Попередження жорстокого поводження з дітьми

Сторінка 1

Дитинство - це період відсутності дорослої відповідальності, узаконена залежність від турботи та економічної підтримки суспільства.

Дитина є недієздатною в повному обсязі, але має всі людські права і, особливо, на захист від жорстокого поводження,від насильства різних видів і форм.

Як правило, жорстоке поводження з дитиною - це комплекс дій дорослих чи дитячого колективу, воно незводиться до одного якогось прояву чи ознаки.

В основі жорстокого поводження з дітьми лежить нерозуміння цінності дитини, відсутність системи демократичних цінностей, які визначають модель сімейного життя і родинного виховання в конкретній сімї.

Жорстоке поводження з дітьми в школі, виховній установі з боку вчителів, вихователів щодо дітей виявляється у наступному:

приниженнях, постановці в кут; битті; роздяганні дитини перед іншими як способу покарання; нагадуванні при класному колективі про недоліки дитини,особливості сім'ї, сімейні події, про які вчителю стало відомо; непосильній праці; ігноруванні фізичних потреб дитини (заборона піти до туалету); існуванні "любимчиків" та "паріїв"; підвищеному тоні, крику, необгрунтованих, неадекватних оцінках; суворій дисципліні, яка тримається на страху, а не на інтересі до навчання; авторитаризмі, вимогах без пояснень; недоцільних вимогах до зовнішнього вигляду дитини (зачіски, форми) і застосуванні дій щодо його покращення - підстригання власноруч, зняття прикрас, відбір мобільних телефонів тощо; розбещенні.

Мають місце непоодинокі випадки приниження гідності дітей педагогами. Нерідко конфіденційна інформація щодо проблем дитини та її сім'ї розголошується і стає предметом обговорення у класному колективі, серед батьків, що травмує психіку , погіршує моральний стан дитини.

Засобом психологічного тиску в руках окремих педагогів стало обесцінювання навчальних досягнень учнів.

Насильство в родині та в закладі - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного характеру одного члена людини родини стосовно іншого члена сім'ї людини, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена родини як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичного чи психічного здоров'ю.

В широкому значенні є чотири види або категорій поганого поводження з дітьми:

Фізичне насильство

Б. Сексуальне насильство

Емоційне насильство Г. Економічне насильство

Фізичне насильство - умисне нанесення одним членом родини іншому побоїв, тілісних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі та гідності. Фізичне насильство відноситься до вживання фізичної сили, яке може привести до різного роду фізичним травмам.

Сексуальне насильство - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру стосовно неповнолітнього члена сім'ї (сексуальні натякі, торкання, висловлювання, примусовий перегляд журналів, фільмів з непристойними сценами тощо). Сексуальне насильство відноситься до залучення дітей і підлітків в сексуальну діяльність з людьми більш старшого віку без розуміння ними того, що вони роблять, та/або без їх згоди.

Психологічне насильство - насильство, пов'язане з дією одного чдена родини на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе або завдається шкода психічному здоров'ю.

Емоційне насильство по відношенню до дитини включає такі види поведінки, як сильне приниження, кричуще порушення і інтимної сфери дитини, постійний осуд, сильні покарання і т.д.

Економічне насильство - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжи, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.

Недбале ставлення до дитини - будь-які дії або бездіяльність стосовно дитини з боку батьків, осіб які їх замінюють або інших дорослих, в наслідок чого порушується здоров'я та добробут дитини або створюються умови, які заважають його фізичному чи психічному розвитку та порушують його права.

Страницы: 1 2 3Психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення
Підлітковий вік охоплює період розвитку дитини від 12 – 15 років. Учні на цьому етапі розвитку навчаються в середніх класах загальноосвітньої школи, тому цей період називають середнім шкільним віком. ...

Мовна діяльність молодших школярів
У ранньому дитинстві виникають потреби спілкування, які задовольняються за допомогою найпростіших засобів мови: гуління, белькотіння, а у віці близько року з'являються перші слова. З самого початку м ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net