Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 5

Цікавим є питання щодо можливості використання відомостей про навчальну успішність учня з різних предметів. Лише за наявності високого рівня успішності в опануванні учнем знань і формування умінь та навичок можна судити про ступінь розвитку психологічних і психофізіологічних механізмів, що обумовлюють таке засвоєння і формування. І справді, якщо учень за мінімальних витрат часу опановує нові й оригінальні способи розв'язання математичних задач або віртуозно виконує практичне завдання на уроці праці, то вже з цього можна зробити висновок про його здібності. Але якщо учень з якогось навчального предмета не виявляє високої успішності, то на цій підставі без залучення додаткових даних не йдеться вже про елементи психологічної структури професії і особистість працівника (зрозуміло, що для проведення такої роботи потрібна відповідна підготовка спеціаліста, який зустрічається з учнями, і відповідна підготовка учнів). Аналогічні вимоги психологічного та методичного характеру ставляться і до інших форм профінформаційної роботи.

Необхідну підготовку до сприймання професіографічного матеріалу і співставлення його з психологічною сферою особистості (зокрема, із власними особливостями) учні повинні отримувати на профінформаційних уроках.

Професіографічний характер даних форм профорієнтаційної роботи, де розкривається психологічна структура певної професії, викликає в учнів потребу «примірювання» професії до себе і себе до професії, до аналізу своїх здібностей. Учні набувають критичного ставлення до оцінок професійної діяльності з боку некомпетентних порадників. У самих учнів з'являється позитивне відчуття своєї професіографічної компетенції. Для системного проведення профінформаційної роботи з учнями старших класів загальноосвітньої школи пропонується програма, подана в таблиці 1.

Програма профорієнтаційної роботи

Таблиця 1

Назва теми

Кількість годин

IX клас

1

Значення правильного вибору професії для особистості суспільства

1

2

Об'єктивні умови вибору професій

1

3

Суб'єктивні умови вибору професії (деякі психічні особливості людини)

4

4

Різні шляхи і способи вивчення професій

1

5

Професіографічна зустріч (її підготовка і проведення)

2

6

Професіографічна екскурсія (її підготовка і проведення)

2

7

Професіографічне дослідження (його підготовка і проведення)

2

8

Література як одне із джерел ознайомлення із світом професій

1

9

Шляхи продовження освіти після IX класу

1

10

«Захист професій» (підсумкове заняття) X клас

2

11

Промисловість і установи міста (району), форми професійної зайнятості населення, їх структура, продукція

1

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів
Мовний розвиток дитини у молодшому шкільному віці щодалі більше привертає увагу сучасних дослідників у галузі педагогічної психології. Психологічним підґрунтям навчання молодших школярів усного й пис ...

Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах
В наш час духове виконавство розвивається дуже швидкими темпами. Але ще скоріше сьогодні зростають вимоги до нього. За таких умов традиційні методи викладання не завжди є достатньо ефективними. На ду ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net