Захист дитини з особливими потребами

Сторінка 1

Гарантією успіху у вихованні дитини з особливими потребами є повага до неї та її прав, вміння бачити в ній особистість. Дотримання особистих прав дитини є відповідальністю не лише держави, а й сім'ї та фахівців, які працюють з дитиною. Фахівець завжди повинен пам'ятати про права дитини і намагатися дотримуватися їх у спілкуванні з нею.

Процесс роботи з дитиною в закладі побудований на жорстких вимогах і правилах, з якими дитина з інтелектуальною недостатністю не завжди може впоратися. Якщо до складнощів навчального процессу додається ще й негативне або байдуже ставлення фахівців до дитини, тоді вона втрачає мотивацію до навчання й розвитку. За таких умов дитина замикається, стає пригніченою і, часто, відмовляється йти до закладу.

Діти з інтелектуальною недостатністю є однією, з найбільш вразливих груп, по відношенню до яких найчастіше порушуються права. Недостатнє усвідомлення різних аспектів власного та суспільного життя через знижені когнітивні здібності та недоступність якісної освіти, брак розуміння власного стану і потреб призводить до того, що дитина з інтелектуальною недостатністю стає об'єктом негуманного ставлення, отримання допомоги у несприятливих для розвитку умовах. Часто така дитина не може отримати в повному обсязі ту допомогу, яка їй гарантована державою та захистити власні права. Дитина з інтелектуальною недостатністю через особливості діагнозу поставлена в особливі умови у суспільстві, і відповідно потребує значно більшої уваги.

Вимога сучасної корекційної педагогіки- поставити в центрі роботи дитину з особливими освітніми потребами і сім'ю та максимальне дотримання їхніх прав. Необхідно суттєво підвищити роль фахівців у процесі захисту прав дитини. Якщо фахівці не розуміють прав та потреб дитини, тоді їхня робота значно втрачає ефективність. Вони повині орієнтуватися в правовому полі, щодо прав дітей з психофізичними вадами, а також власних прав та обов'язків, використовувати ці знання на користь дітей-інвалідів.

Крім того, батьки мають знати свої права і вимагати їх дотримання щодо дитини з особливими потребами. Важливим є методичне і нормативно- правове забезпечення роботи команди. Корекційний педагог, вихователь, соціальний педагог - дуже важливі люди для дітей з особливими потребами не лише з точки зору навчання. Дитина з особливими потребами знаходиться у значній емоційній залежності від фахівців. Саме від ставлення педагогів до дитини залежить рівень соціальної адаптації, інтеграції дитини та її психологічний комфорт. Тому дуже важливо, щоб корекційні педагоги, вихователі, соціальні працівники, психологи, інші фахівці навчально- виховних закладів знали як індивідуальні потреби кожної дитини, так і її права та керувалися цими знаннями у практичній діяльності. Фахівець завжди повинен діяти відповідно до вимог права та потреб дитини. Для працівників закладів дитина має бути насамперед людиною, а фахівець - її помічником, другом, порадником, захисником і завжди діяти в її інтересах. Забезпечення декларованих законодавством прав дитини, надання їй допомоги в їх захисті залежить як від професійного рівня фахівця, так і від бажання допомогти дитині знайти вихід в кожній конкретній життєвій ситуації.

Згідно кваліфікаційних характеристик вчитель-дефектолог, вчитель- логопед, вихователь соціальний та інші фахівці, які працюють у спеціалізованому навчально-виховному закладі, повині знати нормативну правову базу, а саме Закон України "Про освіту" ( 1060-12 ); Конвенцію про права дитини ООН; Державний стандарт спеціальної освіти; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" ( 875-12 ); Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів ( 995 306 ); інші нормативно- правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку.

Страницы: 1 2 3 4Сутність та зміст процесів запам’ятовування
Навчальний процес має свої закони і закономірності, які визначають порядок досягнення цілей і завдань навчання, сприяють ефективному управлінню навчальною діяльністю, надають можливість передбачити р ...

Загальна характеристика уяви в молодшому шкільному віці
Згідно з періодизацією психічного розвитку дитини Д.Б. Ельконіна, молодшими школярами вважають дітей віком від 6/7 до 10/11 років, які навчаються у 1 – 4 класах сучасної школи. Цей віковий період зав ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net