Проблема виховного ідеалу національного виховання у науково-педагогічній літературі

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком » Проблема виховного ідеалу національного виховання у науково-педагогічній літературі

Сторінка 2

Визначний педагог, голова київського товариства "Просвіта" Б. Грінченко уявлення про ідеальну людину обґрунтував досить чітко у своїх педагогічних і художніх творах. Ідеал особистості у Б. Грінченка випливає із майбутнього України: вільної, незалежної, рівноправної у міжнародному світі. Щоб побудувати таку країну, треба, перш за все, створити національну школу. Це добре розумів Б. Грінченко, надаючи великого значення вивченню рідної мови в національній школі.

"Школа, що викладає чужоземною мовою, ніколи не може дати стільки знання, скільки дає школа з рідною мовою викладання", - писав Б. Грінченко

На думку Б. Грінченка, лише в національній школі можна виховати справжнього патріота своєї батьківщини, гармонійно розвинену особистість, добру, чуйну, гідну своїх великих пращурів, яка зможе бути корисною своїй державі, сприяти її процвітанню.

Геніальна поетеса і педагог Леся Українка, як і Б. Грінченко, М. Коцюбинський, була щирою Українською патріоткою і сповідувала високу національну ідею. Їй було притаманне глибоке почуття гідності свого етносу.

Ідеалом у творчості Лесі України була людина, здатна вести за собою, вдосконалюватися, щоб відповідати своєму великому покликанню. Ця людина повинна залишатися протягом усього життя корисною для інших людей суспільства.

У своїх творах вона підносила ідеї добра, справедливості, непримиренної боротьби з гнобленням, втілюючи освітньо-виховний ідеал демократії. В її поезіях звучать духовні заповіти: бути з народом, любити народ, виховувати в собі дух волі, незалежності, творити ідеали, які б служили народові.

Видатний письменник і громадський діяч М. Коцюбинський, спрямував свої зусилля на прищеплення ідей національно-культурного відродження селянської молоді, розуміючи, що саме вона у недалекому майбутньому буде відігравати головну роль в українському русі. Можна сказати, що виховний ідеал М. Коцюбинського – це ідеал людини-трудівника, людини з багатою духовністю, вольової сміливості, яка вміє оцінити красу навколишньої природи, любить свій рідний край.

Нині, вивчаючи творчість Лесі Українки, М. Коцюбинського, Б. Грінченка, учні сприймають їх виховний ідеал. Твори українських "просвітян" сповнені добротою, справедливістю, гідністю, патріотизмом. Виховний ідеал українських просвітніх діячів – це відображення гуманно-демократичних уявлень передової української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ століття про ідеал людини – патріота своєї Батьківщини.

Іван Огієнко (1882—1972) — мовознавець та історик церкви, педагог, громадський діяч, проводив значну роботу з аналізу та узагальнення стану освіти в Україні та проектування структури, змісту народної освіти національної школи.

І.І. Огієнко стверджував, що у школі весь навчально-виховний процес повинен будуватися так, щоб учень проймався українським патріотизмом, національною свідомістю і світоглядом. Найважливішим фактором виховання підростаючих поколінь учений вважав виховання рідною мовою, що є джерелом національного духу, культури. Мова, за твердженням педагога, нерозривно пов’язана з народом та його історією: "Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої мови нема самостійного народу, бо рідна мова – то основа нашої історії, як душа цього народу.

Велику увагу І.І. Огієнко приділяв питанню творення української культури. "Сила народу – в силі його культури", – наголошував він. Учений намагався довести важливість духовної культури в житті кожного народу, зокрема, українського. Виховувати у дітей змалку національну духовну культуру – завдання кожного учителя.

Серед учених-педагогів радянського періоду питанням виховання учнів на національних традиціях найбільш глибоко і змістовно займався видатний український педагог-новатор В. Сухомлинський. Важливим джерелом його творчості була класична педагогічна спадщина, без усвідомлення і використання якої неможлива висока культура та результативність педагогічної праці.

Актуалізація В. Сухомлинським відомих з минулого педагогічних істин означала піднесення їх на якісно новий, вищий ступінь, підпорядкування виховним завданням. Осягаючи і переосмислюючи старе, педагог боровся за утвердження й розвиток нового.

Страницы: 1 2 3Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
Моніторинг якості освіти є прогресивним чинником загальноосвітньої системи, який дає змогу визначити потенційні можливості дітей, прогнозувати потреби особистості. Моніторинг слід розглядати як систе ...

Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі
Перехід до навчання дітей іноземній мові в початковій школі створює зовсім іншу психологічну ситуацію. Пошук оптимальних шляхів подолання складностей, що виникають у цій новій ситуації, повинен іти, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net