Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови

Педагогіка: історія і сьогодення » Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі » Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови

Сторінка 3

У процесі організації позакласної роботи з іноземної мови необхідно враховувати як психологічні особливості особистості, так і психологічні особливості колективу: рівень його розвитку, ступінь організаційної, психологічної, інтелектуальної та емоційної єдності, спрямованість діяльності колективу на стосунки між його членами, емоційний стан класу під час виконання завдань з позакласної роботи.

Знання психологічних особливостей учнів - необхідна передумова успішного виконання вибору відповідних форм позакласної роботи, визначення змісту цих форм, організації та проведення позакласного заходу.

Педагогічна практика виробила різноманітні форми позакласної роботи. До них належать зустрічі з відомими людьми, екскурсії, обговорення книг, читацькі конференції, диспути тематичні, розважальні, вечори і ранки, свята, виставки, конкурси, колективні творчі справи та інше

В сучасній методичній літературі та у практиці школи традиційно розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові.

Серед змагальних форм позакласної роботи особливо слід виділити гру. Проведення ігор робить оволодіння граматичними явищами і лексикою мови неопосередкованим. Особливо велике значення мають ігри при навчанні молодших школярів. Сам факт, що гра викликає інтерес і активність дітей і дає їм можливість проявити себе в захоплюючій для них діяльності, сприяє швидшому і міцнішому запам'ятовуванню іншомовних слів і речень. Цьому ж служить і той факт, коли знання матеріалу є обов'язковою умовою активної участі в грі, а в деяких іграх — обов'язковою умовою виграшу. Гра дає можливість не тільки удосконалювати, але і набувати нових знань, оскільки прагнення виграти примушує думати, згадувати вже пройдене і запам'ятовувати все нове, що зустрічається в грі.

Успіх у використанні засобів масової інформації в більшій мірі залежить від того, наскільки учні розуміють важливість і необхідність цього виду позакласної роботи, і від того, як цей процес організований. При правильній організації в учнів виховується відчуття колективізму, розвивається самостійність, точність і акуратність у виконанні доручених завдань, виробляється творче відношення до справи.

Культурно-масові форми позакласної роботи передбачають проведення різних вечорів: вечір-портрет, вечір-зустріч, вечір-хроніка, вечір-ритуал, вечір-свято.

Загальновідомо, що певні історичні періоди розвитку суспільства характеризуються активізацією певних методів навчання. Кінець XX — початок XXI століть — період бурхливого розвитку техніки та комп'ютерних технологій, що й зумовило широке застосування аудіовізуальних засобів у навчанні. Сучасна епоха потребує від викладачів вдосконалення власної методики, ширшого використання всіх існуючих технічних можливостей. Що мається на увазі під «існуючими технічними можливостями»? Безумовно, у кожному навчальному закладі вони різні. У когось із вчителів є можливість працювати з DVD-дисками, а десь є лише один магнітофон на всю школу. Але і наявні технічні засоби не завжди повністю використовуються. Чому так відбувається? Серед основних причин — відсутність уміння вільно користуватися технічними засобами, недостатня кількість аудіо-візуальних матеріалів та методичних розробок до них, традиційний підхід до викладання. Та як би важко не було долати існуючі перешкоди, сучасна освіта дедалі більше потребуватиме ефективного використання аудіовізуальних засобів, вдосконалення навичок і вмінь роботи з ними. Іноземні дослідники-методисти багато уваги приділяють питанням технічного забезпечення навчання та вдосконалення різних методів самостійної роботи, зокрема, дистанційного та за допомогою комп'ютерних програм вивчення іноземних мов. Таке навчання має специфічні особливості: високу комунікативну спрямованість та високий рівень соціокультурної інформативності. При цьому роль вчителя зменшується, вона полягає в тому, щоб полегшувати процес навчання, робити його цікавішим. Чи правильно це? Однозначно відповісти на це запитання складно. Вся Європа працює за чіткими стандартами в різних галузях життєдіяльності, у тому числі і в освіті. Україна зацікавлена у визнанні власних дипломів за кордоном, а це неможливо без чіткого впровадження стандартів. Мабуть, при цьому втратяться певні надбання вітчизняної педагогіки, але час розставить усе на свої місця. Аудіоматеріали можуть бути найрізноманітнішими: аудіокурси, фрагменти радіопередач, пісні. Пісні можна надзвичайно ефективно використовувати не тільки в позакласній роботі, а й на уроках. Вони відображатимуть іншу культуру, розкриватимуть сучасні реалії світу. Крім того, пісня є джерелом радості та розваги. Пісні допомагають встановити контакт із учнями, оскільки зацікавлюють дітей із різними рівнями знань.

Страницы: 1 2 3 4Мотивація навчання
Вагомий внесок у розвиток українського реалістичного народного театру зробив М.Старицький насамперед своїми оригінальними драматичними творами. Актуальна, вагома проблематика, психологічна достовірні ...

Критичний аналіз бази практики
Педагогічна практика проходила в Київській спеціалізованій школі №24 з поглибленим вивченням російської мови та літератури імені Олександра Білаша. Навчальний заклад орієнтований на розвиток дидактич ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net