Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком » Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком

Сторінка 3

любов до свого народу і Батьківщини;

категоричне заперечення матеріалізму і класової боротьби;

утвердження християнської моралі;

самостійність і державність як фактор, що об’єднує всю націю.

"Перша абсолютна вартість для молоді є Бог, друга – Батьківщина. Молодь мусить чітко уявляти собі, в чім благо Батьківщини.

Благо Батьківщини є:

1. Державна незалежність, можливість українського народу вільно творити своє політичне, соціальне, господарське і релігійне життя.

2. Об’єднання всіх українців, незалежно від їх територіального походження, церковної приналежності, соціального стану і т. ін. – в одну спільноту, що пройнята єдиним творчим прагненням і високим патріотизмом.

3. Справедливий державний устрій, який би підтримував лад в суспільстві, в той же час забезпечував особисті права і волю кожного громадянина й сприяв розвиткові й прояву його здібностей, спрямованих в бік громадського добра.

4. Справедливий соціальний устрій, при якому зникла б і неможливою була б боротьба між окремими групами суспільства.

5. Високий рівень народного господарства й справедлива організація його, що забезпечувала б матеріальний добробут всіх громадян, була позбавлена елементів експлуатації.

6. Розквіт духовної культури українського народу: науки, мистецтва, освіти, піднесення її на такий рівень, щоб Україна стала передовою країною в світі.

7. Високий релігійно-моральний рівень українського народу, реалізація в житті вчення Христа.

8. Високий рівень здоров’я українського народу, зведення до "мінімуму всяких посеред нього хвороб і виродження".

Виховний Ідеал національного виховання Г. Ващенка включає в себе таку систему компонентів духовного світу українців:

– національну психологію – психологію працьовитого господаря, вмілого хлібороба, поборника прав людини і державної незалежності, духовної спадщини народу.

- національний характер і темперамент - одвічне правдошукання, гостинність і щедрість, лагідність, талановитість, ніжність і глибокий ліризм, волелюбність і душевне багатство.

- національний спосіб мислення – самобутність, завдяки чому із в століття століття розвивається українська самобутня культура і духовність.

- народну мораль етику – людяність, доброту, милосердя, співпереживання, як найвищі духовні надбання.

- народну естетику – красу поведінки, привабливий стиль життя, доброзичливе ставлення до людей, уміння вишивати одяг, готувати їжу.

- народну правосвідомість – життя за законами добра і краси, правди і справедливості,гідності і милосердя.

- національну філософію – самобутню систему ідей, поглядів на природу, суспільство, всесвіт, на духовний світ людини, проблему долі людини.

- національний світогляд – систему поглядів, переконань, ідеалів, яка є основою національної духовності.

- національну ідеологію – ідейне багатство нації,систему філософських, політичних, правових, економічних, моральних, естетичних та релігійних ідей, поглядів і переконань.

- національну свідомість та самосвідомість – відчуття гордості за незалежність української нації.

Такою хотів бачити Україну її великий патріот Г.Г. Ващенко. Такою вона мусить стати зусиллями молодих поколінь українців, вихованих системою національної освіти і виховання, на розбудову якої віддано і безкорисливо працював педагог.

Страницы: 1 2 3 4Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями
Сутність та проблеми соціальної реабілітації дітей-інвалідів Соціальна реабілітація дитини-інваліда – це комплекс заходів, спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною суспільних зв’язкі ...

Негативний вплив на соціалізацію підростаючого покоління
формування людської особистості є дуже гострою для України. Серед причин відносно легкого проникнення в Україну сект є така специфіка менталітету українців, як певний плюралізм світогляду. Як засвідч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net