Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Педагогіка: історія і сьогодення » Модель організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Сторінка 1

З майже п'ятнадцятирічного досвіду роботи колективу гімназії визріла досить успішна практична модель "Гімназія, як саморозвивальна освітня система" де: • гімназія – це заклад II-, III-ступенів навчання; • гімназійне навчання – це технологія поєднання сучасних, але реально доступних вчительству форм та методів роботи, адекватних як інтелектуальній еліті старшокласників, так і широкому колу школярів, котрі орієнтуються на професії науковоємного змісту.

Гімназія щорічно працює з майже восьми сотнями школяроми, котрі обрали такі науково-ємні профільні предмети як математика, фізика, хімія, біологія, історія, правознавство, іноземна мова. При цьому кожен випуск з гімназії складає більш, ніж 100 випускників 11-х класів, кожен з випускників стає студентом вищого навчального закладу. Цей показник масовості в доповненні з наявною якістю навчальної підготовки гімназістів має ознаки унікальності для освітньої системи профільного навчання в масштабах України.

Навчально-практична політика гімназії опирається на принцип "навчає один учитель, а атестують підготовку його учнів інші – незалежні експертні комісії" (спочатку колектив кафедри гімназії, потім приймальні комісії ВНЗ на основі результатів отриманих від Українського центру оцінювання).

Організаційний ресурс

Набір учнів до гімназії здійснюється за результатами комплексного письмового іспиту, що включає завдання з математики та англійської мови. Тривалість іспиту - 1 година. Роботи учнів зашифровуються.

Профільна спеціалізація навчання передбачає, що кожен учень гімназії проходить підготовку за програмами поглибленого вивчання англійської мови починаючи з 1(5) класу.

На рівні 4(8) класу організована до профільна підготовка. В таких класах починають поглиблено вивчати математику, історію. Це забезпечує конкретну область профорієнтації й одночасно широкі можливості у виборі майбутнього профілю на III ступені навчання.

Розклад навчальної роботи системно поєднує: • Урочні заняття : - лекції та практичні заняття • Позаурочні заняття : - поточні консультації; - тематичні консультації (тематичні предметні "занурення"); - спецкурси й факультативи, які викладають, як учителі гімназії, так і викладачи державного університету; - підготовка курсових робіт (навчальна науково – дослідницька робота учнів).

Режим роботи розподіляє, як стандартне навантаження навчального плану на щість навчальних днів у розкладі урочних занять, так і позаурочні заняття - до і після уроків. Урочні заняття проводяться навчальними парами. Навчальний день включає чотири пари.

Планові ресурси

Вони передбачають наступну внутрішню логіку планово-навчального розподілу часу:

- лекційні заняття проводяться, як робота по засвоєнню нового матеріалу під керівництвом вчителя з використанням всіх видів пам'яті учнів, і включає роботу по формуванню детального план – конспекту з програмної теми.

- практичні заняття проводяться слідом за лекціями й тісно пов'язані з теоретичним матеріалом. Передбачають розвиток самостійності учнів по застосуванню раніше вивченого на прикладах завдань, вправ, та питань із програми вступних іспитів у ВНЗ, олімпіад й ін. На практичних заняттях використовуються комп'ютери з відповідним навчальним програмним забезпеченням. Основний навчальний матеріал подається так, щоб бути засвоєний гімназистами на навчальних заняттях. Традиційні поточні домашні завдання заміняються роботою на цих практичних заняттях. Для проведення занять по дисциплінах профільного циклу клас ділиться на дві групи.

- поточні консультації кожен учитель проводить за окремим розкладом: до або після занять. Полем навчальної діяльності на консультаціях є тематичні добірки вправ ("підготовки" до атестацій).

- тематичні консультації мають надзвичайно потужний технологічний потенціал у контексті формування рівня освіченості випускників. Проводяться з предметів профільного циклу й з української мови. У дану суботу на консультацію приходять вчителі тільки одного предмета. Мета консультації полягає у тому, щоб допомогти учням виконати домашнє атестаційне завдання, текст якого вони одержують у п'ятницю після занять, а виконану роботу здають на перевірку в понеділок до занять, або у цю ж суботу. Наступної суботи - консультації з іншого профільного предмету (згідно спеціального розкладу, зафіксованому у річному плані роботи). У підсумку, "занурення" у даний предмет відбувається один раз на місяць.

- додаткові заняття для 11-х класів за програмою зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) проводяться після занять. Раніше це робилося в основному за програмою спільної роботи з інститутом довузівської підготовки й професійної орієнтації СумГУ, а тепер у відповідності до програм ЗНО Українського Центра оцінювання. Контингент учнів, що займаються додатково становить приблизно 100 гімназистів. Раніше важливим елементом для продуктивності роботи була організація планових домашніх робіт й аудиторних атестацій по завданням викладачів університету. Тепер поточна мотивація підтримується проведенням планових тестових робіт вчителями гімназії безпосередньо, із використанням технології шифруванням робіт та кафедральною перевіркою.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Методи та прийоми роботи на уроках ліплення та декоративно-прикладного мистецтва
Декоративний малюнок як складова частина декоративно-прикладного мистецтва призначений, разом з іншими виразними засобами цього виду образотворчого мистецтва, задовольняти естетичні потреби людей. До ...

Комунікативні якості в усному і писемному мовленні студентів ПВПК
Кожна людина володіє певною кількістю слів, яка забезпечує її фахову діяльність та контакти з іншими людьми. Словниковий запас значною мірою індивідуальний. Відома героїня роману І. Ільфа і Є. Петров ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net