Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Сторінка 9

“Існуючу фізичну і інтелектуальну відмінність обумовлює доступність людині одних видів праці і одночасно трудність або навіть зовсім недоступність інших. Проте це зовсім не означає, що природа ставить на людині незгладимий знак професійної приналежності. Люди з'являються на світло не токарями, не письменниками і не вчителями”.

Але, відкидаючи розуміння здібностей як природжених особливостей людини, що зумовлюють його професійну долю, не можна заперечувати наявність деяких природжених завдатків - психофізичних нахилів до тієї або іншої роботи. Слід зазначити, що в світлі останніх досягнень мікробіології і ряду інших наук відкриваються обнадійливі перспективи не тільки для розкриття таємниць генетичного коду природних завдатків, але і активної дії на “біологічну галактику” людини в бажаному напрямі.

“Професійна придатність - це рівень відповідності фізичних якостей і психофізичних особливостей людини професійним вимогам” [28, 190]. Якщо ці якості і особливості не досягають потрібних вимог, відбувається перевантаження. Це випадок професійної неповноцінності, від якої страждають і суспільство і особа.

“Під професійним відбором розуміють спеціально організований дослідницький процес, мета якого - виявити і визначити за допомогою наукових обгрунтованих методів ступінь і можливість психофізіологічної і соціально-психологічної придатності претендентів на навчання і роботу по складних відповідальних професіях”.

Профвідбір підрозділяють на два види - констатуючий і організуючий. “Констатуючий профовідбір (підбір) припускає вирішення питань про придатність до професії тієї або іншої особи у формі “придатний” і “непридатний”. У разі негативної відповіді людина робить нову спробу вирішення питань працевлаштування. Організуючий профвідбір (підбір) має на меті виявити і оцінити індивідуальні особливості людини, що є свідченнями не до однієї, а до декількох професій, що більшою мірою відповідає потребам і завданням закладів, підприємств по своєчасному заповненню вакантних місць” Правильний профвідбір (підбір) слід проводити за допомогою психологів, фізіологів, медиків.

Нерідко профвідбір важко здійснювати із-за недостатності розвитку методики його застосування. Наприклад, при відборі абітурієнтів у ВНЗ вступні іспити ще не дають підстав судити про професійну придатність тих, що поступають, тому зараз при вступних іспитах введена співбесіда профорієнтації. Тут необхідні науково обгрунтовані храктеристики-рекомендації школи, діагностичні методи профвідбору .

Страницы: 4 5 6 7 8 9 Функції,види семінару
Залежно від складності і обсягу вимог шкільні семінари умовно поділяють на три групи: підготовчі заняття; власне семінарські; міжпредметні семінари. На підготовчих семінарах учнів ознайомлюють з нови ...

Ступневість професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта має три ступені. Відповідно до ступенів професійно-технічної освіти встановлюється три атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів. На першому ступені профес ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net