Аналіз результатів виявлення схильності до інтуїтивних вмінь в педагогічній діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Аналіз результатів виявлення схильності до інтуїтивних вмінь в педагогічній діяльності

Сторінка 2

Отже, інтуїція, якщо зібрати всі характеристики про неї, виявляється воістину всюдисущої: вона дає напрями досліджень, формує наочні уявні моделі об'єктів, тлумачить емпіричні дані, конструює фундаментальні поняття і загальні принципи теорії, виробляє гіпотези, стимулює вибір ефективних прийомів і методів дослідження. Важко назвати будь-який пізнавальний процес, провідний до нових наукових результатів, який самі діячі науки не пов'язували б із інтуїцією.

Вивчення теоретичних і практичних основ інтуїції дозволяє побудувати концепцію педагогічної інтуїції, яку слід трактувати як швидкий, несвідомий відбір педагогом найбільш ефективних методів і пріоритетів педагогічного впливу в ситуаціях нестачі інформації про сутності педагогічного явища. Саме за допомогою інтуїції педагог здатний негайно вибирати одне з багатьох рішень, наприклад, в результаті захоплення особливостей сприйняття матеріалу або назріваючих конфліктів спілкування, викликаних непередбаченими тенденціями або обставинами та ін.

Таким чином, педагогічна інтуїція являє собою складне поняття, що має специфічну структуру, кожен компонент якої реалізується в освітньому процесі. Знання наукових основ педагогічної інтуїції, її ролі та значення в навчально-виховному процесі створює можливість для підвищення якості та ефективності раціональних, емоційних компонентів творчої діяльності педагогів і тим самим гарантує позитивні результати засвоєння знань, умінь і навичок.

Концептуальна інтуїція - процес формування нових понять на основі наявних раніше наочних образів. Ейдетична інтуїція - побудова нових наочних образів на основі наявних раніше понять. Обидва ці підрозділи - різні форми наукової інтуїції, тобто різні форми взаємодії чуттєвого і логічного пізнання.

В процесі інтуїтивного рішення приймає участь також естетичний фактор. При будь-якому різновиді інтуїції - ейдетичної або концептуальної - відбувається як би домальовування картини (ситуації) до цілісності.

Взаємозв'язок цілого і частини, системи і елемента також впроваджується в свідому і несвідому сферу людської психіки у формі певної схеми або структури (в узагальненому вигляді), перетворюючись в психологічну установку на досягненні гармонійності і досконалості. Прагнення до гармонії і краси, здійснюване на підсвідомому рівні, може послужити фактором, що робить вирішальний вплив на вибір з безлічі варіантів в більш досконалий.

І естетичний, і, слід гадати, етичний фактори, як і емоційний і праксеологічні фактори - всі вони в тій чи іншій мірі пов'язані з формуванням інтуїції і її дією в проблемних ситуаціях. Їх виявлення в процесах інтуїції свідчить, крім іншого, про те, що в пізнавальній діяльності беруть участь аж ніяк не "чисті" фізіологічні та біохімічні освіти, а людська особистість, яка базує своє пізнання на цих механізмах, що використовує їх як кошти, але розгортає цю діяльність в широке поле різноманітних, живих людських відносин і в практиці. Індивідуальне пізнання своєрідне, як специфічна і інтуїтивна здатність кожної людини, його життєва унікальність, але через всю цю специфічність проявляє свою дію загальна соціокультурна детермінація пізнавальної діяльності, громадська природа людської особистості.

А. С. Кармін (2007), виходячи з того, що головною ознакою інтуїції є те, що людина не усвідомлює, як і звідки з'являється у нього якесь знання, вважає, що під її ім'ям ховаються дуже різнорідні типи когнітивних феноменів. Він виділяє шість таких типів.

Інтуїція як інстинктивна реакція. "Почуття небезпеки", "незрозумілий страх", "несвідомий жах", "агресивний синдром" і тому подібні переживання у багатьох випадках з'являються на основі дії інстинктивних механізмів.

Диспозиційна інтуїція. Існують різноманітні причини схильності людини до певних дій. Така схильність нерідко веде до неусвідомленого вибору рішення, яке, як здається людині, виникло незрозуміло як, але насправді обумовлено наявними у нього диспозиціями - починаючи від стійких рис характеру і закінчуючи швидкоплинними психічними станами. Найбільш типовим приміром може служити вплив установки по Д. Н. Узнадзе.

Страницы: 1 2 3 4Задачі на знаходження невідомого зменшуваного
Серйозні труднощі для учнів становить вибір дій під час розв'язування задач на знаходження невідомого зменшуваного. Так задачу - За обідом з'їли 5 яблук. Після цього залишилося ще 3 яблука. Скільки я ...

Застосування біолого-екологічного експерименту на уроках біології при використані колекційного матеріалу кабінету біології
Одним із напрямків екологічного виховання учнів, який застосовується на уроках природознавства є екологічні досліди. На відміну від ігор вчителі рідко застосовують цю методику у своїй роботі. Очевидн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net