Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів

Педагогіка: історія і сьогодення » Робота викладача економіки » Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів

Сторінка 3

Безробітні – це люди, які не мають роботи, активно її шукають, але не знайшли роботу з якої-небудь причини.

У категорію «не включаються в чисельність робочої сили» автоматично потрапляють непрацездатні громадяни (не можуть працювати і роботу не шукають):

• діти до 16 років;

• пенсіонери та інваліди;

• укладені і що знаходяться в психіатричних лікарнях;

• домогосподарки;

• бродяги;

• люди, які шукали роботу, але зневірені її знайти і припинили пошук роботи.

Основним показником, що вимірює безробіття, є рівень безробіття.

Рівень безробіття являє собою відношення чисельності безробітних до загальної чисельності робочої сили (сумі кількості зайнятих і безробітних), виражене у відсотках:

u = U / L * 100% = U / (E + U) * 100%, де

u – рівень безробіття;

U‑загальна чисельність безробітних;

L – загальна чисельність робочої сили;

E – загальна чисельність зайнятих.

Розрізняють такі види безробіття: фрикційне, структурне і циклічне.

Фрикційне безробіття виникає тоді, коли частина людей добровільно змінює місце роботи, частина шукає нову роботу через звільнення, частина тимчасово втратила сезонну роботу, а частина, особливо молодь, вперше шукає роботу. Коли всі ці люди знайдуть роботу або повернуться на стару після тимчасового звільнення, інші «шукачі» роботи і тимчасово звільнені працівники замінять їх у «загальному фонді безробітних». Тому, хоча конкретні люди, які залишаються без роботи з тієї чи іншої причини, змінюють один одного з місяця в місяць, даний тип безробіття залишається.

Фрикційне безробіття вважається неминучим і деякою мірою бажаним, оскільки частина працівників, тимчасово втративши роботу, переходять з низькооплачуваної, малопродуктивної роботи на вище оплачувану і продуктивнішу.

Структурне безробіття Воно виникає тоді, коли в результаті науково-технічного прогресу відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, які змінюють структуру попиту на робочу силу. Ці зміни призводять до того, що попит на деякі професії зменшується або взагалі зникає, а на інші професії, яких раніше не існувало, зростає. Тобто структура робочих місць і професійна структура робітників не збігаються. Виникає категорія робітників, у яких навички та практичний досвід застаріли і стали нікому не потрібними, а значить, їх неможливо продати. Саме цим структурне безробіття відрізняється від фрикційного, за якого безробітні мають навички, які вони можуть продати. «Структурні» ж безробітні не можуть знайти роботу без відповідної перепідготовки, додаткового навчання, а то і зміни місця проживання.

Циклічне безробіття зумовлюється спадами виробництва. Коли сукупний попит на товари і послуги знижується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. Зусилля багатьох держав, зокрема і нашої, тривалий час були спрямовані на ліквідацію безробіття, на те, щоб усі працездатні були зайняті у суспільному виробництві. Проте час показав, що таку «повну» зайнятість забезпечити неможливо, бо існує фрикційне та структурне безробіття, які є неминучими. Тому останнім часом повну зайнятість визначають як зайнятість, при якій оплачувану роботу мають менш як 100% працездатних.

3. Обговорення наданого матеріалу з учнями. Виявлення незрозумілого та запитань (підготовка до тесту).

1. Що таке безробіття?

2. Кого відносять до категорії «робоча сила»?

3. Хто такі: зайняті та безробітні?

4. Кого не включають в робочу силу?

5. Як розраховується рівень безробіття?

6. З чим пов'язана фрикційне безробіття?

7. З чим пов'язана структурне безробіття?

8. З чим пов'язана циклічне безробіття?

Відповіді до тесту:

1.Е)

2.А)

3.Ж)

4.Г)

5.Б)

6.Є)

7.Д)

8.В)

4. Тест (встановити співвідношення)

1. Безробіття-

А) виникає тоді, коли частина людей добровільно змінює місце роботи, частина шукає нову роботу через звільнення, частина тимчасово втратила сезонну роботу, а частина, особливо молодь, вперше шукає роботу

2. Фрикційне безробіття –

Б) це люди, які мають місце праці у суспільному виробництві.

Людина, що працює неповний день або неповний тиждень вважається неповно або частково зайнятим і включається до числа зайнятих.

3. Робоча сила –

В) є рівень безробіття

4. Циклічне безробіття

Г) зумовлюється спадами виробництва. Коли сукупний попит на товари і послуги знижується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає.

5. Зайняті-

Д) це люди, які не мають роботи, активно її шукають, але не знайшли роботу з якої-небудь причини.

6. Структурне безробіття –

Е) ситуація в економіці, за якої люди, які можуть і бажають працювати, перебувають у пошуку відповідних робочих місць.

7. Безробітні-

Є) Воно виникає тоді, коли в результаті науково-технічного прогресу відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, які змінюють структуру попиту на робочу силу.

8. Показник, що вимірює безробіття –

Ж) громадяни в працездатному віці, які мають роботу (зайняті), та громадяни, які не можуть знайти роботу (безробітні).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Використання народного мистецтва в естетичному вихованні
Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення творчого потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти уч ...

Університет міста Саламанки - один з основних освітніх центрів Іспанії
Офіційною датою початку навчального року, на відміну від України, в Саламанському університеті вважається 19 вересня. При чому особливістю вступної кампанії до цього університету є те, що останні вст ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net