Гурток як синтетична форма позакласної роботи

Сторінка 1

Гурткова робота з іноземної мови має велике загальноосвітнє, виховне і розвиваюче значення. Ця робота не тільки заглиблює знання по іноземній мові, але і сприяє розширенню кругозору школярів.

Гурток як форма позакласної роботи відома давно, вона набула вже більш менш сталих ознак, отримала широке віддзеркалення у пресі . Проте у вчителя виникає немало питань про особливості організації основних видів кружків. Аналіз опублікованих робіт показав, що саме організаційна сторона справи найчастіше упускається з вигляду.

Мовний гурток — важлива й ефективна форма позакласної роботи, перевага якої у тому, що заняття проводяться систематично, за певним планом, при постійному складі учнів.

При створенні гуртків іноземної мови в школі необхідно враховувати наступні положення:

1. Заняття в гуртку повинні бути виключно добровільними.

2. Кожен гурток ставить собі певні і конкретні завдання.

3. Організація роботи будь-якого гуртка повинна бути чіткою. На першому (організаційному) занятті будь-якого гуртка слід вибрати старосту, встановити точні дні і години навчань, обговорити план роботи гуртка. Гуртківцям повинна бути поставлена умова: пропуски занять гуртка без поважних причин не допускаються.

4. Дні і години роботи кружка обов'язково узгоджуються з учбовою частиною школи. Періодичність занять — 1 раз в дві неділі.

6. Тематика занять повинна бути актуальна і відповідати запитам учнів.

7. Тривалість кожного заняття в середньому близько години.

8. Результати гурткових занять всієї групи, а також роботи окремих учнів повинні знаходити віддзеркалення в бюлетенях, що спеціально випускаються, або в стінній газеті.

Найкраще, коли в гуртку працюють учні одного класу (при наявності кількох паралельних). Заняття гуртка проводять два рази на місяць. До роботи залучають тих учнів, які виявили бажання працювати в ньому. Плануючи роботу, треба пам'ятати, що зміст, види й форми її мають відповідати віковим особливостям учнів, рівневі їх загального розвитку. Гурток може бути тематичний і широкого профілю. Проте, більше зацікавити учнів мовним матеріалом можна тоді, коли тематика гуртка матиме так званий широкий профіль, тобто охоплюватиме кілька мовознавчих проблем: походження мови, походження імен, географічних назв, розвиток значень слова, розвиток і збагачення словника в певну епоху.

У мовознавчому гуртку учні 5-7 класів найчастіше опрацьовують питання з лексики, фонетики, словотворення, у 8-9 класах вивчають питання синтаксису, стилістики, досліджують відповідні синтаксичні явища в мові письменників.

Гуртківці 10-11 класів опрацьовують мовностилістичні явища творів. Це дозволяє їм глибше проникнути у творчу лабораторію письменника, збагнути особливості його творчості, усвідомити ідейно-тематичну й образну основи твору.

Заняття гуртка може складатися з таких основних структурних елементів: вступне слово керівника гуртка, виступи гуртківців з відповідними повідомленнями (рефератами, доповідями), виконання всіма учасниками гуртка практичних завдань, відповіді на запитання, у 5-7 класах - завдання з цікавої граматики, мовні ігри.

Протягом року проводять одне-два відкритих заняття, на які запрошують і не членів гуртка. Такі засідання популяризують роботу гуртка, збуджують інтерес до вивчення іноземної мови і в інших учнів.

Роботу гуртка планують, план складають на півріччя; планувати роботу гуртка можна й на цілий рік.

Успіх роботи мовного гуртка значною мірою залежить від того, наскільки продумано і вдало організовує її керівник. Він детально планує й готує кожне засідання, добирає потрібну літературу, наочні посібники, консультує гуртківців, навчає, як треба працювати над запропонованою літературою, як готувати реферат чи повідомлення, як добирати найбільш промовисті факти для ілюстрації теоретичних положень, де їх відшукати. Проте вчитель ні в якому разі не повинен підміняти учнів, давати їм готовий виступ, інакше вони втрачають інтерес і потяг до роботи.

Страницы: 1 2Проблема вимірювання професійних рис особистості педагога. Методика створення вимірювального інструментарію для самоаналізу та самооцінки
Відсутність соціально уніфікованих форм підготовки та підвищення кваліфікації педагога вищої школи введе до зростання ролі самостійної роботи кожного викладача над своїм професійним розвитком. Сучасн ...

Організація роботи з календарем спостережень за природою
Учні 3-4 класів можуть самостійно спостерігати за змінами висоти Сонця на небозводі, яка вимірюється за допомогою тіні від гномона. Довжину тіні від гномона учні вимірюють у двадцятих числах кожного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net