Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 9

Крім того, учні повинні знати основні загальнотрудові і загальновиробничі поняття: що таке культура праці, трудова дисципліна, принципи планування, структура підприємства і тому подібне. Робота по профосвіті включає профінформацію, профпропаганду і профагітацію.

Знання про професії учні отримують не тільки в школі. Джерелами знань з цього питання служать засоби масової інформації, родичі, знайомі і ін. При цьому зведення про зміст професії і їх значущості іноді можуть бути дані вельми спотворено, унаслідок чого можливе створення картини невиправданої привабливості одних професій і атмосфери недоброзичливості до інших.

У зв'язку з цим перед школою, як і перед всім суспільством, стоїть досить складне завдання .

Планувати роботу по професійній освіті в школі, зокрема по профпропаганді і подальшій профагітації, потрібно відповідно до попередньої профдіагностики. Тільки на основі такого підходу можна проводити відповідну роботу з школярами, направлену на формування свідомого відношення до вибору професії.

Виходячи з того, що профосвіта - процес активний, слід більше спиратися на такі методи роботи, які вимагають безпосередньої участі школярів в самому процесі отримання інформації.

Щоб робота по профосвіті мала позитивні результати, вона повинна проводитися вміло і з великим педагогічним тактом. Орієнтуючи на професії, в яких країна і суспільство відчувають нестачу, потрібно уникати натиску, оскільки невмілий тиск на школярів може привести лише до остаточної втрати інтересу до даної професії. “Головний принцип, яким слід керуватися в роботі по профосвіті - зв'язок його з життям”. Виходячи з цього, основні напрями роботи в цій області можна виразити так:

1. Профосвіта припускає формування цілісного, багатопланового уявлення учнів про народне господарство країни, його галузі, підприємства, професії;

2. В процесі проведення роботи по професійній освіті необхідно враховувати спрямованість в розвитку галузей народного господарства даного економічного району, трудові традиції, що склалися, наявність загальноосвітніх і професійних учбових закладів;

3. Професійна освіта молоді повинна грунтуватися на реальній потребі в конкретних професіях;

4. Ознайомлення зі світом професій слід тісно пов'язувати з професійними інтересами, схильностями і здібностями молоді і динамікою розвитку цих особливостей молодих людей. Зміст роботи по професійній освіті повинен враховувати склад учнів за віком, статтю.

Урок - основна організаційна форма учбово-виховного процесу в школі. Професійна орієнтація - складник цього процесу. Тому невід'ємною частиною уроку повинна стати робота по профосвіті.

Складовою частиною профпросвіти є профпропаганда, а основними формами її проведення - зустрічі з представниками різних професій, лекції про різні галузі народного господарства, виробництвах і професіях і так далі. Значне місце в роботі по профпросвіті займають бесіди, які проводять класні керівники, вчителі-наочники або представники різних професій. Такі бесіди можна присвячувати ознайомленню з якоюсь однією професією, з групою споріднених професій, питанням значущості їх правильного вибору для людини. При цьому тематика бесід повинна відповідати віковим особливостям школярів і охоплювати круг питань, що цікавлять школярів .

Шляхи отримання професії, курси, технікуми, ВНЗ; зв'язок професійної підготовки з навчанням і трудовою діяльністю в школі; рівень і обсяг професійних знань, умінь і навиків, необхідних для отримання початкового кваліфікаційного розряду по даній професії; перспективи професійного зростання; де можна продовжити ознайомлення з професією; що читати про професію”.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 Києво-Могилянська академія
Києво-Могилянська академія довгий час була єдиним вищим навчальним закладом Східної Європи, який задовільняв освітні, наукові, громадські потреби України, а також значною мірою Росії та Білорусії. Як ...

Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
На підсумковому етапі експериментального дослідження було поставлене завдання визначити динаміку показників готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net