Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Педагогіка: історія і сьогодення » Модель організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Сторінка 5

Фінансувати курсову перепідготовку вчителів у інших успішних колективах та окремих вчителів-новаторів;

Передбачити доплати вчителям за розробку матеріалів для проведення навчальної роботи з учнями;

Встановити підвищені розміри посадових окладів для вчителів, котрі працюють у старшій профільній школі з поглибленим вивченням окремих предметів.

Щодо управління закладом:

Надавати статус гімназії у перехідний період виключно тим закладам, котрі працюють у складі 5-х – 12-х класів;

Здійснювати профілювання гімназії, як за профілем поглибленого вивчення основ наук, зорієнтованого на ВНЗ, так і у ніші, спрощеного інтелектуального навантаження, зорієнтованого на сферу послуг та матеріально-технічного конструювання та будівництва;

Додати до посад директора та заступника з НВР посади і по АХЧ: заступників директора по науково-методичній, профорієнтаційно-підготовчій до університетської освіти, розвивально-виховній роботі та посаду заступника директора по впровадженню інформаційних технологій у навчально-виховну роботу;

Передбачити посади методистів на додачу до кожного із заступників директора, як ресурс до системної здатності закладу до відповідального комплексного саморозвитку (наступність та взаємозаміна);

Передбачити фінансування для стажування керівників закладу у закордонних профільних закладах;

Запровадити відомчий пришкільний житловий комплекс для керівників закладу із фінансуванням комунальних потреб за рахунок держави, але без право на його приватизацію;

Проекспериментувати у плані пошуку природної для України системи ротації керівників закладів старшої профільної школи;

Ввести окремі посади практичного психолога для кожного шкільного ступеню, як системного елемента для забезпечення оптимального учнівського профільного вибору. Запропонована до уваги апробована модель гімназії не подається, як єдино вірна чи єдино можлива, але усвідомлення цього не є настільки аморфним, щоб традиційну модель загальноосвітньої середньої школи розглядати як гімназію лише тому, що для неї підібрано сильний учнівсько-педагогічний склад. Ми не поспішаємо наситити актуальну модель усім тим бажаним та перспективно-доречним, на що здатен наш розум, бо так недовго будь-яку модель чи програму зробити непосильною до реалізації. Не пошук ідеальної моделі є нашою метою, а наша мета у тім, щоб не втратити того інноваційного потенціалу, до якого дозріли як ми, так і наша українська дійсність в цілому.

Навчальний план 1(5)-5(9)класівна 2009-2010 навчальний рік

з/п

Навчальні предмети

1 (5)

(а,б,в)

2(6) (а,б,в)

3(7) (а,б,в,г)

4(8)

(а,б,в)

4(8)

(г)

5(9)

(б,г,д)

5(9)

(а,в)

І. Інваріантна складова

Українська мова та література

5,5

5

5

4

4

5

4,5

Російська мова та література

4

4

3,5+0,5

4

4

4

4

Історія України

1

1

1

2

1,5

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

-

1

1

Музичне мистецтво

1

1

0,5

0,5+0,5

0,5

-

-

Англійська мова

5

5

5

5

5

5+1

5

Друга іноземна мова

1

1

1

1+1

1

1+1

1

Образотворче мистецтво

1

1

0,5

-

-

-

-

Фізична культура, ОБЖ

2

2

2

2+1

2

2

2

Трудове навчання

1

1

0,5

0,5+0,5

0,5

0,5

0,5

Основи здоров’я

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Етика

1

1

-

-

-

-

-

Математика

5

6

5+1

5

5

5

5

Інформатика

-

-

-

-

-

1

1

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

1,5

1,5+0,5

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

2

3

Хімія (експериментальний курс)

-

-

2+0,5

3

3

2

1,5+0,5

Навколишній світ, природознавство

0,5

0,5

-

-

-

-

-

Креслення

-

-

-

-

-

2

2

Разом:

28,5

30,5

33,5

34,5

34,5

36,5

36,5

ІІ. Варіативна складова

Навколишній світ

3,5

3,5

-

-

-

-

-

Математика

-

-

-

-

3

-

3

Елементи теорії ймовірностей

-

-

1

1

1

-

-

Додаткові години на предмети інваріантної складової, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

-

2

3

-

2,5

0,5

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32

34

36,5

38,5

38,5

39

39

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Сутність та зміст процесів запам’ятовування
Навчальний процес має свої закони і закономірності, які визначають порядок досягнення цілей і завдань навчання, сприяють ефективному управлінню навчальною діяльністю, надають можливість передбачити р ...

Інноваційні технології навчання
Одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я. Це вимагає розроблення і наукового обґрунтуван ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net