Дослідження психологічних чинників школярів з метою профорієнтації

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Дослідження психологічних чинників школярів з метою профорієнтації

Сторінка 3

Рівень розвитку кожної теорії нерідко визначається складом і якістю принципів, покладених в основу діяльності. Формулюванню принципів профорієнтації приділяється немало уваги. Проте не можна сказати, що розробка системи принципів профорієнтації завершена: потрібно ще багато зробити для створення стрункої, несуперечливої системи, що задовольняє всі вимоги .

Оскільки об'єктом діяльності профорієнтації є процес соціально-професійного самовизначення людини, важливо насамперед сформулювати групу принципів, якими керуються (або повинні керуватися) дівчата і хлопці, вибираючи собі професію і місце в соціальній структурі суспільства.(Див. табл.4).

Принципи, якими повинні керуватися при виборі професії

Таблиця 4

Принцип свідомості

виражається в прагненні задовольнити своїм вибором не тільки особисті потреби в трудовій діяльності, але і принести якомога більше користі суспільству.

Принцип відповідності вибраній професії

Принцип відповідності інтересам, схильностями, здібностям особи і одночасно потребам суспільства в кадрах певної професії виражає зв'язок особового і суспільного аспектів вибору професії. По аналогії з відомою думкою не можна жити в суспільстві і бути вільним від суспільства - можна також сказати: не можна вибирати професію, виходячи тільки з власних інтересів і не зважаючи на інтереси суспільства. Порушення принципу відповідності потреб особі і суспільства приводить до незбалансованості в професійній структурі кадрів.

Принцип активності у виборі професії

характеризує тип діяльності особи в процесі професійного самовизначення. Професію треба активно шукати самому. У цьому велику роль покликані зіграти: практична проба сил, учнів в процесі трудової і професійної підготовки, ради батьків і їх професійний досвід, пошук і читання (по темі, що цікавить) літератури, робота під час практики і багато що інше.

Принцип розвитку

Цей принцип відображає ідею вибору такої професії, яка давала б особі можливість підвищення кваліфікації, збільшення заробітку, у міру зростання досвіду і професійної майстерності, можливість брати активну участь в суспільній роботі, задовольняти культурні потреби особи, потребу в житлі, відпочинку і тому подібне.

“У професійній орієнтації є група принципів, тісно пов'язаних (і багато в чому пересічними) із загальнопедагогічними принципами. Це наступні принципи:

Зв'язок профорієнтації з життям, працею, практикою, що передбачає надання допомоги людині у виборі його майбутньої професії в органічній єдності з потребами народного господарства в кваліфікованих кадрах.

Зв'язок профорієнтації з трудовою підготовкою школярів -це принцип, що передбачає хорошу постановку трудового виховання і навчання. У відриві від трудової підготовки профорієнтація набуває рис абстрактності, відірваності від практики, від загальних завдань трудового і професійного становлення особи;

Систематичність і спадкоємності в профорієнтації забезпечує робота профорієнтації з 1 по 11 класів за умови обов'язкової спадкоємності цієї роботи з класу в клас.

Взаємозв'язок школи, сім'ї, базового підприємства, середніх професійних учбових закладів і громадськості в профорієнтації учнів передбачає тісний контакт по наданню допомоги молодим людям у виборі професії. При цьому передбачається посилення цілеспрямованості і координації в спільній діяльності.

Виховуючий характер профорієнтації полягає в необхідності здійснення роботи профорієнтації відповідно до завдань формування гармонійної особи, в єдності трудового. Економічного етичного, естетичного, правового і фізичного виховання.

Взаємозв'язок діагностичного і виховного підходів до проведення роботи профорієнтації - принцип, що припускає неприпустимість зіставлення одного підходу іншому. Кожен з них вирішує свої завдання.

Диференційований і індивідуальний підхід до учнів залежно від віку і рівня сформованості їх професійних інтересів, від відмінностей в ціннісних орієнтаціях і життєвих планів, від рівня успішності. Диференціація учнів по групах дозволяє точніше визначати їх засоби дії, які будучи ефективними в одній групі можуть виявитися неефективними в іншій. Диференціація створює умови для реалізації індивідуального підходу;

Страницы: 1 2 3 4Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"
Як вже було зазначено, лекція належить до основних форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і одночасно виступає у ролі методу навчання. Навчальна лекція — це логічно вивершен ...

Організація та види самостійної роботи на уроках
Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі. Термін самостійна робота вживають у різних значеннях. Часто так називають окремі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net