Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Сторінка 6

Вирішення завдань профконсультації включає:

♦ вивчення якостей і властивостей людини у відповідності з вимогами професійної діяльності ("від професії до людини");

♦ вивчення потенціалу людини ("від людини до професії");

♦аналіз можливостей, на які людина може претендувати на ринку праці.(Див. табл.7).

Серед основних мотивів в професійній консультації можна виділити такі:

Таблиця 7

Невизначеності

клієнт не має свого плану вирішення професійного майбутнього, шукає вихід із ситуації.

Підтвердження вибору

у клієнта є необхідність у підтвердженні і обгрунтуванні свого вибору.

Альтернативного вибору

є потреба в розгляді декількох варіантів вибору.

Підтвердження можливостей

є необхідність в підтвердженні можливостей здійснення зробленого вибору.

Розв'язання конфлікту

у клієнта виникла ситуація, з якої він не може самостійно вийти.

Професор Платонов розглядає такі етапи професійної консультації:

Підготовча профконсультація вирішує завдання постановки перед учнями проблеми "ким бути" для самостійного обдумування.

Основна профконсультація повинна підвести школяра до свідомого і правильного професійного вибору.

Заключна профконсультація - надання допомоги у виборі професії у відповідності із нахилами, інтересами і психофізіологічними особливостями школярів (9-11 класі).

Уточнююча профконсультація - часто виходить за рамки школи, здійснюється в ПТУ, технікумах.

На кожному з цих етапів профконсультація носить різний характер

Ці етапи реалізуються різними спеціалістами: вчителями школи, психологами, міськими і районними центрами зайнятості, центрами профорієнтації, представниками базових підприємств та навчальних закладів.(Див. табл. 8).

Таблиця 8

Етапи

Завдання

Розвиваючий характер

На першому етапі підготовка школярів до вибору професії неможлива без розвитку його здібностей, позитивних якостей та самооцінки. Розвивати інтерес і спрямовувати здібності на вибір сфери професійної діяльності.

Рекомендаційний характер

відповідність психофізіологічних особливостей та стану здоров'я вимогам професії, яку обирають, психологічна готовність особистості і оволодіння обраною професією, довідкова інформація школярів про характер і зміст праці, можливостях отримання спеціальної освіти, можливостях працевлаштування.

Формуючий характер

допомогти самоствердитися в професійному виборі. Учні знайомляться із умовами своєї діяльності, готуючись до навчання чи до роботи.

Уточнюючої профконсультації

корекція і уточнення професійного плану і вибору сфери професійної діяльності. Можлива рекомендація зміни спеціальності в рамках обраної професії.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Удосконалення усного іноземного мовлення в процесі позакласної роботи
Практична мета позакласної роботи з іноземної мови полягає в удосконаленні навичок і вмінь, набутих учнями на уроках. Під удосконаленням мовлення слід розуміти позитивні зміни, які відбуваються як у ...

Фізичний розвиток молодших школярів
Під фізичним розвитком в антропології розуміють комплекс морфофункціональних можливостей організму, який в кінцевому рахунку визначає запас його фізичних сил. Фізичний розвиток формується під впливом ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net