Попередження жорстокого поводження з дітьми

Сторінка 2

Жорстоке поводження з дитиною включає:

будь-які фізичні покарання (або погрози ними);

зловживання владою батьків або осіб, що замінюють, стосовно дитини, які приносять страждання дитині та негативно впливають на її життя, здоров'я та розвиток;

- будь які інші дії фізичного чи психологічного характеру, які завдають страждань дитині, загрожують її життю та приносять шкоду її здоров'ю та розвитку.

Головна мета у профілактиці жорстокого поводження з дітьми полягає в розширенні усвідомлення і знань населення відносно масштабів цієї проблеми і її наслідків. Зміна відношення населення до проблеми жорстокого поводження з дітьми напевно приведе до соціальних і юридичних реформ.

Слід розробити різні учбові програми, направлені на батьків і включаючи освіту з питань розвитку дитини, засновані на існуючих накопичених професійних знаннях, а також що містять конкретне керівництво по діях батьків по відношенню до дитини залежно від ситуації і рівня розвитку дитини.

Слід розробити профілактичні програми для дітей (наприклад, CAPS), які включають такі елементи, як право дитини сказати "ні", законність недоторканності тіла і розпізнавання ознак небезпеки.

Методи ефективної профілактики

Необхідно створити різноманітні " гарячі лінії " зв'язки, будь то для дітей, для батьків, для фахівців або для зацікавлених громадян, ці "гарячі лінії" забезпечують прямі консультації для анонімних користувачів.

Важливим "інструментом" є використовування різних засобів масової інформації. Широке використовування телебачення, радіо і газет надає відмінну можливість для проведення систематичної кампанії по попередженню жорстокого поводження з дітьми. Можна опубліковувати спеціальні статті по проблемах, пов'язаних з жорстоким поводженням з дітьми, в дитячих і молодіжних журналах або в інших засобах масової інформації, орієнтованих на дітей.

Проблема жорстокого поводження з дітьми є класичним перетином індивідуальних, сімейних і суспільних проблем.

Запобігання жорстокого поводження з дітьми є величезною задачею. Процес її рішення є повільним, часто що розчаровує і вимагає ініціативи, знань, переконань і терпіння.

Усі міжнародні документи акцентують увагу на основних правах дитини з особливими потребами щодо включення в життя громади, виховання в атмосфері психологічного комфорту в родині, створення умов для налагодження та підтримки соціальних контактів, а також спеціального втручання спеціалістів різних фахів, що сприятиме розвитку особистого потенціалу, адекватній оцінці власних якостей, набутттю навичок позитивного сприйняття оточуючого середовища та толерантному ставленню до неї.

Гарантією успіху у вихованні дитини з особливими освітніми потребами є повага до неї та її прав, вміння бачити в неї особистість. Дотримання особистих прав дитини є відповідальністю не лише держави, а й сім'ї та фахівців, які працюють з дитиною.

Вада - фізичне або розумове порушення, яке обмежує соціальну діяльність особистості, підтверджене у порядку, встановленому законодавством України;

Тяжка вада - підтверджене в установленому порядку порушення фізичного чи розумового розвитку, виражене такою мірою, що навчання відповідно до державних освітніх стандартів для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, є недоступним;

Складна вада - поєднання двох або більше порушень фізичного та (або) розумового розвитку в однієї особи;

Особа, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку -

Особа з фізичними та (або) розумовими порушеннями, які обмежують її навчальну та соціальну діяльність;

Корекція фізичного та (або) розумового розвитку - система психолого- педагогічних, лікувально-профілактичних заходів для виправлення, подолання та запобігання наслідків порушеного розвитку;

Психолого-педагогічна реабілітація - система психолого-педагогічних заходів, спрямованих на відновлення недорозвинених чи порушених функцій, що обмежують життєдіяльність;

Спеціальна освіта - процес здобуття освіти відповідного рівня особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в спеціальних умовах;

Спеціальні умови — безперешкодний доступ до навчальних та інших приміщень, спеціальні навчальні програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, методи навчання, індивідуальні та колективного користування технічні засоби корекції та навчання, відповідне кадрове забезпечення;

Страницы: 1 2 3В.О. Сухомлинський про типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками
Становлення нового типу взаємин, претензії підлітка на нові права перш за все розповсюджуються на всю сферу відносин з дорослими. Підліток починає чинити опір вимогам, які раніше охоче виконував; він ...

Нейропсихологічна класифікації афазії А. Лурія
Існують різні класифікації афазій: класична, неврологічна класифікація Верніке-Ліхтгейма лінгвістичні класифікації X. Хеда й інших, кожна з яких відображає рівень розвитку неврологічною, психологічно ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net