Програма «раннє втручання»

Сторінка 3

Програма «Батьки для батьків» відіграє надзвичайно важливе місце у програмі, оскільки дає можливість батькам зустрітися один з одним, поділитися своїми почуттями, здобутим досвідом, попередити один одного про глухі кути ти пастки на дорозі життя. Часто між сім'ями зав'язується глибока дружба, яка стає для них потужним джерелом підтримки. В групах ділення батьки можуть відкрито висловити свої почуття, знайти в інших розуміння та підтримку. Особливо сильним терапевтичним фактором є можливість «молодих» батьків спілкуватися з «досвідченими» батьками, які уже пережили кризу і змогли вийти з неї зміцнілими, з новим життєвим досвідом та мудрістю. Одні в одного батьки багато легше приймають пораду. Відчуття «ми не одні» додає сили:

«Якщо хтось не сприймає неповносправність дитини як трагедію, але вчиться жити з цим у позитивний спосіб, то ми зможемо теж».

Форми роботи програми є різноманітні: групи взаємодопомоги, індивідуальна взаємо-підтримка сімей, різні спільні соціальні заходи (походи, свята, поїздки і т.д.), виїзні семінари для батьків, літні табори та ін.

Інформаційна програма має за мету надати сім'ї усю необхідну інформацію, яка стосується як розвитку дитини, її медичних проблем, так і різних аспектів життя сім'ї, наявних соціальних ресурсів. Програма працює як у формі індивідуальних консультацій для батьків, так і групових семінарів. Для батьків є також можливість випозичати з бібліотеки програми книги та відеоматеріали.

Поза увагою програми Раннє Втручання не залишаються також здорові брати і сестри, для яких народження брата чи сестри з особливими потребами теж є чималим випробуванням і які також потребують уваги та підтримки. Програма для братів та сестер реалізується як у формі групових занять так і індивідуальних консультацій. Важливу роль відіграє також консультування батьків з питань стосунків між братами та сестрами.

Програма домашнього відео тренінгу (ДВТ) забезпечується в домашніх умовах психологами-відеотренерами. Суть методу полягає в аналізі характеру спілкування, виділенні та підтримці позитивних елементів комунікації. Наголос робиться на сильних сторонах і можливостях батьків та дитини. Метод ДВТ виходить з усвідомлення, що позитивні стосунки з батьками є необхідною умовою здорового розвитку дитини. Тренер записує на відео ситуації, які трапляються щоденно (гри, прийому їжі та ін.). Аналізуючи записані ситуації, він наголошує на тих моментах, де спілкування було успішним. Ці ситуації демонструються сім'ї на наступній зустрічі і обговорюються з батьками. Таким чином батьки можуть бачити, що навіть у дуже складних ситуаціях вони є успішними. Це додає їм впевненості у власних силах та можливостях.

Програма групової ігрової терапії для батьків та дітей ставить собі за мету покращити емоційний контакт дітей та батьків, сприяти розвитку дитини через гру. Часто батьки настільки важко переживають неповносправність дитини, що їх стосунок з нею обмежується лише механічним виконанням функцій годування, вдягання, купання. Групові заняття сприяють емоційному відродженню батьків, підтримці та розвитку в них батьківської від чуттєвості та компетентності, умінню розуміти розвиткові потреби дитини та створювати необхідне емоційне та пізнавальне середовище для їх задоволення.

Наскільки це ефективно?

Програми Раннього Втручання є надзвичайно ефективними програмами у допомозі сім'ї справитися з кризою пов'язаною з народженням неповносправної дитини. Встановлення в сім'ї позитивної емоційної атмосфери, педагогічно мудрий підхід батьків до виховання дає дитині з особливими потребами добрий старт у життя та стає прогностично вагомим фактором її здорового особистісного розвитку та можливості подальшої інтеграції в життя спільноти та суспільства.

Рання реабілітація порушень розвитку дитини в період інтенсивного розвитку та підвищеної пластичності головного мозку дає можливість досягти позитивних результатів, покращити функціональні можливості дитини та мінімізувати вплив органічних уражень на розвиток дитини.

Усе це підтверджено цілим рядом наукових досліджень ефективності програм Раннього Втручання.

Страницы: 1 2 3 Сап'єнца - один з найбільших університетів Європи
Назва римського університету La Sapienza перекладається як "мудрість". Він був заснований в 1303 році папою Боніфацієм VIII. Протягом перших семи століть існування університет користувався ...

Методологія педагогіки
Методологія науки (від грец. mеthodos i logos) — вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання. Методологічна засада педагогіки — наукове підґрунтя пояснення основних педагогічних явищ і роз ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net