Мета та завдання національного виховання молодших школярів

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком » Мета та завдання національного виховання молодших школярів

Сторінка 2

- громадянська відповідальність – це свідоме ставлення особистості як члена суспільства до його вимог, уміння відповідати за власне життя, дії вчинки;

- громадянська гідність означає позитивне ставлення людини до самої себе та інших з огляду на цінності свого народу, виховання поваги до Конституції, законодавства, символіки держави;

- громадянська активність – це реалізація національних інтересів, виконання вимог, що висуваються державою. Вона виявляється як внутрішня спрямованість особистості;

б) Патріот. Патріотизм є головним чинником національного світогляду підростаючого покоління. Від того, на скільки воно буде пройняте патріотичним почуттям, залежить міцність Української держави. Характерні ознаки патріота:

- розуміння і сприйняття української ідеї – служіння Україні. Вона втілює прагнення кожного громадянина до державності і соборності через пошану до свого народу, його культури;

- сприяння розбудові державної незалежності України – здатність вихованців глибоко пізнавати національно-визвольний, патріотично-державницький дух попередніх поколінь українців, пошану до героїв нації, усвідомлення незнищенності держави, її народу і культури, а також своєї приналежності до рідної землі, народу, готовності до трудового й героїчного подвигу в ім’я України;

- готовність до захисту Батьківщини – це вірність українським ідеалам волелюбності, патріотизму, добра, краси, мужності і відваги; глибоке розуміння громадянського обов’язку, який передбачає готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини;

- пошана до історичної пам’яті відображає тривалий і складний процес історії України, дає необхідну суму знань про нашу Вітчизну та її народ у певній закономірності;

- любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій передбачає прилучення дітей до чарівного світу обрядів, звичаїв, традицій українського народу, прищеплення шанобливого ставлення до його культурних надбань;

- дотримання Конституції України, дбайливого ставлення до національних багатств і рідної природи;

- збереження та зміцнення власного здоров’я і здоров’я однолітків передбачає озброєння учнів знаннями про роль фізичної культури в житті людини, необхідність фізичного і психологічного загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму праці та харчування, медико-профілактичних порад.

в) Гуманіст. Характерні ознаки гуманної людини:

- доброта – це чутливе, дружнє ставлення до іншої особи; ґрунтується на доброзичливості, привітності;

- толерантність є невід’ємною рисою національно свідомих громадян України. Виражається у прагненні досягти взаєморозуміння і узгодженості різних позицій та інтересів.

- справедливість – людські відносини, дії, вчинки, які відповідають морально-етичним і правовим нормам ;

- щирість виявляється у співпереживанні, доброзичливому ставленні до того, хто поряд;

- сумлінність – старанність, зібраність у виконанні будь-якого виду діяльності;

- взаємодопомога ґрунтується а визнанні цінності людини, її життя, на гуманних стосунках між людьми, глибокому осмисленні і дотриманні гуманістичних норм і вимог;

- принциповість – морально-психологічна риса особистості, яка означає чіткість її соціальної позиції, вірність певній ідеї, переконанню, принциповість і послідовність їх відстоювання, проведення в життя;

- непримиренні ставлення до фальші, цинізму, лицемірства, підлабузництва – моральний обов’язок кожного громадянина України, який усвідомлює свою відповідальність перед людьми за побудову демократичного суспільства.

Отже, національна система виховання має бути спрямована на поглиблення і відтворення емоційно-естетичного, художньо-творчого та інтелектуального компонентів рідного народу, створювати умови для розвитку природних задатків і талантів кожного громадянина країни.

Страницы: 1 2 Методична робота з віршованими творами в початкових класах
Пам’ять – це здібність запам’ятовувати те, що бачимо, чуємо, говоримо, робимо, здібність зберігати все та в потрібний час впізнавати або відтворювати те, що запам’яталось раніше. Запам’ятовування, зб ...

Шляхи до високої екологічної культури
Екологічною культурою повинна оволодіти кожна людина. Щодо вчителя, так екологічна культура має стати складовою частиною його професіоналізму. Екологічну культуру вчителя можна розглядати як набір зн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net