Програма «раннє втручання»

Сторінка 2

Допомогти батькам сприйняти та виховувати свою дитину у позитивний спосіб: бачити її сильні сторони, але також і реально сприймати її обмеження та допомагати їй прийняти їх та адаптуватись до них.

Забезпечити батьків належною інформацією щодо розвитку дитини, його порушень та можливостей реабілітації, щоб батьки могли компетентно і ефективно приймати рішення, які стосуються розвиткових потреб дитини.

Забезпечити у тісній співпраці з батьками програму ранньої реабілітації порушень розвитку дитини, передавши батькам знання основних реабілітаційних методик та можливостей .застосування їх у повсякденному житті.

Зміцнити соціальні ресурси сім'ї та по завершенню програми скерувати сім'ю в інші навчальні та реабілітаційні установи з метою подальшої реабілітації порушень розвитку дитини та її соціальної інтеграції.

Хто це робитиме?

Батьки та команда фахівців. Програма Раннє Втручання заснована на рівноправному партнерстві з батьками та командній формі праці. Партнерство полягає в першу чергу в визнанні за батьками визначальної ролі щодо розвитку своєї дитини. Завдання фахівців полягає у тому, щоб підтримати та зміцнити компетентність батьків, допомогти їм успішно виконувати свою батьківську роль. Стосунки партнерства базуються на взаємній довірі, повазі та відкритості до діалогу.

Щодо складу фахівців, то діяльність програми здійснюється мультидисциплінарною командою, в якій спеціалісти тісно співпрацюють між собою, оскільки тільки у такий спосіб сім'ї та дитині може бути надана цілісна, комплексна допомога. Командна діяльність побудована на принципі важливості та взаємодоповнюваності усіх фахівців та наголосі на інтеграцію спеціальностей в інтересах сім'ї та дитини.

Як працює програма?

Програма Раннього Втручання носить амбулаторний характер.

В її діяльності можна виділити три головні підпрограми:

Діагностично-консультаційна

Програма розвитку дитини

Програма підтримки сім'ї

Головне завдання діагностично-консультаційної програми полягає у всебічному обстеженні дитини, її розвитку, а також сім'ї, її ресурсів, соціального оточення. Зазвичай обстеження проводять декілька спеціалістів різного фаху (лікар, психолог, реабілітолог та ін.) і в кінці діагностичного періоду відбувається представлення батькам даних обстеження та спільне планування індивідуальної програми для сім'ї та дитини.

Програма розвитку дитини забезпечує ранню реабілітацію порушень моторного, мовного, розумового та соціального розвитку дитини і забезпечується у тісній співпраці з батьками фахівцями фізичної реабілітації (до них входить крім власне реабілітологів, заняттєвий терапевт, фахівець з ортезування та візкової програми), логопедами, педагогами, психологами у відповідності до сучасних, ефективних, науково підтверджених методів ранньої реабілітації порушень розвитку дитини. Великий наголос у роботі цих фахівців є у поступовій передачі компетенції батькам, навчанні їх основних реабілітаційних принципів. Водночас цр не означає, що батьки мають замінити фахівців і заняття для розвитку дитини, які фахівці програми рекомендують батькам для виконання вдома, не повинні їх обтяжувати, виснажувати чи перешкоджати їм виконувати свої батьківські функції, які є першоважливими, але бути частиною гри, спілкування та звичного ритму життя сім'ї.

Програма підтримки сім'ї

Частково можна сказати, що усе, що робиться в Ранньому Втручанні, є підтримкою сім'ї і кожен фахівець робить свій внесок у спільне завдання допомогти сім'ї адаптуватися до життя у новій реальності. Втім цілий ряд підпрограм у Ранньому Втручанні є безпосередньо призначений батькам, а також братам і сестрам дитини з особливими потребами.

До них відносяться:

Програма супроводу сім'ї

Програма «Батьки для батьків»

Інформаційна програма

Програма для братів та сестер

Програма домашнього відео тренінгу

Програма групової ігрової терапії

Програма сімейного супроводу здійснюється соціальним педагогом, який є водночас сімейним психотерапевтом, і полягає у періодичних зустрічах з батьками, в ході яких іде розмова про те, як батьки сприймають свою дитину, її неповносправність, як кожен з них переживає це особисто і водночас, як це відбилося на стосунку між ними, на їх стосунку з здоровими дітьми, з іншими членами сім'ї. Головне завдання супроводу полягає у тому, щоб допомогти батькам вивільнити свої почуття, відверто говорити про свій біль, свої страхи, надії, сподівання. І тоді разом подивитися на життя своєї сім'ї, подивитися на різні можливі дороги, які відкриваються перед ними і свідомо вибрати той шлях, яким далі йти у майбутнє. Окрім питань внутрішньо сімейних розглядаються також стосунки сім'ї з їх соціальним оточенням, конструктивні шляхи розвитку та побудови цих стосунків, а також використання наявних та потенційних джерел допомоги та підтримки.

Страницы: 1 2 3Шляхи підвищення педагогічних знань батьків у сфері морального виховання
Ефективність навчально-виховної роботи забезпечується єдністю школи і сім'ї, якої досягають за постійної турботи школи про підвищення рівня психолого-педагогічної обізнаності, педагогічної культури б ...

Методичні рекомендації щодо вивчення ліро-епічних творів
Кожний учень по - своєму сприймає ліро-епічні твори. На відміну від чисто епічних та драматичних ,ліро-епічний твір викликає в учнів суб'єктивні почуття та асоціації. Щоб не зруйнувати перші почуття ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net