Культурно-масові форми роботи з іноземної мови

Сторінка 1

Культурно-масові форми позакласної роботи передбачають проведення різних вечорів: вечір-портрет, вечір-зустріч, вечір-хроніка, вечір-ритуал, вечір-свято.

Як і всі позакласні заходи, вечори на іноземній мові покликані підвищувати інтерес учнів до мови, що вивчається, закріплювати, розширювати і заглиблювати знання, що є у них, уміння і навики.

При визначенні тематики вечорів слід враховувати, що деякі теми можна рекомендувати лише для окремих ступенів навчання або класів. Ряд тем слід використовувати на різних ступенях навчання в інших варіантах. Вибір теми вечора і форми його проведення для того або іншого ступеню навчання визначається, з одного боку, об'ємом мовного матеріалу, у міру збільшення якого можна ускладнювати тематику, з іншого боку, рівнем загальноосвітньої підготовки що вчаться, можливістю реалізації деяких міжпредметних зв'язків.

Необхідно максимально використовувати знання і уміння учнів, придбані ними в процесі навчання і участі в позакласній роботі, мінімально завантажувати їх заучуванням нового матеріалу, особливо такого, який містить незнайомі лексичні одиниці і граматичні явища. У зв'язку з цим слід наперед планувати і чітко систематизувати весь матеріал, використовуваний на вечері. Такий вечір краще всього проводити в кінці чверті, півріччя, року. Учні в ході учбового процесу отримують завдання по драматизації невеликих учбових текстів, їх інсценуванню, по тематичному об'єднанню таких інсценувань з вивченими віршами, піснями і т.д.

При складанні плану позакласних заходів слід погоджувати тематику і програму вечорів, що проводяться, з святами, поточними подіями міжнародного характеру, ювілейними датами, приурочуючи їх проведення до даного дня.

Готуючи художню частину, слід пам'ятати і про ту частину вечора, завдання якої полягає в тому, щоб розширити пізнавальні інтереси учнів, а для цього слід провести на початку вечора бесіду, вступне слово українською мовою або на іноземній, але адаптоване згідно ступеня навчання.

Особливо слід звернути увагу на розуміння змісту вечора і правильне сприйняття віршів і пісень. Оскільки тексти віршів і пісень не можна адаптувати, слід давати їх там, де це необхідно, на двох мовах — іноземній та українській. Це сприятиме полегшенню розуміння і одночасно підсилить їх емоційну дію. Під час проведення вечора треба ширше (але в міру) використовувати проектування на екран фрагментів фільмів, дат, імен власних, географічних назв, різних фото, ілюстрацій, тобто всього того, що сприяє кращому сприйняттю матеріалу. З тією ж метою корисно деякі пісні, особливо ті, які виконує весь зал для глядачів, написати у вигляді великих плакатів і вивісити їх в залі для глядачів. Можна рекомендувати також текст однієї-двох цих пісень включити в запрошення.

Вечір-портрет об'єднує в собі вечори, присвячені життю і діяльності відомих людей: політичних діячів, письменників, художників, композиторів.

Подібні вечори проводяться для того, щоб розширити знання учнів про життя і творчість, значення, досягнення або внесок тієї або іншої відомої людини в справу країни і людства. Знання життя і діяльності цих осіб сприятиме вихованню учнів. Знайомлячись з такими людьми, учні отримують уявлення про країну мови, яку вивчають, про її народ, традиції і т.д. Дані вечори краще проводити в дні народження знаменитих людей або в дні їх загибелі, смерті, на знак пам'яті про них.

Вечір-ритуал об'єднує вечори, які бувають зазвичай традиційними і містять в собі елементи ритуальних посвят. Вони характеризуються особливо урочистою обстановкою під час проведення, відповідальністю рухів учасників і хвилюванням присутніх. До таких вечорів відносяться посвята в знавці в якій-небудь області науки або техніки; вшановування когось за велику і плідну роботу, наприклад педагогів, та інше.

На даних вечорах вимовляються напутливі або подячні слова, вручаються дипломи, сувеніри, присуджуються звання, узагальнюється досвід роботи і досягненні успіхи.

Вечір-зустріч — вечір, на якому учні з кимось зустрічаються, знайомляться, діляться враженнями, думками, обмінюються адресами, сувенірами, значками, набувають нових друзів, дізнаються багато нового і цікавого.

Дані вечори проводяться у зв'язку з прибуттям якої-небудь делегації, запрошенням тієї або іншої людини, що побувала за кордоном, бажанням людини розповісти іншим про своє хобі, про свої враження, про побачене і пережите.

Подібні вечори можуть бути незапланованими і організовуватися протягом декількох днів залежно від можливостей прибулих гостей. До таких зустрічей слід бути готовим завжди.

Вечір-хроніка служить загальною назвою вечорів, пов'язаних з викладом історії хронікальних подій, дат, з назвою історичних місць, міст, згадкою імен героїв, відомих людей минулого з метою, щоб нагадати учням важливі факти історії, пояснити і довести значущість якої-небудь події або знаменного дня. Дані вечори пов'язані із країнознавством і призначені для повідомлення учнів історичних фактів і подій з історії нашої країни та інших країн, що зустрічаються при вивченні іноземної мови.

Страницы: 1 2Виховання учнів в урочній та позаурочній діяльності
Виховання учнів в навчальних закладах здійснюється як в урочній так і в позаурочній діяльності. Безпосередньо виховання в урочній діяльності - поєднання освітньої і виховної роботи під час навчальног ...

Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками
Дослідження проводили у місті Бахмач у ЗОШ №2 Доцільним при визначенні професійної спрямованості учнівської молоді є використання тестової методики ”Як обрати професію” підготовленої співробітниками ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net