Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 5

Цікавим є питання щодо можливості використання відомостей про навчальну успішність учня з різних предметів. Лише за наявності високого рівня успішності в опануванні учнем знань і формування умінь та навичок можна судити про ступінь розвитку психологічних і психофізіологічних механізмів, що обумовлюють таке засвоєння і формування. І справді, якщо учень за мінімальних витрат часу опановує нові й оригінальні способи розв'язання математичних задач або віртуозно виконує практичне завдання на уроці праці, то вже з цього можна зробити висновок про його здібності. Але якщо учень з якогось навчального предмета не виявляє високої успішності, то на цій підставі без залучення додаткових даних не йдеться вже про елементи психологічної структури професії і особистість працівника (зрозуміло, що для проведення такої роботи потрібна відповідна підготовка спеціаліста, який зустрічається з учнями, і відповідна підготовка учнів). Аналогічні вимоги психологічного та методичного характеру ставляться і до інших форм профінформаційної роботи.

Необхідну підготовку до сприймання професіографічного матеріалу і співставлення його з психологічною сферою особистості (зокрема, із власними особливостями) учні повинні отримувати на профінформаційних уроках.

Професіографічний характер даних форм профорієнтаційної роботи, де розкривається психологічна структура певної професії, викликає в учнів потребу «примірювання» професії до себе і себе до професії, до аналізу своїх здібностей. Учні набувають критичного ставлення до оцінок професійної діяльності з боку некомпетентних порадників. У самих учнів з'являється позитивне відчуття своєї професіографічної компетенції. Для системного проведення профінформаційної роботи з учнями старших класів загальноосвітньої школи пропонується програма, подана в таблиці 1.

Програма профорієнтаційної роботи

Таблиця 1

Назва теми

Кількість годин

IX клас

1

Значення правильного вибору професії для особистості суспільства

1

2

Об'єктивні умови вибору професій

1

3

Суб'єктивні умови вибору професії (деякі психічні особливості людини)

4

4

Різні шляхи і способи вивчення професій

1

5

Професіографічна зустріч (її підготовка і проведення)

2

6

Професіографічна екскурсія (її підготовка і проведення)

2

7

Професіографічне дослідження (його підготовка і проведення)

2

8

Література як одне із джерел ознайомлення із світом професій

1

9

Шляхи продовження освіти після IX класу

1

10

«Захист професій» (підсумкове заняття) X клас

2

11

Промисловість і установи міста (району), форми професійної зайнятості населення, їх структура, продукція

1

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Історія зарубіжної школи і педагогіки
Характеристика основних теорій походження виховання. Джерела вивчення педагогічного досвіду первісних людей. Особливості виховання на різних етапах розвитку первіснообщинного ладу. Виникнення організ ...

Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання
Дослідження науковців засвідчили, що творчість – це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні ме ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net