Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху

Сторінка 4

- метою розвитку слуху та мовлення дитини з порушенням слуху є підготовка її до навчання у масовій школі.

Для реабілітації дитини раннього віку з КІ прийнятні усі методи, які використовують для розвитку слуху і мовлення слабочуючих дітей з обов’язковим застосуванням якісних СА. Однак існує ряд особливостей.

В перший навчання рік необхідно приділяти максимальну увагу розвитку слухового сприймання, насамперед, використовуючи для цього щоденні звичні ситуації. Тому величезну роль у розвитку слуху дитини з КІ відіграють батьки, які постійно привертають увагу малюка до звуків, пояснюють їх значення. Головна задача -у короткий термін розвити природне слухове сприймання з КІ у глухої дитини до рівня, наближеного до нормального слуху, щоб слух почав працювати на розвиток розуміння мовлення і формування власного, як у нормально чуючої дитини.

Дитина з КІ, імплантована у молодшому віці, не потребує використання глобального читання. Як відомо, ця методика дозволяє дитині з великою втратою слуху накопичити словниковий запас. У дитини з КІ оволодіння новими словами здійснюється спочатку на слухозоровій основі (якщо навички читання с губ у неї були вже частково сформовані), а потім, з розвитком слуху, переважно на слуховій основі. Дитина з КІ потребує раннього опанування навичками аналітичного читання. Читання по буквах, по складах використовується для розвитку вимови, допомагає формуванню граматичної системи рідної мови. Це пов’язано з тим, що дитина з КІ, як і дитина з туговухістю 1 ступеню не чує у звичайному мовленні закінчення, префікси, прийменники.

Безперечно, більшість напрямків роботи у рамках верботональної методики ефективна в роботі з дітьми з КІ - фонетична ритміка, способи викликання звуків у малюків, що мовчать, формування ритміко-інтонаційної сторони мовлення. Однак очевидно виключення – дитина з КІ не потребує опори на тактильно-вібраційні почуття, які широко використовуються у даному методі. З самого початку, процеси сприйняття мовлення спираються на слухо-зорове та слухове сприймання, що активно розвивається. Дуже важливим для післяопераційної реабілітації є те, що метод передбачає активне залучення батьків у процес розвитку і навчання дитини. Все це стосується і дітей, які займаються за методикою Е.І. Леонгард.

Дитина з КІ не потребує використання спряженого мовлення для розвитку вимовних навичок. Більш того, спряжене мовлення гальмує формування навичок розуміння мовлення та використання власного мовлення. Необхідно одразу перейти на послідовно-діалогове мовлення. Принцип навчання мовлення у дитини з КІ такий саме, як при навчанні дітей, які нормально чують: "Слухай; думай; говори, чуючи; (повтори)" - ось природна послідовність мовленнєвого процесу. При навчанні дитини з КІ з використанням спряженого мовлення вона не може запам’ятати вимовлені слова і фрази, щоб використати ії у самостійному мовленні.

Про роль слухо-зорового сприймання у розвитку мовлення у дітей з КІ. У глухої дитини, навіть зі СА спосіб сприйняття мовлення переважно зорово-слуховий, оскільки він дуже мало чує. Якщо навички зорової уваги до обличчя, наслідування артикуляційних рухів у дитини сформовані - це важливий показник розвитку мовлення після імплантації, який свідчить про сформованість процесів уваги та наслідування, важливих у навчанні.

Однак після підключення процесора ситуація змінюється. Дитина звикла орієнтуватися на зір, як найбільш важливе джерело інформації, а дорослому необхідно, щоб вона більше звертала увагу на слух. Збільшувати долю слухового пред’явлення мовлення необхідно поступово. Спілкування з дитиною поступово проводити розташовуючись не навпроти дитини, а поряд з нею. У такому випадку вона добре чує мовлення, і при цьому не бачить рухів губ та уважно слухає. У подальшому дитина все більш буде спиратися на слух. Однак слухо-зорове сприймання необхідне у роботі над вимовою. Крім того, слухо-зорове сприймання може бути корисним під час роз’яснення дитині значення нового слова, розуміння змісту мовленнєвого матеріалу. Адже головна ціль - за допомогою слуху навчити дитину розуміти мовлення і говорити. Більшість малюків достатньо швидко оволодівають навичками слухового сприймання.

Страницы: 1 2 3 4 5Вплив мовної культури педагога вищої школи на рівень культури та свідомості особистості студента
Педагог вищої школи є включеним в соціальну структуру суспільства. Його роль в формуванні свідомого громадянина, гармонійної особистості є надзвичайно великою. Хоча особистість значною мірою формуєть ...

Психолого-педагогічні засади розв'язання проблеми в інноваційній технології оцінювання
Протягом багатьох років у нашій школі була нормативною 5-бальна система оцінювання. Наукові ж пошуки, численні дорікання з боку практиків довели, що система критеріїв оцінювання, на яку спиралися вчи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net