Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 3

Теорія, методи й методики професійної орієнтації в Україні, як і в інших країнах СНД, пройшли складний шлях свого становлення. У 60-х і першій половині 70-х років панувало визначення професійної орієнтації як системи державних заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді психологічної готовності до вибору професій на основі потреб суспільства із урахуванням інтересів і нахилів особистості учня. Неважко помітити, що ключовими елементами визначення такого типу було державне управління процесом підготовки учня до вибору професії, спрямування на певне коло професій і на певні галузі виробництва, формування в учнів психологічної готовності вибору саме цих професій. Особистість учня в такому процесі відсовувалась на край системи. Урахування психологічної структури особистості учня здійснювалось «на основі потреб суспільства», тобто як другорядний елемент професійної орієнтації.

Концепція професійної орієнтації знайшла широке визнання у наукових колах, у навчальній роботі вищих закладів освіти педагогічного та психологічного профілю й у практиці профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Вихідною позицією у розробці нової системи професійної орієнтації було бачення особистості насамперед не як об'єкта, а як суб'єкта саморозвитку. І саме цей процес саморозвитку покладено в основу формуючих функцій профорієнтації. Особистість у професійній орієнтації виступає як суб'єкт діяльності, суть якої полягає у підготовці до професійного самовизначення. Свідоме професійне самовизначення передбачає аналіз особистістю суб'єктивних та об'єктивних умов професійного самовизначення з наступним вільним, самостійним прийняттям рішення щодо конкретного вибору професії або напряму професійної освіти.

Професійна орієнтація визначається як науково-практична система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення. Цим визначенням особистість ставиться в центрі процесу професійної орієнтації, стає суб'єктом профорієнтаційної діяльності — використовує засоби професійної орієнтації для підготовки до свого власного й самостійного професійного самовизначення. Займаючи позицію суб'єкта професійного самовизначення, особистість відходить від позиції об'єкта впливу з боку суспільства, державних і громадських організацій щодо вирішення своєї професійної долі, перестає служити об'єктом програмування ззовні. В цій ситуації суспільство повинно сприяти пошуковій діяльності особистості, а не обмежувати цю діяльність вирішенням замовного завдання.

На процес вибору професії і на успішність професійної діяльності впливають і об'єктивні фактори, що знаходяться поза сферою особистості, деякі з них можна враховувати у практиці профконсультаційної роботи. Наприклад, нерівномірність розподілу потреби в кадрах за галузями народного господарства, за адміністративними районами, зменшенням потреби в кадрах певної професійної категорії через безробіття тощо. Є нарешті й такі об'єктивні фактори, що повністю виходять за межі компетенції професійної консультації, тобто їх неможливо врахувати у процесі профконсультаційної роботи. Так, наприклад, система профконсультації просто не в змозі відобразити й урахувати у своїй роботі, у формах і процедурах її проведення такий чинник, як недоліки в організації праці на окремих господарчих об'єктах. У цьому випадку незадоволеність особистості своєю трудовою діяльністю, зниження успішності діяльності не є наслідком помилкового вибору професії, а є результатом дії на особистість таких чинників, які не можна усунути або, принаймні, нейтралізувати методами професійної орієнтації.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Комплексне планування вдосконалення фізичних здібностей
Особливий інтерес для практики фізичного виховання дітей і підлітків становить комплексне дослідження, яке дозволяє отримати інформацію про розвиток і виховання сили, швидкості, витривалості, гнучкос ...

Нейропсихологічна класифікації афазії А. Лурія
Існують різні класифікації афазій: класична, неврологічна класифікація Верніке-Ліхтгейма лінгвістичні класифікації X. Хеда й інших, кожна з яких відображає рівень розвитку неврологічною, психологічно ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net