...

Функціональна роль творчого складу мислення у становленні особистості. Дизайн, як школа творчого мислення
Мистецтво приховує у собі величезні потенційні можливості для зцілення людей від морально-естетичного занепаду, духовного зубожіння. Людина завдяки сприйманню мистецтва та власній художній творчості ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net