Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком » Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком

Сторінка 1

Одним з творців української освітньо-виховної системи, що заснована на поєднанні релігійного і світського навчання, був професор, доктор наук Григорій Ващенко (1878 – 1967).

Метою життя професора було створення української національної педагогіки, саме цій проблемі він присвятив своє життя. Починаючи з Платона і Арістотеля, через Середньовіччя і Відродження, через Я.А. Коменського, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці та інших мислителів, педагогічні засоби української княжої держави і козацтва, модерні системи виховання в рядах ОУН-УПА він створив яскравий образ виховного ідеалу, визначив шлях і мету виховання, а саме – виховання свідомих патріотів своєї землі і нації, що є основою розбудови, сили і могутності України.

Існуюча в Радянській Україні система навчання, на думку Г. Ващенка, не могла відповідати потребам українського народу, який століттям зберігав і створював духовні цінності, високу культуру, літературу, мистецтво, а також характерний для української нації побут, традиції, звичаї.

Г. Ващенко стверджував, що українська система освіти може бути створена тільки на ідеалістичному світосприйманні та утвердженні християнської моралі шляхом опанування і перетворення у внутрішні переконання кожної людини віри в Бога. Християнська мораль, доповнена високим рівнем педагогічних наук, повинна стати основою родини і здорового суспільства. Глибоко вивчивши історичні і соціальні умови виникнення релігії та її ролі в розвитку цивілізації, минулі світлі сторінки письменництва княжої доби Київської Русі, "Поучення дітям" Володимира Мономаха, філософські твори Г. Сковороди, учнів Могилянської Академії, К. Ушинського та інших видатних педагогів і філософів, Г. Ващенко обґрунтовує необхідність глибокого знання педагогіки і дитячої психології, без чого не можна виховати підростаюче покоління, яке відповідало б національним ідеям відродження української державності, суверенності і соборності України. Для ефективного виховного процесу мусить бути міцним зв’язок між школою, родиною і молодіжними організаціями, які разом мають справляти на дитину педагогічний вплив, побудований на релігійній моралі, виховувати волю, характер і патріотизм. Суспільство, що не визнає твердих моральних законів, розкладається, а сама нація зазнає руйнації, аж до самознищення .

У підручнику для педагогів, вихователів, молоді і батьків "Виховний ідеал" професор Г.Г. Ващенко характеризує різноманітні виховні ідеали, зокрема глибоко аналізує ідеал більшовицький, ідеал націонал-соціалістичного виховання, показує знак рівності між ними як породженням тоталітарних систем.

Свій славнозвісний підручник "Виховний ідеал" професор Г.Г. Ващенко завершує словами: "Плекаючи свої кращі традиції, борючись за свою самостійну державу, українська молодь разом з тим мусить не тільки плекати загальнолюдські ідеали, а й активно боротись за них ̶ Віримо, що ця боротьба закінчиться перемогою Правди і Добра".

У праці "Проект системи освіти в самостійній Україні" Г. Ващенко пише: "Обов’язком українців є підготовка не тільки до збройної боротьби з ворогами народу, а й розбудова національної культури, а коли прийде справа до мирного будівництва в Україні, наш народ виявить повну непідготовленість і це кінець кінцем може призвести до того, що нами знову опанують спритні чужинці. З цих міркувань я й подаю свій проект системи освіти, який має бути, так би мовити, вихідною точкою в розбудові її і предметом дискусій".

Страницы: 1 2 3 4Спільна декларація про гармонізацію архітектури Європейської системи вищої освіти
У Європейському процесі нещодавно було зроблено декілька надзвичайно важливих кроків. Однак не варто забувати, що Європа – це не тільки євро, банки й економіка: вона повинна стати також і Європою зна ...

Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики
Справжнє, пережите і продумане сприймання – основа всіх форм залучення до музики. Д.Кабалевський Уміння слухати і чути музику не є вродженою рисою. Пізнавально творчі можливості учнів розвиваються у ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net