Мультидисциплінарна команда

Сторінка 1

Всі реабілітаційні послуги плануються і надаються мультидисциплінарною командою фахівців, з метою допомоги у якомога більш можливому розвитку дитини.

Мультидисциплінарна команда фахівців створюється навколо кожної дитини та сім'ї для узгодженої роботи у відповідності до Індивідуального плану.

Склад мультидисциплінарної команди залежить від індивідуальних потреб дитини. До складу команди обов'язково включають: психолога, корекційного педагога або соціального педагога, фахівця фізичної реабілітації, лікаря, логопеда (фахівця по комунікації), соціального працівника. До роботи команди у разі потреби заклад може залучати або включати до штату інших фахівців в залежності від потреб і контингенту цільової групи.

Координацію роботи команди здійснює координатор, який обирається з членів команди, створеної навколо дитини та родини.

Мультидисциплінарна команда здійснює оцінювання потреб дитини та родини, поточне обговорення та перегляд Індивідуального плану кожної дитини.

Члени мультидисциплінарної команди збираються для поточного обговорення не менше одного разу на два тижні.

Кожен фахівець мультидисциплінарної команди веде записи та заносить рекомендації в Індивідуальний план.

Кожен член команди виконує роботу відповідно до функціональних обов'язків.

Характерні ознаки командної роботи

Рішення стосовно методів роботи з дитиною ухвалюються колективно; члени команди несуть колективну відповідальність за результати.

Батьки є рівноправними членами команди.

Всі члени команди мають рівний статус і вважаються однаково важливими.

Знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються під час розробки та реалізації навчального плану роботи з дитиною.

Важливо завжди пам'ятати, що у команді багато учасників і в кожного з них є власна точка зору. Необхідно знати функції всіх членів кбманди. Це допомагає під час спілкування і збору інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих рішень.

Важливо усвідомлювати, що педагоги не в змозі охопити всього, що вони не можуть знати відповідей на всі запитання стосовно дитини, однак, вони мають знати, де або з чиєю допомогою можна знайти ці відповіді.

Спеціалісти з проблем розвитку дітей з рсобливими потребами можуть багато в чому допомогти педагогам. Логопеди, реабілітологи, психологи, невропатологи, вчителі фізкультури, фахівці з працетерапії, терапії поведінки, дієтотерапії, соціальні працівники та соціальні педагоги — всі вони можуть закласти свої цеглинки в підвалини успішного інклюзивного класу.

Запорукою успішної реалізації інклюзивної програми є ефективна співпраця педагогів, батьків та учнів між собою та відповідними спеціалістами. Фахівці з питань розвитку дітей з особливими освітніми потребами можуть значною мірою допомогти педагогам.

Установча зустріч членів команди

Запросіть на першу установчу зустріч усіх ймовірних членів команди (крім батьків дитини). Ними можуть бути педагоги вашого закладу, педагоги із закладу в якому дитини перебувала раніше, штатні працівники вашого закладу: логопед, дефектолог, психолог та ін. Якщо ці фахівці не є працівниками закладу, необхідно залучити їх, звернувшись до місцевої поліклініки, реабілітаційного центру тощо. Установча зустріч проводиться з метою визначення оптимального складу команди та складання плану дій, що передує створенню ІНП.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Технології розвитку комунікативних навичок дітей з вадами слуху
Сучасна методика навчання дітей із зниженим слухом визначається у першу чергу кінцевою метою навчання - надати дітям повноцінну освіту, що включає в себе засвоєння змісту всіх учбових предметів загал ...

Характеристика основних видів і форм диференційованого навчання
Диференціація навчання передбачає застосування методів, організаційних форм, спрямованих як на підтягування відстаючих у навчанні, так і на поглиблення знань учнів, що вчаться з випередженням. Дифере ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net