Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови

Педагогіка: історія і сьогодення » Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі » Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови

Сторінка 1

Пісня та музика — це ті фактори, що активізують діяльність учнів та підвищують їх інтерес до вивчення мови, впливаючи на їх емоційну сферу.

Одним з найефективніших засобів впливу на почуття та емоції школярів є музика, пісня, що допомагають при вивченні іноземних мов.

Які ж методичні переваги пісні у вивченні іноземної мови?

Пісня, як один із видів мовного спілкування, є засобом більш стійкого засвоєння та розширення словникового запасу, оскільки вона містить нові слова й вирази, а вже досі знайома лексика може зустрічатися в новому контексті, що сприяє її активізації. В пісенних текстах часто зустрічаються власні та географічні назви, реалії, поетичні звороти. Це сприяє розвитку відчуття мови, знання її стилістичних особливостей.

За посередництвом пісні краще "схоплюється" та активізується граматичний матеріал. Часом пісні спеціально створюються для засвоєння певних граматичних конструкцій. Ці пісні, написані в сучасному ритмі, супроводжуються текстом з коментарями та вправами, мета яких — перевірити розуміння тексту та обговорити зміст пісні.

Слухання пісень сприяє вдосконаленню навичок вимови, розвитку слуху. А як відомо, слух пов'язаний з розвитком артикуляційного апарату.

Пісні сприяють естетичному вихованню, згуртуванню колективу, більш повному розкриттю творчих здібностей кожного. Завдяки музиці на заняттях створюється сприятливий психологічний клімат, знижується психологічне навантаження, активізується мовна діяльність, підвищується емоційний тонус та підтримується інтерес до вивчення мови.

Пісні та музичні твори стимулюють монологічні та діалогічні висловлювання, служать основою розвитку мовної діяльності, сприяють навчанню підготовленого та непідготовленого мовлення.

На заняттях з іноземної мови пісні частіше використовуються для:

а) фонетичної зарядки;

б) для закріплення лексичного та граматичного матеріалу;

в) як стимул для розвитку мовних навичок та вмінь;

г) як засіб релаксації на кінцевому етапі роботи, для розрядки чи зняття напруження та відновлення навчальних здібностей.

Стимулом для бесід та дискусій можуть стати сучасні популярні серед учнів пісні. Неважливо, хто приносить їхні записи — викладач чи учень. Основне — зацікавленість та сприяння стимулюванню висловлювань думок свого ставлення до змісту та виконання пісні,

Пісенний матеріал може стати засобом для розвитку як підготовленого так і непідготовленого мовлення учнів, сприяти поширенню фонових знань, тобто збагатити їх знаннями країнознавчого характеру, наблизити до культури тієї країни, мову якої вони вивчають.

Добір пісенного матеріалу залежить від рівня мовленнєвої компетенції, віку та інших особливостей учнів. Якщо виділити початковий, середній та високий рівні знань, то відповідно початківцям пропонуються коротенькі пісні повільного темпу, з простою лексикою та синтаксисом, чіткою артикуляцією, простою мелодією. Для середнього рівня підходять складніші пісні, які мають розгалужений словниковий склад, що охоплює навіть деякі ідеоматичні вирази, досить складні граматичні конструкції. Це мають бути пісні із складнішою мелодією. Високий рівень знань учнів передбачає добір пісень з елементами розмовного стилю, верлану, арго, у яких вимова менш чітка, наближена до природного мовлення .

Таким чином, при доборі пісенного матеріалу треба звертати увагу на зміст та форму пісні, розуміючи під змістом словниковий матеріал, граматичні конструкції тощо. Крім того, потрібно враховувати ритм та мелодію. Є низка суб'єктивних чинників, що впливають на добір пісенного матеріалу: пісня може бути запропонованою учнем або учнями; пісня є зараз популярною; пісня подобається вчителю; пісня є нетиповою, вона дивує, привертає увагу.

Загальною метою заняття, на якому вивчається пісня, є ознайомлення з пісенною культурою країни та вдосконалення мовленнєвої компетенції. Спинимося на фрагментах заняття, повністю присвяченого роботі з пісенним матеріалом.

Заняття, повністю присвячене роботі з піснею, включає вступну частину, мета якої — зацікавити учнів. Види робіт, що пропонуються:

• написати слово «пісня» на дошці, звернутись до учнів із запитанням: «Що для вас означає це слово? Які музичні інструменти ви можете назвати?»;

• створити семантичне поле за темою запропонованої пісні (наприклад: «У парах за дві хвилини пригадайте якомога більше слів на тему пісні. Напишіть найдовше речення з цими словами»);

• запропонувати учням прослухати музичний вступ до пісні і уявити тему, персонажів.

Наступний етап — ознайомлення з піснею, досягнення свідомого слухового сприйняття. Види завдань, які можна запропонувати учням:

Страницы: 1 2 3 4Інтерактивне навчання – як форма організації пізнавальної діяльності на уроках біології
У сучасній українській школі впроваджується інтерактивне навчання. Спробуємо з’ясувати загальну суть інтерактивного навчання і порівняємо його із загальновідомими, традиційними підходами до навчання. ...

В.О. Сухомлинський про типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками
Становлення нового типу взаємин, претензії підлітка на нові права перш за все розповсюджуються на всю сферу відносин з дорослими. Підліток починає чинити опір вимогам, які раніше охоче виконував; він ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net