Особливості соціальних проблем дітей з вадами слуху

Сторінка 4

4. Володіння словесної промовою - це передумова для адекватного розвитку пізнавальної сфери. Засвоєння мови сприяє розвитку мислення, його структурування та диференціювання. Через словесну мова дитина з порушенням слуху набуває здатність абстрактно і логічно мислити творчо вирішувати проблеми, приймати рішення, використовуючи символічно представлений досвід в процесі планування та прийняття рішень. Володіючи словесної промовою, він досягає більш високого рівня свідомості.

5. Завдяки розвиненій словесної мови людина набуває здатність враховувати соціальні перспективи у власному мислення і діяльності. Соціальне навчання і пізнавальна діяльність пов'язані з промовою.

6. Формування словесної мови знаходиться в тісному зв'язку з емоційним і соціальних вихованням. Здатність сприймати емоційно значущі звукові характеристики голосу має величезний вплив на становлення повноцінно розвиненої особистості. Поряд з навчанням мови і мови надзвичайно велике значення набуває емоційний розвиток глухого дитини. Головною його метою є попередження виникнення перешкод для взаємодії, спілкування, можливих з-за порушення слуху. Щоб виховати емоційно стабільну і соціально пристосовану особистість, необхідно використовувати всі компенсаторні можливості в сфері міжособистісних відносин і забезпечити передачу дитині широкого спектру емоційних сигналів та інформації.

Згідно з сучасними уявленнями для навчання словесної мови і навичкам спілкування можна використовувати зоровий аналізатор, дотик, кінестетичний відчуття і залишковий слух. В якості додаткових інформаційних каналів існують системи Cued-Speech, фонематическая і графемная мануальні системи, природні міміка, жести, мова жестів. 'Значення й функції різних знакових і допоміжних систем при оволодінні промовою вимагають наукового обґрунтування через існуючих розбіжностей в експериментальних дослідженнях.

В емоційному вихованні та спілкуванні особливе значення мають жести, міміка, мова телодвижений, а також можливості шкірної чутливості, певною мірою замінюють виразність голосу, не сприймається зовсім або сприймається не повністю.

Психологія розвитку мови глухого

Як підвести глухого дитини до оволодіння мовою? Це основне питання, що є через досі існуючих розбіжностей першочерговим педагогічної завданням. Значну допомогу в цьому може надати психологія розвитку мови глухого, яка як частина загальної психології мови системно і з застосуванням емпіричних методів досліджує проблеми освітньої практики.

Психологія розвитку мови глухого повинна займатися власне як проблемою формування мови, так і особливостями навчання глухого дитини словесної мови, тобто дослідженням можливостей оволодіння словесної промовою в особливих умовах, коли слухове сприйняття, як природне джерело інформації, в значній мірі порушено.

Психологія розвитку мови глухого може бути визнана проміжної наукою, що знаходиться між психологією навчання і психологією, що вивчає розвиток глухого дитини. Особливу її значення випливає з визначальної ролі словесної мови в особистісному розвитку глухого дитини і необхідності надати батькам і фахівцям, що постали перед проблемою вибору того або іншого методу навчання, науково обґрунтовану допомогу для їх практичної освітньої діяльності.

Методи навчання, запропоновані тими або іншими авторами, що спираються на популярні психологічні або лінгвістичні теорії, варто критично проаналізувати і підтвердити їх результативність ґрунтовними емпіричними дослідженнями. Для легітимною сурдопсихологии характерно те, що вона досліджує особливості оволодіння мовою в тісному зв'язку з розвитком особистості в цілому. Формування мови у глухого дитини значною мірою визначається зовнішнім керівництвом і активністю з боку партнерів по спілкуванню і може бути успішно реалізовано тільки в умовах міжособистісних відносин.

У відповідних концепціях важливо не тільки правильно вибрати методи навчання з точки зору їх доцільності та ефективності, але, що ще більш значуще, усвідомити вплив того чи іншого методу навчання мови на розвиток глухого дитини як особистості.

У самій психології розвитку мови глухого чітко проглядається певне коло проблем.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Стан організації модульно-розвивального навчання
Реформування галузі освіти, передусім середньої загальноосвітньої школи, передбачає широке впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, відкриття нових навчальних закладів – гі ...

Методика виконання зображень птахів і тварин у початкових класах
Тваринний світ дуже цікавий і різноманітний за формою і кольором. У початкових класах ці форми малюють найчастіше в профіль, що дає змогу зменшити вплив перспективних змін на зображення. Наочністю дл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net