Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Виявлення особливостей професійної інформації, консультації, професійного добору

Сторінка 9

“Існуючу фізичну і інтелектуальну відмінність обумовлює доступність людині одних видів праці і одночасно трудність або навіть зовсім недоступність інших. Проте це зовсім не означає, що природа ставить на людині незгладимий знак професійної приналежності. Люди з'являються на світло не токарями, не письменниками і не вчителями”.

Але, відкидаючи розуміння здібностей як природжених особливостей людини, що зумовлюють його професійну долю, не можна заперечувати наявність деяких природжених завдатків - психофізичних нахилів до тієї або іншої роботи. Слід зазначити, що в світлі останніх досягнень мікробіології і ряду інших наук відкриваються обнадійливі перспективи не тільки для розкриття таємниць генетичного коду природних завдатків, але і активної дії на “біологічну галактику” людини в бажаному напрямі.

“Професійна придатність - це рівень відповідності фізичних якостей і психофізичних особливостей людини професійним вимогам” [28, 190]. Якщо ці якості і особливості не досягають потрібних вимог, відбувається перевантаження. Це випадок професійної неповноцінності, від якої страждають і суспільство і особа.

“Під професійним відбором розуміють спеціально організований дослідницький процес, мета якого - виявити і визначити за допомогою наукових обгрунтованих методів ступінь і можливість психофізіологічної і соціально-психологічної придатності претендентів на навчання і роботу по складних відповідальних професіях”.

Профвідбір підрозділяють на два види - констатуючий і організуючий. “Констатуючий профовідбір (підбір) припускає вирішення питань про придатність до професії тієї або іншої особи у формі “придатний” і “непридатний”. У разі негативної відповіді людина робить нову спробу вирішення питань працевлаштування. Організуючий профвідбір (підбір) має на меті виявити і оцінити індивідуальні особливості людини, що є свідченнями не до однієї, а до декількох професій, що більшою мірою відповідає потребам і завданням закладів, підприємств по своєчасному заповненню вакантних місць” Правильний профвідбір (підбір) слід проводити за допомогою психологів, фізіологів, медиків.

Нерідко профвідбір важко здійснювати із-за недостатності розвитку методики його застосування. Наприклад, при відборі абітурієнтів у ВНЗ вступні іспити ще не дають підстав судити про професійну придатність тих, що поступають, тому зараз при вступних іспитах введена співбесіда профорієнтації. Тут необхідні науково обгрунтовані храктеристики-рекомендації школи, діагностичні методи профвідбору .

Страницы: 4 5 6 7 8 9 Творчий портрет вихователя
Сучасний вихователь! Яким він має бути? Яким його хочуть бачити діти, батьки, держава? Яким він сам себе бачить? Ці надзвичайно актуальні питання турбують сьогодні всіх нас. Ні для кого не секрет, що ...

Стратегічний напрямок розвитку сучасної системи освіти в Україні
Одним із стратегічних напрямків розвитку сучасної системи освіти у нашій країні є формування екологічної культури особистості, виховання у кожного школяра позитивного ставлення до навколишнього світу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net