Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів

Педагогіка: історія і сьогодення » Робота викладача економіки » Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів

Сторінка 2

З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 90%).

Опис розроблених методичних матеріалів з прикладами

Для проведення трьох навчальних занять у школі нами була обрана тема для першого заняття, тривалістю 45 хвилин: «Безробіття. Види безробіття.». Цей урок розрахований на учнів 11 класу (рівень стандарту) з метою сформувати в учнів уявлення про безробіття як наслідок порушення макрорівноваги; розглянути поняття, хто такі безробітні, зайняті, працездатні, види безробіття; навчити визначати рівень безробіття; сформувати вміння аналізувати умови виникнення безробіття.

Урок 1

Тема уроку: Безробіття. Види безробіття.

Мета уроку:

1) Освітня:

– Сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему;

– Розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття.

2) Розвиваюча:

– Сприяти розвитку в учнів вміння застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію;

– Розвивати зацікавленість учнів у вивченні нового матеріалу.

3) Виховна – продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності.

Завдання уроку:

– Вивчити нові поняття та визначення;

– Навчити самостійно працювати з інформацією;

– Закріпити отримані знання;

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок вивчення нових знань.

Обладнання: підручник «Економіка 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко, Т.І. Чорна. Видавництво ринок 2011.

Час: 45 хвилин.

Етапи уроку:

1. Організаційний момент – 2 хв.

2. Міні-лекція 15 хв.

3. Обговорення наданого матеріалу з учнями. Виявлення незрозумілого та запитань. 15 хв.

4. Тест. 10 хв.

5. Підсумок уроку – 3 хв.

Хід уроку:

1. По дзвінку учні заходять до класу і сідають на свої місця.

2.Я розповідаю міні-лекцію. Метою нашого уроку буде вивчення таких понять як: «безробіття», «робоча сила», «зайняті» та «безробітні», рівень безробіття, види безробіття.

Міні-лекція

Що ж таке безробіття?

Безробіття – ситуація в економіці, за якої люди, які можуть і бажають працювати, перебувають у пошуку відповідних робочих місць.

Практично неможливо знайти у світі країну, де немає тієї чи іншої форми безробіття. І Україна теж не виняток. Кожен працівник може в той чи інший момент залишитися безробітним, в силу різних обставин. Це можуть бути особисті обставини – переїзд на нове місце проживання, стан здоров'я, підвищення кваліфікації, бажання знайти роботу, що забезпечує кар'єрний ріст. Залишитися без роботи можна і за обставинами, які мало залежить від людини – спад в економіці, зміна галузевої структури та ін. За будь-якої причини, якщо людина опиниться без роботи, якщо пошуки нового робочого місця надовго затягуються, це стає важким випробуванням для людини і його сім'ї.

Давайте подумаємо, які проблеми в суспільстві і в економіці країни тягне за собою безробіття? (над цим питанням думають діти, і в виділений час ми з ними це опрацьовуємо)

1) Безробітна людина нічого не виробляє, тому безробіття перешкоджає зростанню добробуту країни.

2) Товариство змушене шукати кошти для порятунку безробітних від голодної смерті, виділяючи для цього державні гроші, які завжди обмежені.

3) Зростання безробіття скорочує попит на товари на ринку, ускладнює збут товарів і сприяє скороченню робочих місць.

4) Безробіття загострює політичну ситуацію в країні.

5) Зростання безробіття веде до зростання кількості злочинів.

Все населення країни умовно можна розділити на 2 групи:

1) Робоча сила;

2) Не включаються в робочу силу.

Робочу силу становлять зайняті і безробітні.

Робоча сила – громадяни в працездатному віці, які мають роботу (зайняті), та громадяни, які не можуть знайти роботу (безробітні).

Зайняті – це люди, які мають місце праці у суспільному виробництві.

Людина, що працює неповний день або неповний тиждень вважається неповно або частково зайнятим і включається до числа зайнятих.

До зайнятим відносяться також люди, що не працюють у зв'язку з відпусткою, хворобою і страйком, стихійними лихами.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті
У сучасних умовах, коли актуальне питання про зниження навчального навантаження дітей, значення терміна «дослідницька діяльність учнів» здобуває трохи інше значення. У ньому зменшується частка профор ...

Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій
Понад 300 європейських вищих навчальних закладів та їх представницьких організацій зібралися у Саламанці з метою підготувати свої пропозиції до Празької зустрічі міністрів вищої освіти країн, які бра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net