Критичний аналіз бази практики

Педагогічна практика проходила в Київській спеціалізованій школі №24 з поглибленим вивченням російської мови та літератури імені Олександра Білаша. Навчальний заклад орієнтований на розвиток дидактичної компетентності з метою забезпечення якості освіти.

Якщо говорити про методи та форми навчання, то можна зазначити, що в школі розвинена база наукової роботи школярів, а також акцент поставлений на теоретичну та практичну частину навчання. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу: вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій з ефективним використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Викладацький склад характеризується професійністю та компетентністю. Школа має найбільшу кількість кваліфікаційних спеціалістів І та ІІ категорії, що характеризує школу як одну з найкращих.

Школа має значну матеріально-технічну базу, що допомагає учням у навчанні. До цього переліку можна включити бібліотеку університету, читальні зали, навчальні корпуси, спортивні комплекси. Також встановлено 4 інтерактивні дошки (у кабінетах російської мови та літератури, математики, початкової школи, інтерактивних технологій).

Навчальний рік складається з двох семестрів, осінніх, зимових та весняних канікул, є навчальні екскурсії та практика учнів.У школі відбувається Державна підсумкова атестація 4‑х, 9‑х та 11‑х класів.

Протягом семестру проводяться лекції з предметів. Також існують практичні завдання у вигляді проектів, так і у вигляді поточної активності учнів та їх участі у загально шкільних заходах.

Урок проводився в класі, склад якого був 26 осіб.

Класи навчаються відповідно до навчальних планів спеціалізованої школи, де на меті є створення бази знань з російської мови та літератури.У школі є профільне навчання 10‑х та 11‑х класів, які діляться на:

Гуманітарний;

Універсальний.

Навчальна література, яка надана учням, є структурованою, наочною, та з хорошою теоретичною базою, що значно полегшує роботу.

Система контролю успішності навчання наявна у різних видах: тестування, проекти, завдання. Контроль проводиться з однаковою періодичністю, з визначеними нормами та моделями. Оцінювання проводиться за допомогою 12‑ти бальної шкали.

У результаті проведених спостережень, бесід з викладачем та учнями можна зробити висновок, що частина учнів класу мають середній рівень навчальних досягнень через відсутність мотивації до навчання. Якщо ж учень не має мотивації, то в школі немає ефективних методів для активного залучення учнів до навчання.

Для того, щоб студенти були активні у навчанні необхідно створити більшу кількість практичних завдань.Виховання дітей з урахуванням гендерних особливостей
Питання гендерного виховання стають небайдужими для дитини з того моменту, як вона починає усвідомлювати свою статеву належність, розуміти, що вона не лише дитина, а хлопчик або дівчинка. Статева іде ...

Методи роботи з важкими учнями
Безпорадність частини вчителів в роботі з важкими дітьми виражається перш за все в тому, що їх методика виправлення важких школярів частіше за все зводиться до моралізування і покарання. Методика вип ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net