Університетська вища освіта

Сторінка 2

Суспільствознавство і юриспруденція: ''Licenciado'' ділового адміністрування, фізичної культури й спорту, політології, аудіовізуальних комунікацій, права, економіки, педагогіки, журналістики, психології, реклами, зв'язків із громадськістю, соціології.

Технічна освіта: архітектор, інженер аеронавтики, сільське господарство, суспільні роботи, геолог, комп'ютерні науки, промисловість, гірське, лісове господарство, мореплавство й океановедення, хімія й телекомунікації.

Тільки 2-й цикл:

Гуманітарні науки: ''Licenciado'' соціальної й культурної антропології, східно-азіатський напрямок, історія й музика, лінгвістика, теорія літератури й порівняльна література.

Експериментальні науки: ''Licenciado'' біохімії, харчовій промисловості й харчовим технологіям, статистичні технології й виноробство.

Суспільствознавство і юриспруденція: ''Licenciado'' діловодство й фінанси, робота, документоведення, дослідження ринку і його механізми, психопедагогика.

Технічна освіта: інженер в області автоматики й промислової електроніки, електроніка, землеустрій й картографія, організація піщаних робіт, інженер систем захисту, ''Licenciado'' у морському машинобудуванні, мистецтво мореплавства й морський транспорт, морська радіоелектроніка.

''Licenciados'' на інженера й архітектора, перераховані у вищезгаданих сферах, можуть бути зарахованими на третій цикл відповідної категорії й зайнятися спеціалізацією по одному науковому, художньому або технічному предмету, а потім одержати дозвіл на проведення дослідницьких робіт. По закінченні цього курсу випускники одержують сертифікат-диплом, що підтверджує досягнутий рівень і дозволяє захищати докторську дисертацію по раніше не дослідженій проблемі, щоб одержати докторський ступінь у певній сфері.

Щоб пристосувати систему університетської освіти в Іспанії до так званого "Болонского процесу", мета якого створити "Область європейської вищої освіти", Кабінет міністрів видав королівські укази, що регулюють структуру університетської освіти, включаючи дипломне дослідження й аспірантуру.

Про це говориться в Королівському указі від 21 січня 55/2005 про установи в університетській структурі освіти й дипломних досліджень і в Королівському указі від 21 січня 56/2005 про систему освіти в аспірантурі. Ці укази містять в основному інформацію про організації системи.

Після виходу у світ цих указів Рада по координації університетів, куди входять всі університети й установи, що надають вищу освіту, склала новий список для дипломної освіти, після чого, він був розглянутий і схвалений Міністерством освіти й науки. Це відбулося приблизно в середині 2005 року. А потім розпочалася розробка нових положень для кожного курсу навчання, що закінчиться до жовтня 2007 року. На основі цих положень університети будуть встановлювати навчальні програми, які повинні будуть схвалені Автономними областями й визнані Радою по університетській координації. А також університети можуть запропонувати нові програми навчання в аспірантурі. Процес реорганізації буде відбуватися до 2010 року.

Королівський указ від 21 січня 55/2005 про установи в університетській структурі освіти й положення про дипломну освіту закріплюють із одного боку, нову організацію університетської освіти (дипломна освіта й аспірантура), а з іншого боку, регулюють перший цикл дипломної освіти.

Відповідно до Королівського указу, університетська освіта, після якого видається диплом, дійсний на території всієї країни, становить дипломну освіту й аспірантуру, які становлять два цикли:

Страницы: 1 2 3 4Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
Здоровий спосіб життя є вирішальним у зміні споживацького ставлення людини до природи. Бо саме він враховує екологічний підхід, змінює свідомість особистості, сприяє формуванню в неї відповідального ...

Предметні гуртки
Створюють з різних навчальних предметів (математичні, фізичні, хімічні, літературні та ін.). Щоб зацікавити учнів їх діяльністю, гурткам нерідко дають інтригуючі назви. Члени предметних гуртків берут ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net