Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Сторінка 2

Іноді можна зустрітися з ототожненням понять “інтерес” і “спрямованість”. Таке ототожнення необгрунтовано хоч би тому, що інтерес - стан досить мінливий, а спрямованість - довготривалий, стійкий.

Головну роль у виборі цінностей мають мотиви, які, у свою чергу, залежать від інтересів і потреб особи, цілей цієї особи.

Виявлення мотивів вибору професії дозволяє дізнатися, що саме спонукало людину вибрати даний вид праці і наскільки чіткі, аргументовані мотиви вибору. Це у свою чергу, дає можливість з'ясувати відношення особи до об'єктивних цінностей.

Отже, ми розглянули ціннісні орієнтації в структурі особи людини. У взаємозв'язку з іншими характеристиками особи їх можна визначити таким чином: потреби - інтереси - об'єктивні цінності - мотиви - цілі - вибір.

Попередня профдіагностика припускає виявлення таких якостей людини, як схильності. Схильності - це сполуки, що мають в своїй основі активне, творче відношення до об’єкту.

Як правило, на заняття, до яких учень більш схильний, він витрачає більше часу і до того ж трудитися з бажанням. Якщо людина при цьому добивається ще і певних результатів в цій діяльності (учбовою або трудовою), то можна говорити про здатності до даної діяльності. За основний показник здатності слід вважати легкість засвоєння нових знань і швидкість вдосконалення умінь, досягнення високих результатів діяльності. Кажучи про виявлення здібностей в цілях профорієнтації, ми маємо на увазі схильності до оволодіння не тільки знаннями шкільної програми, але і певними професіями.

Здібності - це такі психологічні особливості людини, від яких залежить успішність придбання знань, умінь і навичок, але які самі до наявності цих знань, умінь і навиків не зводяться ”. Здібності виявляються в швидкості, глибині і міцності оволодіння способами і прийомами діяльності ”.

По відношенню до знань, умінь і навикам здатності людини виступають як деяка можливість. Чи будуть придбані людиною ці знання, уміння і навики залежить від безлічі умов, наприклад, від оточення, від того, як його навчатимуть, як буде організована його трудова діяльність і так далі.

Такий підхід до даного питання дає вченим і дослідникам можливість вивчати ті матеріальні передумови, фізіологічні процеси, на основі яких за сприятливих умов можуть розвиватися у людини ті або інші професійні здібності.

Ці матеріальні, закладені в організмі людини, учені називають задатками. На їх розвиток великий вплив має навколишнє середовище.

Таким чином, складання прогнозу успішності оволодіння людиною професією полягає у виявленні наявності і ступеня розвитку природних задатків. Окрім здібностей, до індивідуальних психологічних особливостей особи відносяться темперамент і характер. Ці властивості консервативні і стійкі.

У психології під темпераментом розуміють “індивідуально-своєрідні властивості особи, її психіки, що визначають динаміку психологічної діяльності людини, які однаково виявляються в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів і залишаються постійними в зрілому віці”.

Типи нервової системи лежать в основі чотирьох типів темпераменту.

Меланхолік. Слабкий тип, характеризується слабкістю процесів гальмування і збудження.

Холерик. Сильний, неврівноважений тип. У нього сильний процес збудження і відносне слабке гальмування.

Сангвінік. Сильний, урівноважений, рухомий тип.

Флегматик. Сильний, урівноважений, але з інертними процесами.

Людина може мати будь-яке поєднання сили, врівноваженості і рухливості нервової системи (загальний тип) і належати до будь-якого з типів вищої нервової діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України
Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних закладів не досягли належного ...

Функціональна роль творчого складу мислення у становленні особистості. Дизайн, як школа творчого мислення
Мистецтво приховує у собі величезні потенційні можливості для зцілення людей від морально-естетичного занепаду, духовного зубожіння. Людина завдяки сприйманню мистецтва та власній художній творчості ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net