Позакласне читання як засіб формування читача

Сторінка 4

Як бачимо, творчий підхід до організації такого гуртка розвиватиме читацькі вміння та навички школярів, сприятиме розвитку їх читацьких інтересів та смаків.

Особливе значення в організації позакласного читання мають спеціальні заняття позакласного читання, які, як правило, проводяться після певного розділу програми. Частіше весь урок зосереджений навколо якогось одного твору.

Питання про взаємозв'язок (комплексний підхід) звичайних уроків за програмою та позакласного читання дуже важливий. Адже читацькі вміння та навички, що отримують учні на уроках класного читання, мають закріплюватися та поглиблюватися на позакласних заняттях. Організувати та скоординувати уроки класного та позакласного читання можна на основі різних принципів.

1. Принцип персоналії, коли на уроках позакласного читання розглядаються твори того ж самого автора, який у той же час вивчається за програмою.

2. Проблемно-тематичний принцип, коли до уроку позакласного читання підбирається матеріал, близький попередньому чи наступному програмному матеріалу за тематикою чи проблемами, що у ньому порушуються.

3. Жанрово-родовий принцип зв'язку класного та позакласного читання.

4. Принцип взаємозв'язаного вивчення зарубіжної та української літератур. Наприклад, позакласне читання у кожному класі доречно буде присвятити проблемі зв'язків української та зарубіжної літератур. Тематика таких занять може бути різною: зарубіжні письменники про Україну; зарубіжні письменники про українських письменників; українські письменники про зарубіжних тощо. Такі заняття дозволять уявити школярам світовий літературний процес у цілому, місце в ньому окремої національної літератури та її взаємозв'язок з іншими.

Як бачимо, плануючи факультативи з позакласного читання, вчитель може керуватися різними принципами. Головне, щоб ці заняття були пов'язані з уроками класного читання, доповнювали їх, давали змогу розвивати отримані на попередніх уроках знання, вміння та навички і були цікавими та корисними школярам.

На таких заняттях учитель повинен оцінювати не тільки конкретну роботу школярів на окремому уроці, а й взагалі:

- правильність та мотиви орієнтації учнів у книгах;

- точність та емоційність висновків та суджень про прочитане, вміння учнів спиратись у відповідях на текст книги, залучати ілюстрації до твору, використовувати свій читацький досвід, отримані раніше знання та вміння;

- участь школярів у створенні класних та шкільних бібліотек, картотек і книжкових виставок;

- загальне ставлення учнів до книг та позакласного читання.

Таким чином, систематично організовуючи позакласне читання учнів, учитель має можливість досконаліше вивчити індивідуальні нахили, прагнення та смаки школярів, що, безперечно, буде впливати на успішне здійснення виховання та освіти учнів засобами літератури, формування грамотних, культурних читачів.

Страницы: 1 2 3 4 Специфіка процесу навчання
Визначення суті процесу навчання припускає виявлення його логіки. Для визначення логіки процесу навчання важливо визначити зміст понять "Логіка учбового предмету" і "логіка учбового пр ...

Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти
Завдяки досягненням останніх декількох років освітні процеси, що відбуваються в Європі, набули більш конкретного характеру, що відповідає сучасним реаліям розвитку країн Європейської спілки та її гро ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net