Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 7

Профконсультація, як і профінформація, ґрунтується на активній пізнавальній діяльності учня, на його пізнавальних потребах, потребах у самопізнанні і на актуалізованих потребах вирішення життєво важливих питань власного професійного самовизначення. Профконсультаційна робота спрямовується на допомогу учневі у самопізнанні, розкритті психологічної структури різних професій (груп професій, зон професійної діяльності) і через це — на допомогу йому у самостійному співставленні своїх можливостей із вимогами професійної діяльності. На цьому профконсультація пов'язується з профінформацією, але це стає можливим лише в результаті профінформаційної роботи, тобто це не початковий, а вищий щабель об'єднання їх функцій. У процесі профконсультації учень наче відкриває себе, збагачуючи свій самоаналіз, і в цьому полягає велика сила професійної консультації для особистості. Учень визначає для себе зміст і рівень розвитку своїх здібностей, дізнається про вимоги, які висуває певна професія до психологічної сфери особистості, і, нарешті, проектує себе у цю професію — виявляє, чи його здібності відповідають вимогам професії. Учень також збагачує свою самооцінку рисами своєї значущості й важливості як особистості, самостверджується як особистість і часто змінює в позитивний бік своє ставлення до навчання і до свого безпосереднього соціального оточення. Відомо, що у більшості педагогічне занедбаних підлітків інтереси складаються у їх мікросередовищі, яке відзначається асоціальною спрямованістю. Як наслідок, у таких підлітків втрачається ціннісна перспектива, порушується адекватність ставлень до вимог соціального середовища (моральних норм, вимог батьків, школи тощо) і до власної поведінки. Важливими питаннями системи професійної консультації є розробка і використання методик профконсультаційної психодіагностики. Такі методики повинні відповідати певним вимогам методологічного характеру.

По-перше, психодіагностичні методики професійної консультації, що спрямовані на виявлення й оцінку індивідуальних особливостей прояву психічних функцій, повинні бути позбавлені впливу знань,інтелектуальних і моторних умінь і навичок досліджуваного на результативність тестування.

По-друге, психодіагностична методика повинна бути виключно спрямованою на виявлення й оцінку саме тієї функції, яка підлягає виявленню, з максимально можливим виключенням інших, супутніх функцій. Будь-яка профконсультаційна психодіагностична методика за складністю своєї робочої частини має бути доступною для кожного учня, що досліджується за її допомогою.

По-третє, у підвищенні ефективності занять важливу роль грає використання персональних комп'ютерів і аудіовізуальних засобів. Серед різноманітних форм і засобів навчання пріоритетне значення надається практичним роботам, на яких учні мають змогу отримати уявлення про розвиток своїх індивідуальних особливостей і співставити їх з вимогами до обраної професії. Це сприяє формуванню психологічної готовності учнів до вибору спеціалізованої школи, класу, гуртка, факультативу, профілю трудового навчання. Програма «Основи вибору професії» розрахована на 34 години, викладається в 9-му класі за рахунок часу шкільного компонента, її реалізація забезпечує формування в учнів усвідомленого вибору професії. Заняття можуть проводитися в навчально-методичному кабінеті з профорієнтації, у майстернях, лабораторіях, музеях трудової слави, відділах, цехах підприємств, установах, навчальних закладах (ПТУ, центри зайнятості). На заняття доцільно запрошувати представників виробництва, науки, культури, представників творчої молоді.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
Принцип неперервності реабілітаційного процесу Це, так би мовити, принцип переходу від „реабілітації на все життя" до „реабілітації через все життя", що є обов'язковою складовою сучасної па ...

Роль музики в житті розваг
Форми організації дозвілля дошкільників у дитячому садку різноманітні. Це концерти за участю дітей і дорослих, ігри-драматизації, забави, веселі змагання, лялькові театри, вікторини. Основна мета роз ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net