Технології розвитку комунікативних навичок дітей з вадами слуху

Сторінка 4

Учні вчаться по повному і короткому написанню викладу одного і того ж тексту, конспектування прочитаного, редагуванню тексту, написанню творів, листів.

Окрім загально-дидактичних методів слід використовувати у роботі й спеціальні прийоми і методи, що спрямовані на оживлення мовного матеріалу через його комунікативне використання. Вчитель повинен створити всі умови, щоб мова засвоювалася не як результативна освіта, а в самому режимі Її використання, як специфічна людська діяльність невід'ємна частина існування людини.

Рекомендації щодо розвитку комунікаційних навичок у дітей з вадами слуху.

1. Батькам, педагогам, обслуговуючому персоналу:

1.1. Мовлення дорослих повинно відповідати нормам літературної мови, бути інтоноване, мати нормальний темп і гучність.

1.2. Формувати навички сприймання і відтворення усного мовлення в умовах спеціально створеного слухомовленнєвого середовища при постійному використанні якісної звукопідсилюючої апаратури.

1.3. Мотивувати мовленнєве спілкування, пов’язане з побутовими потребами дітей: підтримувати та заохочувати будь-які спроби спілкування дітей.

1.4. Формувати у дітей потребу у мовленнєвому спілкуванні за допомогою запитань (хто?, що?, куди?, коли?, чому? та ін.).

1.5. Обличчя дорослого повинне знаходитися на рівні обличчя дитини не ближче 40-50 см.

1.6. Постійно стимулювати дітей до активного застосування мовлення.

1.7. Весь мовний матеріал, що засвоєний дітьми, повинен відтворюватися ними тільки в усній формі.

1.8. Батькам та педагогам висувати однакові вимоги до мовлення дітей.

1.9. Батькам закріплювати і розширювати мовленнєві уміння і навички, сформовані на спеціальних заняттях.

2. Педагогам:

2.1. Формувати в дітей з вадами слуху слухозорову кінестетичну систему на основі інтенсивного розвитку порушеної слухової функції.

2.2. Працювати над збагаченням мови новим матеріалом і закріпленням вже пройденого шляхом безпосереднього включення мовлення в практичну діяльність учнів.

2.3. Використовувати таблиці з метою закріплення фразеології. Матеріал на таблицях (питання, відповіді, прохання) постійно поновлювати та поповнювати. Привчати учнів звертатися до табличок при виникненні ускладнень у формуванні висловлення.

2.4. Здійснювати наступність у роботі над усним мовленням в різних організаційних формах навчання.

2.5. Проводити спеціальну роботу, спрямовану на активізацію усної комунікації учнів під час діалогічного мовлення.

2.6. Працювати одночасно над вимовою і граматичною системою мови.

2.7. Поповнювати мовлення дітей дієсловами, прикметниками, займенниками, прислівниками.

2.8. Під час занять поряд з описово-розповідною використовувати, також, і розмовну форму мовлення.

2.9. Обмежити використання міміко-жестикуляторного мовлення. Використовувати його дозволяється лише у виняткових випадках при неодмінній умові: міміко-жестикуляторне мовлення супроводжується словесною мовою.

2.10. Не супроводжувати усне мовлення дактилюванням. Використання дактильної форми мови допускається на уроках у тих випадках, коли спілкування усним мовленням утруднено, а також з учнями, що мають поганий зір і слабкі навички читання з губ.

Рекомендації щодо удосконалення мовних навичок дітей з вадами слуху.

1 .Постійно використовувати спеціальні методи та специфічні прийоми у роботі з дітьми на заняттях та особливо у режимних моментах.

Страницы: 1 2 3 4 5Формування звукової культури мовлення. Система вправ
Культура мови, усної чи писемної, активного мовця зростає по висхідній від орфографічно-пунктуаційної грамотності до стилістичної виразності та комунікативної доцільності, потім до комунікативної опт ...

Методика використання рівневих систем фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів
Серед важливих засобів підвищення ефективності навчального процесу, реалізацій прикладної спрямованості шкільного курсу фізики є здійснення міжпредметних зв’язків. Міжпредметні зв’язки дають можливіс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net