Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Сторінка 7

Виходячи із завдань можна виділити типи професійної консультації:

Довідково-інформаційна консультація спрямована на те, щоб якнайглибше ознайомити людину із змістом обраної професії. Це вимоги, що професія висуває до особистісних якостей спеціаліста, шляхи отримання професії, можливості працевлаштування, вимоги до прийому на роботу і навчання, можливості оволодіння різними профілями, терміни підготовки, перспективи професійного росту, шляхи підвищення кваліфікації.

Діагностична профконсультація спрямована на всебічне вивчення особистості школяра, виявлення інтересів, нахилів, здібностей, окремих професійно важливих якостей особистості з метою виявлення близької людині професії. Вона проводиться психологом, за допомогою анкет, тестових методик, спеціальних приладів. Медична профконсультація спрямована на виявлення стану здоров'я учнів, їх психофізіологічних властивостей щодо професії, яку вони обирають, в разі необхідності переорієнтація на іншу, близьку за змістом діяльність, виявлення відповідність стану здоров'я людини вимогам професії, яку він обрав. Проводять її лікарі, лікар-консультант разом із профконсультантом.

Формувально-корекійна профконсультація покликана коригувати вибір школярами професії та передбачає систематичну реєстрацію змін особистості школяра стосовно професійного самовизначення, потрібна тоді, коли професійні наміри людини не відповідають реальним можливостям і здібностям, в такому випадку професійний план потребує уточнення і корекції .

Профконсультація сприяє:

> Цілеспрямованому розвитку здібностей особистості школяра;

> Ефективному використанню трудового потенціалу особи;

> Підвищенню соціальної та професійної мобільності людини;

> Профілактиці вимушеного безробіття;

> Підвищенню активності людини в самостійному пошуку професії;

> Зростанню професіоналізму та працездатності людини;

> Розвитку соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності особи;

> Підвищенню професійно-кваліфікаційного розвитку соціально-економічної ініціативи людини.

В проведені профконсультації доречні різноманітні методи: профорієнтаційна розповідь, лекція, бесіда, переконання, аналіз професіограм, аналіз профорієнтаційних справ, екскурсія, метод позитивного трудового прикладу, перегляд кінофільмів, відеозаписів, прослуховування радіо бесід, робота з банком профконсультаційного матеріалу.Для оптимального напрямку адаптації до професії можна організовувати зустрічі з представниками професій, з випускниками, із викладачами навчальних закладів, відвідувати дні відкритих дверей в навчальних закладах.Профконсультація може бути по формі проведення колективною, груповою, індивідуальною.

Інтегральним показником урахування основних факторів професійного самовизначення є професійний план. Розуміючи професійний план як специфічний образ майбутнього і виходячи з положення загальної психології про регулюючу функцію образу, можна вважати його одним з важливих регуляторів поведінки особистості. Побудова особистісних професійних планів є окремим випадком побудови психічних образів на рівні уявлень і мислення, на основі складу розуму, характеру, досвіду тих, хто вибирає професію, місце роботи.

Отже, профконсультація - це надання допомоги молодому поколінню, що вибирає трудовий шлях в житті, але не в якому випадку не нав'язування своїх думок, не підміна права людини на свободу вибору професії

Наступний структурний елемент професійної орієнтації — професійний добір — визначається як система роботи з надання порад і допомоги людині щодо прийняття нею рішення про такий вибір конкретного виду професійної діяльності, який би максимально відповідав суб'єктивним і об'єктивним умовам професійного самовизначення, перспективам подальшого розвитку даної особистості та її успішній реалізації в професійній діяльності.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9



Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
На підсумковому етапі експериментального дослідження було поставлене завдання визначити динаміку показників готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших ...

Методи й форми організації контролю навчальних досягнень учнів на уроках природознавства
Цілі, зміст та види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів визначають форми і методи організації контролю. Методи контролю — це способи перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів, я ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net