Попередження жорстокого поводження з дітьми

Сторінка 2

Жорстоке поводження з дитиною включає:

будь-які фізичні покарання (або погрози ними);

зловживання владою батьків або осіб, що замінюють, стосовно дитини, які приносять страждання дитині та негативно впливають на її життя, здоров'я та розвиток;

- будь які інші дії фізичного чи психологічного характеру, які завдають страждань дитині, загрожують її життю та приносять шкоду її здоров'ю та розвитку.

Головна мета у профілактиці жорстокого поводження з дітьми полягає в розширенні усвідомлення і знань населення відносно масштабів цієї проблеми і її наслідків. Зміна відношення населення до проблеми жорстокого поводження з дітьми напевно приведе до соціальних і юридичних реформ.

Слід розробити різні учбові програми, направлені на батьків і включаючи освіту з питань розвитку дитини, засновані на існуючих накопичених професійних знаннях, а також що містять конкретне керівництво по діях батьків по відношенню до дитини залежно від ситуації і рівня розвитку дитини.

Слід розробити профілактичні програми для дітей (наприклад, CAPS), які включають такі елементи, як право дитини сказати "ні", законність недоторканності тіла і розпізнавання ознак небезпеки.

Методи ефективної профілактики

Необхідно створити різноманітні " гарячі лінії " зв'язки, будь то для дітей, для батьків, для фахівців або для зацікавлених громадян, ці "гарячі лінії" забезпечують прямі консультації для анонімних користувачів.

Важливим "інструментом" є використовування різних засобів масової інформації. Широке використовування телебачення, радіо і газет надає відмінну можливість для проведення систематичної кампанії по попередженню жорстокого поводження з дітьми. Можна опубліковувати спеціальні статті по проблемах, пов'язаних з жорстоким поводженням з дітьми, в дитячих і молодіжних журналах або в інших засобах масової інформації, орієнтованих на дітей.

Проблема жорстокого поводження з дітьми є класичним перетином індивідуальних, сімейних і суспільних проблем.

Запобігання жорстокого поводження з дітьми є величезною задачею. Процес її рішення є повільним, часто що розчаровує і вимагає ініціативи, знань, переконань і терпіння.

Усі міжнародні документи акцентують увагу на основних правах дитини з особливими потребами щодо включення в життя громади, виховання в атмосфері психологічного комфорту в родині, створення умов для налагодження та підтримки соціальних контактів, а також спеціального втручання спеціалістів різних фахів, що сприятиме розвитку особистого потенціалу, адекватній оцінці власних якостей, набутттю навичок позитивного сприйняття оточуючого середовища та толерантному ставленню до неї.

Гарантією успіху у вихованні дитини з особливими освітніми потребами є повага до неї та її прав, вміння бачити в неї особистість. Дотримання особистих прав дитини є відповідальністю не лише держави, а й сім'ї та фахівців, які працюють з дитиною.

Вада - фізичне або розумове порушення, яке обмежує соціальну діяльність особистості, підтверджене у порядку, встановленому законодавством України;

Тяжка вада - підтверджене в установленому порядку порушення фізичного чи розумового розвитку, виражене такою мірою, що навчання відповідно до державних освітніх стандартів для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, є недоступним;

Складна вада - поєднання двох або більше порушень фізичного та (або) розумового розвитку в однієї особи;

Особа, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку -

Особа з фізичними та (або) розумовими порушеннями, які обмежують її навчальну та соціальну діяльність;

Корекція фізичного та (або) розумового розвитку - система психолого- педагогічних, лікувально-профілактичних заходів для виправлення, подолання та запобігання наслідків порушеного розвитку;

Психолого-педагогічна реабілітація - система психолого-педагогічних заходів, спрямованих на відновлення недорозвинених чи порушених функцій, що обмежують життєдіяльність;

Спеціальна освіта - процес здобуття освіти відповідного рівня особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в спеціальних умовах;

Спеціальні умови — безперешкодний доступ до навчальних та інших приміщень, спеціальні навчальні програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, методи навчання, індивідуальні та колективного користування технічні засоби корекції та навчання, відповідне кадрове забезпечення;

Страницы: 1 2 3Педагогічні умови використання дидактичних ігор у процесі образотворчої діяльності учнів
У процесі виявлення особливостей застосування дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва велике значення має аналіз динаміки становлення дитячого малюнка та виявлення значення ігор у розвитк ...

Розучування музичного твору на дитячих музичних інструментах. Спонукання до самостійної музичної діяльності
Для дошкільників дуже важливий також зовнішній вигляд музичних інструментів. Наприклад, коли на пластинах металофона намальовані якісь звірята, то вони неодмінно привернуть увагу учнів і вони будуть ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net