Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 2

Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури дозволив зробити нам наступні приклади:

1. Високий рівень професійної спрямованості - це та якісна особливість структури мотивів особи, яка виражає єдність інтересів і особи в системі професійного самовизначення.

2. Значну роль у формуванні професійної спрямованості відграють характерологічні особливості особи і рівень розвитку її здібностей.

3. Для розвитку професійної спрямованості необхідна така організація діяльності учнів, яка актуалізувала б суперечність між вимогам діяльності, що віддавалася перевага, і її особовим сенсом для людини.

4.Серед професійно важливих якостей педагогів у вітчизняній літературі виділяються наступні: емпатія, ерудиція, педагогічне мислення, інтуїція, уміння імпровізувати, спостережливість, оптимізм, винахідливість, педагогічне передбачення, рефлексія.

5. Для дослідників професійно за важливі наступні якості: допитливість, здатність тривалий час займатися вирішенням все тієї ж проблеми, порівняно високий ступінь наукової обдарованості, творче мислення, багата фантазія, спостережливість, ентузіазм, старанність, дисциплінованість, здібність до критики і самокритики, неупередженість, уміння ладнати з людьми.

Проведений теоретичний аналіз педагогічної літератури показав,що період юності є найбільш важливим для формування професійної спрямованості .

В результаті теоретичного і емпіричного аналізу було виявлено, що у свідомості у учнів переважає те, що батьки самі вибирають професію ту, яка їм більше подобається і не зважають на інтереси дітей.

Виходячи з того, що у учнів виявлена слабка свідомість вибору спеціальності і ціннісний - смислового сприйняття майбутньої професії можна рекомендувати систему заходів, направлених на формування професійного бачення світу в процесі навчання .

Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху навчання і праці. Без перебільшення можна сказати, що для випускників загальноосвітньої національної школи - це завжди проблема номер один. Профорієнтаційна робота повинна здійснюватися на всіх вікових етапах, але саме період ранньої юності є найбільш сензитивним для формування готовності учня до професійного самовизначення.Згідно з системою управління профорієнтаційної роботи в школі учнів 7-9 класів поступово готують до вибору профілю навчання, при цьому враховують їх пізнавальні інтереси, здібності, нахили. Спираючись на класифікацію професій Є. Клімова можна розподілити учнів за відповідними профілями. В свою чергу, профільні класи з поглибленим вивченням окремих предметів дають можливість вчителю-предметнику більш ретельно знайомити учнів з професіями, основою яких виступають дані предмети навчально-виховного циклу. Велике значення в організації профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання відводиться вчителю-предметнику, а також висуваються деякі вимоги до старшокласників.Профорієнтаційна робота повинна служити одній меті – активізувати учня, сформувати у нього прагнення до самостійного вибору професії з урахуванням отриманих знань про себе, своїх здібності і перспективи їх розвитку. В цьому йому повинні допомогти батьки, вчителі та шкільний психолог.

Проте професійна орієнтація молоді і сприяння у виборі професії поки що нерідко обмежується вузькими цілями формування знань, умінь і навичок, що стають самоціллю. Гостро стоїть проблема роботи профорієнтації в освітніх установах: відсутня міцна нормативно-правова база такої роботи; професійна орієнтація якщо і проводиться, то фрагментарно і епізодично, а професійна діагностика не дає чітких, зрозумілих результатів; закриваються кабінети і куточки профорієнтації. В результаті - помилковий вибір професії, розчарування в ній в процесі професійної освіти. Це приводить до пониження самооцінки людини, в деяких випадках загрожує його фізичному і психічному здоров'ю, а також завдає величезного збитку суспільству і державі (витрати на безкоштовне навчання в професійних учбових закладах не окупаються, спостерігається текучість кадрів).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Врахування вікових особливостей молодших школярів під час проведення самостійної роботи
У психологічних дослідженнях зазначається, що істотною особливістю розумової діяльності учнів молодшого шкільного віку є, з одного боку, інтенсивне зростання їхніх пізнавальних потреб, а з другого – ...

Мовлення і комунікативна поведінка вчителя
Вислів «мовлення вчителя» здебільшого вживають, коли говорять про усне мовлення (на відміну від письмового в педагогічній діяльності). Під усним мовленням розуміють як сам процес говоріння, так і рез ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net