Мета та завдання національного виховання молодших школярів

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком » Мета та завдання національного виховання молодших школярів

Сторінка 2

- громадянська відповідальність – це свідоме ставлення особистості як члена суспільства до його вимог, уміння відповідати за власне життя, дії вчинки;

- громадянська гідність означає позитивне ставлення людини до самої себе та інших з огляду на цінності свого народу, виховання поваги до Конституції, законодавства, символіки держави;

- громадянська активність – це реалізація національних інтересів, виконання вимог, що висуваються державою. Вона виявляється як внутрішня спрямованість особистості;

б) Патріот. Патріотизм є головним чинником національного світогляду підростаючого покоління. Від того, на скільки воно буде пройняте патріотичним почуттям, залежить міцність Української держави. Характерні ознаки патріота:

- розуміння і сприйняття української ідеї – служіння Україні. Вона втілює прагнення кожного громадянина до державності і соборності через пошану до свого народу, його культури;

- сприяння розбудові державної незалежності України – здатність вихованців глибоко пізнавати національно-визвольний, патріотично-державницький дух попередніх поколінь українців, пошану до героїв нації, усвідомлення незнищенності держави, її народу і культури, а також своєї приналежності до рідної землі, народу, готовності до трудового й героїчного подвигу в ім’я України;

- готовність до захисту Батьківщини – це вірність українським ідеалам волелюбності, патріотизму, добра, краси, мужності і відваги; глибоке розуміння громадянського обов’язку, який передбачає готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини;

- пошана до історичної пам’яті відображає тривалий і складний процес історії України, дає необхідну суму знань про нашу Вітчизну та її народ у певній закономірності;

- любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій передбачає прилучення дітей до чарівного світу обрядів, звичаїв, традицій українського народу, прищеплення шанобливого ставлення до його культурних надбань;

- дотримання Конституції України, дбайливого ставлення до національних багатств і рідної природи;

- збереження та зміцнення власного здоров’я і здоров’я однолітків передбачає озброєння учнів знаннями про роль фізичної культури в житті людини, необхідність фізичного і психологічного загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму праці та харчування, медико-профілактичних порад.

в) Гуманіст. Характерні ознаки гуманної людини:

- доброта – це чутливе, дружнє ставлення до іншої особи; ґрунтується на доброзичливості, привітності;

- толерантність є невід’ємною рисою національно свідомих громадян України. Виражається у прагненні досягти взаєморозуміння і узгодженості різних позицій та інтересів.

- справедливість – людські відносини, дії, вчинки, які відповідають морально-етичним і правовим нормам ;

- щирість виявляється у співпереживанні, доброзичливому ставленні до того, хто поряд;

- сумлінність – старанність, зібраність у виконанні будь-якого виду діяльності;

- взаємодопомога ґрунтується а визнанні цінності людини, її життя, на гуманних стосунках між людьми, глибокому осмисленні і дотриманні гуманістичних норм і вимог;

- принциповість – морально-психологічна риса особистості, яка означає чіткість її соціальної позиції, вірність певній ідеї, переконанню, принциповість і послідовність їх відстоювання, проведення в життя;

- непримиренні ставлення до фальші, цинізму, лицемірства, підлабузництва – моральний обов’язок кожного громадянина України, який усвідомлює свою відповідальність перед людьми за побудову демократичного суспільства.

Отже, національна система виховання має бути спрямована на поглиблення і відтворення емоційно-естетичного, художньо-творчого та інтелектуального компонентів рідного народу, створювати умови для розвитку природних задатків і талантів кожного громадянина країни.

Страницы: 1 2 Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Мета навчання визначає вибір дидактичних прийомів, організаційних методів, форм і засобів навчання. Основною метою вищої освіти є формування творчої особистості, фахівця-професіонала, який уміє самос ...

Малювання ілюстрації до української народної казки "Колобок"
Мета. Розвивати уміння створювати ілюстрації на основі творчої уяви і фантазії, навички малювання тварин і людей; формувати навички роботи з фарбами; вчити учнів глибоко відчувати казку, її добрих ге ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net