Види диференційованої роботи на уроках біології

Сторінка 3

Такий спосіб диференціації припускає наступні види ускладнення завдань для найпідготовленіших учнів:

ускладнення матеріалу (наприклад, в завданні для 1-ї і 2-ї груп використовуються задачі на моногібридне схрещування, а для 3-ї – на дигібридне, і перекомбінацію генетичного матеріалу);

збільшення об'єму матеріалу, що вивчається (збільшення кількості пунктів завдань, самостійна робота по поглибленому вивченню).

виконання операції порівняння на додаток до основного завдання (порівняти будову тіла кільцевих і плоских черв'яків, порівняти будову серця риб і птахів).

використання зворотного завдання замість прямого (по змінній дії визначити чинник, і навпаки).

3. Диференціація завдань за об'ємом учбового матеріалу.

Такий спосіб диференціації припускає, що учні 2-ї і 3-ї груп виконують окрім основного ще і додаткове завдання, аналогічне основному, однотипне з ним.

Необхідність диференціації завдань за об'ємом обумовлена різним темпом роботи учнів. Повільні діти, а також діти з низьким рівнем знань звичайно не встигають виконати самостійну роботу до моменту її фронтальної перевірки в класі, їм потрібен на це додатковий час. Решта дітей затрачує цей час на виконання додаткового завдання, яке не є обов'язковим для всіх учнів.

Як правило, диференціація за об'ємом поєднується з іншими способами диференціації. Як додаткові пропонуються творчі або більш важкі завдання, а також завдання, не пов'язані за змістом з основним, наприклад, з інших розділів програми. Додатковими можуть бути завдання на кмітливість, нестандартні завдання ігрового характеру. Їх можна індивідуалізувати, запропонувавши учням завдання у вигляді карток, кросвордів, цікавих біологічних тестів.

Приклади диференційованих завдань.

Приклад 1. Основне завдання: Опишіть будову квітки конюшини, ромашки, яблуні.

Додаткове завдання: Подумайте, які види комах пристосовані до запилення цих квіток, в чому це виражається?

Приклад 2. Основне завдання: Визначте за допомогою гербарію види рослин.

Додаткове завдання: Приведіть приклади рослин тих же видів, визначаючи рід і сімейство.

4. Диференціація роботи по ступеню самостійності учнів.

При такому способі диференціації не передбачається відмінностей в учбових завданнях для різних груп учнів. Всі діти виконують однакові вправи, але одні це роблять під керівництвом вчителя, а інші самостійно.

Приклад організації роботи по картках.

I етап. Учні знайомляться з текстом завдання. Після цього частина дітей приступає до самостійної роботи над ним. Їм може бути дано додаткове завдання, наприклад скласти порівняльний аналіз даних характеристик.

II етап. Аналіз завдання під керівництвом вчителя: роз'яснення досліджуваних закономірностей, чітке визначення спрямованості роботи. Після цього ще частина дітей приступає до самостійній роботі.

III етап. Пошук рішення під керівництвом вчителя. Після цього частина дітей самостійно записує висновок, а інші роблять це під керівництвом вчителя.

IV етап. Перевірка завдання організовується для тих дітей, які працювали самостійно.

Учні самі визначають, на якому етапі їм потрібно приступити до самостійного виконання завдання. При необхідності вони можуть в любий момент повернутися до роботи під керівництвом вчителя.

5. Диференціація роботи по характеру допомоги учням.

Страницы: 1 2 3 4Соціально-педагогічний супровід родини яка виховує дитину з особливими освітніми потребами
Кожна дитина по-своєму унікальна і потреби кожної дитини специфічні. Кожна дитина становить незмірну цінність для своїх батьків І родичів, а всі діти разом - неоціненний скарб суспільства, запоруку й ...

Методика формування культури поведінки учнів
Для формування звичок моральної поведінки майстер виробничого навчання повинен володіти системою методів, серед яких особливе місце посідають такі методи: педагогічна вимога, громадська думка, метод ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net