Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Сторінка 1

Особливості пам'яті, уваги, відчуттів, волі, бажань і здібностей не можна побачити, оцінити, зміряти так само, як ми бачимо, оцінюємо багато з предметів, що оточують нас. Ці і ряд інших якостей психіки людини не можна безпосередньо споглядати ні у себе, ні у інших людей. Але в той же час різні професії пред'являють конкретні вимоги до психологічних, а також фізіологічних особливостей особи.

“Психофізіологічні особливості людини - це особливості його психіки, розвитку, будови організму, стану здоров'я. Кожна людина володіє певними психофізіологічними якостями. Тому можна говорити про те, що людина за своїми природними даними більш менш підготовлена до успішного оволодіння професією або групою професій. Але у зв'язку з цим постає питання: як же правильно визначити ці особливості і властивості особи? Адже вся трудність полягає саме в тому, що особливості психіки школяра не можуть бути повністю визначені вчителем, оскільки далеко не завжди в учбовій і позакласній діяльності учнів можна створити умови, відповідні для їх прояву. Шкільна діяльність лише якоюсь мірою моделює умови праці, тому не всі професійно важливі особливості можуть бути повністю проявлені”.

З іншого боку, трудність полягає в тому, що необхідно визначити не тільки існуючий рівень розвитку особи, але і можливості її розвитку (бачити перспективу).

Вивчення учнів в цілях профорієнтації -попередня профдіагностика- яка складає один з найважливіших складених компонентів профорієнтації школярів. На цьому етапі слід вивчити характерні особливості особи: ціннісні орієнтації, інтереси, потреби, схильності, здібності, професійну спрямованість, професійні наміри, мотиви вибору професії, риси вдачі, темперамент, стан здоров'я.

Розглянемо докладніше ті сторони особових характеристик, які мають значення для професійної роботи.

Ціннісні орієнтації. “Особа формується в процесі постійних взаємин з людьми. Всі особливості, властиві особи, соціально обумовлені. Тому ціннісні орієнтації можна визначити “як спрямованість особи на засвоєння (створення) суспільних цінностей відповідно до конкретних потреб”. Виходячи з цього визначення, ключ до розуміння поняття “Ціннісні орієнтації” слід шукати в системі взаємин між потребами особи і суспільними цінностями” .

Джерелом активності особи служать потреби, під яким розуміємо “стан особи, викликаний необхідністю вступати у зв'язку з навколишнім середовищем для того, щоб забезпечити своє існування, функціонування і розвиток” . Задоволення таких потреб, як потреба в професійному самовизначенні або самоствердженні, відбувається в процесі практичної діяльності людини, причому тільки в тому випадку, якщо вибрана професія, як прийнято говорити, до душі. Потреби завжди відображають можливості їх задоволення, тому їх роль в ціннісних орієнтаціях особи можна визначити таким чином: потреби активізують відповідні можливості людини, направляють його діяльність в потрібному напрямі. А реалізуються всі ці потреби через конкретні об'єктивні цінності.

Кожна особа прагне до засвоєння тих цінностей, які найбільш відповідають її цілям і інтересам. Стосовно професійної діяльності людини можна виділити наступні цінності: (Див. табл.2).

Таблиця 2

Ціннісні орієнтації учнів стосовно професійної діяльності

Мотиви вибору професії

Самоствердження в суспільстві, в найближчому соціальному середовищі.

Загальне мотивування

Романтика професій.

Авторитет в трудовому колективі.

Мотиви пізнавального характеру.

Визнання рідних, знайомих, друзів.

Мотиви, в яких підкреслюється суспільна значущість професії.

Самоудосконалення і самовираження - цікава робота.

Посилання на приклад.

Застосування своїх знань, умінь, здібностей.

Невмотивований вибір.

Творчий характер праці.

По характеру

Ніяк неаргументована мотивація.

Матеріально-практичні, утилітарні цінності - хороший заробіток.

Мотивація нечітка, недостатньо мотивована.

Посада, що задовольняє особу, перспектива просування по службі.

Мотивація невпевнена, неаргументована.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку
Зміцнення здоров’я, підвищення фізичної підготовленості, формування потреби й мотивів до здорового способу життя і, насамперед, позитивного ставлення дітей до занять фізичними вправами - це є одна з ...

Комп'ютер як засіб ефективності навчання іноземних мов
Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості комп'ютера. Загальновизнане, що це - самий потужний засіб, що коли-небудь одержував педагог. Разом з тим накопичений досить багатий досвід, є цікаві ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net