Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Сторінка 4

Соціологічні дослідження засвідчують, що практично кожен третій випускник середнього загальноосвітнього навчального закладу обирає собі майбутню професію стихійно, без всебічного аналізу реальних і потенційних ресурсів, оцінювання можливостей їх мобілізації для досягнення визначеної мети, корекції своїх фахових уподобань з довготривалими тенденціями кон'юнктури професій тощо. Існує дуже сильна залежність вибору від випадкових факторів, наприклад, порад друзів або знайомих, гонитва за модною професією. Помилковість вибору, окрім матеріальних затрат, містить великий психологічний негатив, що може призвести згодом до глибокого розчарування, конфліктних ситуацій, викликати почуття невпевненості в собі, і, можливо, поставить на порядок денний потребу змінити професію. Тому вибір професії — нелегка інтелектуально-психологічна справа.

В якій ситуації опиняється юнак чи дівчина після здобуття середньої освіти? У ринковій економіці існують можливості щодо працевлаштування. Новачку ж на ринку праці спочатку треба зробити вибір між трудовою зайнятістю чи навчанням, що є винятково прерогативою особи.

Найперше кожний індивід змушений вирішити, чи виходити на ринок праці відразу після здобуття встановленої законом мінімальної освіти чи продовжити її, щоб одержати спеціальні знання для виконання того чи іншого виду робіт .

Людина в пошуку джерела заробітної плати вимушена пристосовуватись до існуючих робочих місць. Тут важливий рівень освіти та професійна спеціалізація.

Починати опановувати професією можна з набуття найпростіших навичок безпосередньо на робочому місці. Це непоганий варіант, якщо надовго не затримуватися в статусі «чистого практика», а наполегливо шукати і реалізовувати можливості для здобуття систематизованих найпередовіших теоретичних знань в обраній галузі. Тому краще орієнтуватись на вступ до професійно-технічного закладу або вищого закладу освіти. Перевага такого варіанта в тому, що можна поглиблювати теоретичні знання відповідно до актуального рівня. Як це робити — підкаже досвід, здобутий під час навчання в спеціалізованому закладі освіти. Але це вже інша стратегія виходу на ринок праці — тут участі в суспільній праці передує здобуття знань щодо спроможності виконувати певну роботу. Початок її реалізації — вибір професії. Професія — це вид трудової діяльності людини, яка володіє певними загальними і спеціальними теоретичними знаннями і практичними навичками на базі спеціальної підготовки та досвіду роботи. Якість трудової діяльності визначає кваліфікація працівника, що залежить від спеціальної професійної підготовки, яка дає можливість виконувати роботу певного рівня складності. В змістовному сенсі йдеться про сукупність необхідних для виконання роботи професійних навичок, знань, умінь, досвіду, рівня освіти. Складаючи перелік професій для вибору, слід зважати на назву професії, оскільки вона визначає характер та зміст праці. Назви професій мають офіційний статус, тобто ними повинні послуговуватись як роботодавці під час прийняття працівника на роботу та занесення відповідного запису до трудової книжки. Заклади надання професійної підготовки повинні видавати дипломи з правильним записом найменування здобутого фаху. Офіційні назви професій містяться в Класифікатори професій, укладеному Держспоживстандартом України.

Будь-яка професія вимагає так званих «професійно важливих якостей». Наприклад, для коректора важлива увага, для художника — образне мислення тощо. Кожна людина від народження за генетичним механізмом спадковості наділена хистом до тієї чи іншої діяльності. Хист поєднаний з інтересом до певної діяльності. Якщо в діяльності здібності будуть повною мірою реалізовані, є максимальні шанси досягнути найбільшого успіху.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Принципи, форми та методи формування екологічної культури молодших школярів
На думку вчених, сучасний етап розвитку екологічного виховання і навчання будується на принципах єдності, історичного взаємозв’язку природи і суспільства, соціальної обумовленості відносин людини і п ...

Лабораторні роботи у процесі діяльності учбово-дослідницького характеру
Лабораторні заняття інтегрують теоретико-методологічні знання й практичні вміння й навички студентів у єдиному процесі діяльності учбово-дослідницького характеру. Експеримент у його сучасній формі гр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net