Особливості соціально-професійної адаптації молоді

Професійна адаптація - найважливіший етап процесу професійного самовизначення людини. На цьому етапі виявляються недоліки попередньої професійної орієнтації і професійної підготовки, здійснюється процес формування нових установок, потреб, інтересів у сфері праці і, нарешті, виявляється, наскільки життєві плани виявилися реальними. Тому адаптація є своєрідним критерієм ефективності роботи профорієнтації з молоддю.

Професійна адаптація - це “процес пристосування, учнів до майбутньої професії в загальноосвітніх школах, профтехучилищах, технікумах, ВНЗ і так далі до умов їх професійної праці внаслідок чого відбувається закріплення кадрів в народному господарстві”.

Багато дослідників вважають, що процес професійної адаптації починається безпосередньо на виробництві, інші стверджують, що початок цього процесу закладаються ще в школі і підрозділяють його на чотири періоди: підготовка до праці в школі, вибір професії, професійна підготовка, початок трудової діяльності.

Під професійною адаптацією розуміють також “соціально-економічний процес пристосування людини до освоюваної професії”. В процесі адаптації відбувається активне включення особи в ту або іншу соціальну, професійну групу, освоєння соціально-психологічних стосунків в цій групі.

Отже, в професійній адаптації можна виділити дві взаємозв'язані сторони: професійну і соціально психологічну.

“Професійна адаптація включає оволодіння необхідними знаннями, вміннями, навиками, вмінням швидко орієнтуватися в різних виробничих ситуаціях, контролювати і програмувати свої дії”.

“Соціально-психологічна адаптація полягає в пристосуванні молодого працівника до правил поведінки, що діють в конкретній соціально-професійній групі. Сюди входить ознайомлення з цілями і завданнями колективу, його традиціями, стосунками між керівниками і підлеглими і тому подібне”.

В процесі пристосування до трудового колективу можна виділити три стадії:

1. ознайомлення з новою ситуацією.

2. стадія пристосування до цієї ситуації - працівник переорієнтовувався, визнає головні елементи нової системи цінностей, але у нього зберігаються як рівноцінні багато колишніх установок.

3.стадія асиміляції - повне пристосування до трудового колективу, засвоєння його установок.

Професійне виховання учнів.“В процесі професійного становлення майбутнього кваліфікованого працівника можна виділити три чітко виражених періоду:

1. Період надходження в професійний учбовий заклад (професійна орієнтація в школі, мотивований вибір старшокласниками тієї або іншої професії, професійне навчання).

2. Період навчання в професійному учбовому закладі (оволодіння відповідними теоретичними знаннями, практичними вміннями і навиками, попередня апробація правильності вибору, розвиток професійних здібностей).

3. Початок трудової діяльності (професійна адаптація в період проходження виробничої практики, закріплення і розвиток отриманих в школі, профтехучилищі, технікумі, ВНЗ умінь і навиків, набуття досвіду роботи, остаточне ствердження у вибраній професії)”.

Робота за рішенням завдань, що стоять на кожному з цих етапів, і складає суть процесу професійного виховання.

Всі форми професійного виховання можна об'єднати в три групи: індивідуальні, групові, масові.

Методи професійного виховання можна також об'єднати в три групи: методи формування свідомості особи, методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки,методи стимулювання поведінки і діяльності.Аналіз практики роботи вчителя-дефектолога по подоланню порушень фізичного розвитку у дітей старшого дошкільного віку з розумовою відсталістю
Дане дослідження проводилось на базах: Школа – дитячий садок «Центр реабілітації»; Дошкільний навчальний заклад «Барвінок»; Навчально-реабілітаційний центр «Мрія». Це навчально-виховні заклади для ді ...

Ідеї національного виховання С. Русової
Демократизація суспільного життя України потребує відповідної переорієнтації системи дошкільної освіти. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Закон України “Про дошкільну освіт ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net