Аналіз результатів виявлення схильності до інтуїтивних вмінь в педагогічній діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів » Аналіз результатів виявлення схильності до інтуїтивних вмінь в педагогічній діяльності

Сторінка 4

Респондентами стали студенти інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти за кількістю 25 чоловік. Анкетування показало, що більша половина, а саме 74% від загальної кількості студентів зазначили важливість застосування педагогічної інтуїції у своїй професійній діяльності.

У наступному блоці нашої роботи ми перевірили вірогідність факту важливості досвіду професійної діяльності, як вагомого компонента при формуванні педагогічної інтуїції.

Респондентами даної роботи стали студенти першого курсу інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти (17 чоловік), які мають лише теоретичний досвід навчального процесу та педагоги з досвідом роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (60 чоловік).

Для перевірки вірогідності назначеного завдання ми використали рефлексивний опитувальник за А.С. Гільмановим, який показав наступні результати: говорити про сформованість схильності до педагогічної інтуїції можна якщо сума балів перевищує 40 балів: у респондентів першого курсу це лише 25%, а у педагогів 75%. Тож як бачимо, факт наявності та впливу досвіду є вірогідним.

Далі наша робота зосередилася на так званій "середній ланкі", іншими словами ми спробували дізнатися за допомогою вище згадуваного опитувальника, який рівень сформованості педагогічної інтуїції у студентів, майбутніх педагогів, котрі мають значний теоретичний та практичний досвід професійної діяльності. Даними респондентами стали студенти магістратури інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти.

Опитування показало, що у близько 35% студентів сформована схильність до прояву педагогічної інтуїції, а це свідчить про те, що дійсно у ході навчального процесу та набуття теоретичного та практичного досвіду студенти формують вже певні сходини до повноцінної інтуїтивної здібності, яку зможуть використовувати в ході своєї професійної діяльності.

Отже, підбиваючи підсумки зробленої роботи нам представилось можливим розробити та апробувати спеціальне тренінгове заняття направлене на покращення рівня сформованості педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів, в якому ми намагалися скласти її власну модель та показати головні складові, котрі на нею впливатимуть.

Аналізуючи апробоване заняття зі студентами магістратури за кількістю 20 чоловік, ми побачили позитивні зміни, характерною рисою яких, є збільшення відсотку студентів високого рівня сформованості схильності до педагогічної інтуїції з 35% до 55%.

Отже, як бачимо зміни дійсно відбулися й несуть в собі позитивний характер. Якщо брати до уваги той факт, що розроблене нами спеціальне заняття посвячене розвитку та формуванню інтуїтивних вмінь у майбутніх педагогів, дійсно має гідний вплив, то слід зауважити, що пов’язуючи подібні заняття із навчально-виховним процесом ми зможемо активно формувати у майбутніх педагогів необхідні їм якості, котрі вони використовуватимуть в своїй майбутній професійній діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 Дошкільне виховання в зарубіжних країнах
Фахівці зарубіжних країн дають одностайну оцінку значенню фізичного виховання в дошкільний період. Про це свідчить що намітилася майже повсюдно тенденція підвищення інтересу до цього аспекту дошкільн ...

Програма «раннє втручання»
Програми Раннього Втручання вперше з'явилися 40-50 років тому на теренах розвинених західних країн. До їх появи спричинилося два фактори. З одного боку — реформа та розвиток у суспільстві мережі посл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net