Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Сторінка 4

Професійна консультація має на меті надання молоді обґрунтованої поради щодо найдоцільнішого вибору професії (чи низки професій), що відповідає його інтересам, схильностям, здібностям, фізичним можливостям і потребам суспільства.

Вона спрямована на оптимізацію професійного самовизначення особистості на основі врахування особистісних характеристик кожного та потреб ринку праці, на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.

Професійна консультація пов'язується, зазвичай, з допомогою особистості у професійному самовизначенні. Отже завдання професійної консультації - не тільки допомогти особистості у виборі професії, місця роботи, але й спрямувати весь процес професійного розвитку особистості, її цінностей, позицій, характеру, що сприяє також становленню активного, творчого, суб'єкта діяльності.

Основними пріоритетними напрямами допомоги є такі:

• профінформаційний (щодо змісту професій,співставлення своїх можливостей і вимог професій тощо);

• психодіагностичний (визначення індивідуально-психологічних особливостей та професійно важливих якостей);

• психокорекційний (зниження напруження, тривоги, зміцнення впевненості в собі, стимулювання активності та готовності до подолання перешкод, протидії негативним обставинам).

В практичній реальності професійна консультація служить досягненню таких основних цілей:

> допомогти людині усвідомлено й обгрунтовано прийняти рішення щодо вибору професії, місця роботи.

> допомогти розробити основні шляхи і способи освоєння вибраної професії;

> допомогти пізнати свої можливості, сильні і слабкі сторони.

Здійснення цих цілей досягається вирішенням ряду завдань:

• виявлення факторів, що обумовлюють вибір професії, місця роботи, їх змістовний аналіз, встановлення взаємозв'язків між ними;

• виявлення поінформованості людини про стан ринку праці, зміст професій, про себе, доповнення цієї інформації й упорядкування;

• психодіагностичне обстеження індивідуальних характеристик особистості (потреб, мотивів, інтересів, здібностей, знань, рис характеру тощо);

• розробка можливих шляхів освоєння професії, пошуку роботи, корекційні впливи;

• сприяння розвитку самоаналізу й формуванню адекватної самооцінки.

Слід зазначити, що дійсно обгрунтованому вибору професії, місця роботи передує серйозна підготовка, яка включає:

аналіз і узагальнення інформації про професії, актуальні на ринку праці;

> самооцінку, самопізнання, самовиховання (завдання профконсультанта -допомогти клієнту сформувати повне і адекватне уявлення про себе, спрямувати його саморозвиток на формування властивостей і якостей, необхідних для обгрунтованого вибору професії, місця роботи);

> співставлення, узгодження факторів вибору і формування образу найбільш привабливої ідеальної сфери своєї майбутньої професійної діяльності;

> уточнення, конкретизацію цього образу, проектування, співставлення його з реальними професійними знаннями, навичками і формування на основі цього альтернатив;

> співставлення, обговорення альтернатив вибору, прийняття рішення про вибір, розроблення програми шляхів і способів його реалізації.

Сутність професійної консультації полягає в тому, що це спільна діяльність, спільний пошук рішення. Психологічна сутність профконсультації означає діяльність, спрямовану на актуалізацію і усвідомлення особистістю тих якостей, які були сформовані раніше і які впливають на її подальший професійний розвиток. В залежності від завдань, що вирішуються, профконсультація буде носити інформаційний, виховний, діагностичний, корекційний чи контролюючий характер.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Система вправ для навчання діалогічного мовлення
Система вправ для навчання діалогічного мовлення складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбувається практ ...

Організація самостійної роботи учнів на уроці
навчання географія урок самостійний Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація са ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net