Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Сторінка 5

Професійна консультація виконує ряд функцій, які, з одного боку, вказують основні напрямки її роботи, а, з іншого - є відображенням її головної мети. Виділяють три основні функції професійної консультації: інформаційну, діагностичну і прогнозуючу.( Див. табл.6).

Таблиця 6

Інформаційна функція

передбачає надання учню інформації про світ професій, про місце і умови оволодіння ними, про вимоги тієї чи іншої професії до спеціаліста, про можливості вибору чи зміни професії, перенавчання, працевлаштування. Трансформація цієї інформації в обгрунтований та реальний особистий професійний план має допомогти клієнту впоратися з вирішенням важливого питання щодо вибору або зміни професії, місця роботи, перенавчання.

Діагностична функція

полягає у визначенні рівня розвитку основних індивідуально-психологічних особливостей учня. За змістом тут можна виділити дві основні функції профконсультації: медичну і психолого-діагностичну. Медична полягає в тому, щоб одразу виключити зі списку рекомендованих, ті види професійної діяльності, до яких у клієнта є медичні протипоказання. В разі необхідності профконсультант може порадити учню звернутися до лікаря. Сам медичний працівник може порекомендувати людині професійну діяльність, яка б не лише не чинила негативного впливу на перебіг хвороби і функціональний стан організму в цілому, але й сприяла б корекції наявних змін, мала б оздоровче значення. Вирішення цієї проблеми є головною функцією медичної профконсультації.

Психолого-діагностичний аспект

профконсультації націлений на визначення рівня розвитку індивідуально-психологічних характеристик особистості. Вивченню підлягають:

- мотиваційна сфера особистості (характеристика інтересів, ціннісних орієнтацій, намірів, прагнень, їх зміст, глибина, стійкість);

- здібності та інші психологічні й особистісні характеристики, що можуть виступати як професійно важливі якості (мислення, пам'ять, увага тощо);

- рівень професійної підготовки (знання, уміння, навички);

- особливості самооцінки і формування професійних планів, ступінь самостійності в їх побудові, реальність, зміст.

Діагностична функція необхідна тоді, коли виникає потреба "звузити простір" професійного самовизначення або, навпаки, коли потрібно розширити простір пошуку роботи, реалізації професійних планів.

Прогностична функція

є своєрідним об'єднанням перших двох. Вона полягає у видачі рекомендацій на основі вивчення особистості. При здійсненні прогнозу необхідно визначити параметри, на яких він повинен базуватися. Прогнозна оцінка повинна стосуватися трьох основних моментів: а) успішність майбутньої професійної діяльності; б) фізичні і психологічні "затрати" при оволодінні професією та в процесі професійної діяльності: в) задоволеність особистості своєю працею.

Величина "затрат" на оволодіння діяльністю та її виконання повинна бути мінімальною при максимальному рівні продуктивності праці. При здійсненні прогностичної функції профконсультації передбачається повідомлення клієнту зовнішніх і внутрішніх перешкод, що можуть ускладнити процес досягнення професійних цілей, а також позитивних якостей, що сприяють реалізації намічених планів і перспектив, про шляхи і способи подолання перешкод і особистих недоліків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"
Як вже було зазначено, лекція належить до основних форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і одночасно виступає у ролі методу навчання. Навчальна лекція — це логічно вивершен ...

Методичне забезпечення вивчення прислівника в початковій школі
Структуру курсу української мови, яка існує в початковій школі, побудовано за принципом змістового узагальнення. Цей принцип, визначений В.В.Давидовим, полягає в тому, що „засвоєння знань загального ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net