Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком » Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком

Сторінка 1

Одним з творців української освітньо-виховної системи, що заснована на поєднанні релігійного і світського навчання, був професор, доктор наук Григорій Ващенко (1878 – 1967).

Метою життя професора було створення української національної педагогіки, саме цій проблемі він присвятив своє життя. Починаючи з Платона і Арістотеля, через Середньовіччя і Відродження, через Я.А. Коменського, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці та інших мислителів, педагогічні засоби української княжої держави і козацтва, модерні системи виховання в рядах ОУН-УПА він створив яскравий образ виховного ідеалу, визначив шлях і мету виховання, а саме – виховання свідомих патріотів своєї землі і нації, що є основою розбудови, сили і могутності України.

Існуюча в Радянській Україні система навчання, на думку Г. Ващенка, не могла відповідати потребам українського народу, який століттям зберігав і створював духовні цінності, високу культуру, літературу, мистецтво, а також характерний для української нації побут, традиції, звичаї.

Г. Ващенко стверджував, що українська система освіти може бути створена тільки на ідеалістичному світосприйманні та утвердженні християнської моралі шляхом опанування і перетворення у внутрішні переконання кожної людини віри в Бога. Християнська мораль, доповнена високим рівнем педагогічних наук, повинна стати основою родини і здорового суспільства. Глибоко вивчивши історичні і соціальні умови виникнення релігії та її ролі в розвитку цивілізації, минулі світлі сторінки письменництва княжої доби Київської Русі, "Поучення дітям" Володимира Мономаха, філософські твори Г. Сковороди, учнів Могилянської Академії, К. Ушинського та інших видатних педагогів і філософів, Г. Ващенко обґрунтовує необхідність глибокого знання педагогіки і дитячої психології, без чого не можна виховати підростаюче покоління, яке відповідало б національним ідеям відродження української державності, суверенності і соборності України. Для ефективного виховного процесу мусить бути міцним зв’язок між школою, родиною і молодіжними організаціями, які разом мають справляти на дитину педагогічний вплив, побудований на релігійній моралі, виховувати волю, характер і патріотизм. Суспільство, що не визнає твердих моральних законів, розкладається, а сама нація зазнає руйнації, аж до самознищення .

У підручнику для педагогів, вихователів, молоді і батьків "Виховний ідеал" професор Г.Г. Ващенко характеризує різноманітні виховні ідеали, зокрема глибоко аналізує ідеал більшовицький, ідеал націонал-соціалістичного виховання, показує знак рівності між ними як породженням тоталітарних систем.

Свій славнозвісний підручник "Виховний ідеал" професор Г.Г. Ващенко завершує словами: "Плекаючи свої кращі традиції, борючись за свою самостійну державу, українська молодь разом з тим мусить не тільки плекати загальнолюдські ідеали, а й активно боротись за них ̶ Віримо, що ця боротьба закінчиться перемогою Правди і Добра".

У праці "Проект системи освіти в самостійній Україні" Г. Ващенко пише: "Обов’язком українців є підготовка не тільки до збройної боротьби з ворогами народу, а й розбудова національної культури, а коли прийде справа до мирного будівництва в Україні, наш народ виявить повну непідготовленість і це кінець кінцем може призвести до того, що нами знову опанують спритні чужинці. З цих міркувань я й подаю свій проект системи освіти, який має бути, так би мовити, вихідною точкою в розбудові її і предметом дискусій".

Страницы: 1 2 3 4Реформування освіти в Україні
Реформування освіти в Україні змінило термін шкільного навчання. У зв’язку з початком навчання дітей з 6-річного віку в умовах загальноосвітнього навчального закладу проблема функціональної готовност ...

Мета залучення шестирічних дітей до шкільного життя
Слід виділити три аспекти цього питання. 1. Можливо здаватися парадоксальним, якщо сказати, що шестирічна дитина більш готова до початку шкільного життя, ніж семирічна. Проте тут немає нічого парадок ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net