Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 9

Крім того, учні повинні знати основні загальнотрудові і загальновиробничі поняття: що таке культура праці, трудова дисципліна, принципи планування, структура підприємства і тому подібне. Робота по профосвіті включає профінформацію, профпропаганду і профагітацію.

Знання про професії учні отримують не тільки в школі. Джерелами знань з цього питання служать засоби масової інформації, родичі, знайомі і ін. При цьому зведення про зміст професії і їх значущості іноді можуть бути дані вельми спотворено, унаслідок чого можливе створення картини невиправданої привабливості одних професій і атмосфери недоброзичливості до інших.

У зв'язку з цим перед школою, як і перед всім суспільством, стоїть досить складне завдання .

Планувати роботу по професійній освіті в школі, зокрема по профпропаганді і подальшій профагітації, потрібно відповідно до попередньої профдіагностики. Тільки на основі такого підходу можна проводити відповідну роботу з школярами, направлену на формування свідомого відношення до вибору професії.

Виходячи з того, що профосвіта - процес активний, слід більше спиратися на такі методи роботи, які вимагають безпосередньої участі школярів в самому процесі отримання інформації.

Щоб робота по профосвіті мала позитивні результати, вона повинна проводитися вміло і з великим педагогічним тактом. Орієнтуючи на професії, в яких країна і суспільство відчувають нестачу, потрібно уникати натиску, оскільки невмілий тиск на школярів може привести лише до остаточної втрати інтересу до даної професії. “Головний принцип, яким слід керуватися в роботі по профосвіті - зв'язок його з життям”. Виходячи з цього, основні напрями роботи в цій області можна виразити так:

1. Профосвіта припускає формування цілісного, багатопланового уявлення учнів про народне господарство країни, його галузі, підприємства, професії;

2. В процесі проведення роботи по професійній освіті необхідно враховувати спрямованість в розвитку галузей народного господарства даного економічного району, трудові традиції, що склалися, наявність загальноосвітніх і професійних учбових закладів;

3. Професійна освіта молоді повинна грунтуватися на реальній потребі в конкретних професіях;

4. Ознайомлення зі світом професій слід тісно пов'язувати з професійними інтересами, схильностями і здібностями молоді і динамікою розвитку цих особливостей молодих людей. Зміст роботи по професійній освіті повинен враховувати склад учнів за віком, статтю.

Урок - основна організаційна форма учбово-виховного процесу в школі. Професійна орієнтація - складник цього процесу. Тому невід'ємною частиною уроку повинна стати робота по профосвіті.

Складовою частиною профпросвіти є профпропаганда, а основними формами її проведення - зустрічі з представниками різних професій, лекції про різні галузі народного господарства, виробництвах і професіях і так далі. Значне місце в роботі по профпросвіті займають бесіди, які проводять класні керівники, вчителі-наочники або представники різних професій. Такі бесіди можна присвячувати ознайомленню з якоюсь однією професією, з групою споріднених професій, питанням значущості їх правильного вибору для людини. При цьому тематика бесід повинна відповідати віковим особливостям школярів і охоплювати круг питань, що цікавлять школярів .

Шляхи отримання професії, курси, технікуми, ВНЗ; зв'язок професійної підготовки з навчанням і трудовою діяльністю в школі; рівень і обсяг професійних знань, умінь і навиків, необхідних для отримання початкового кваліфікаційного розряду по даній професії; перспективи професійного зростання; де можна продовжити ознайомлення з професією; що читати про професію”.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 Вплив дидактичної гри на розвиток дитини та формування математичних уявлень
У молодших класах закладається основа знань, умінь та практичних навичок, необхідних для подальшого навчання дітей, тому роль початкової школи в успішному опануванні математичними уявленнями вирішаль ...

Методи навчання, їх класифікація
Після завершення жвавої дискусії з проблеми методів навчання, яка проходила в 60-і роки, з'явилося декілька буквально взаємовиключних визначень поняття «Метод навчання» і близько двох десятків класиф ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net