Методи дослідження професійної орієнтації школярів

Сторінка 2

Використання ЗМІ може бути досить ефективним.

Різноманітні ярмарки професій і їх модифікації, що вже показали свою ефективність в профорієнтаційній допомозі не тільки безробітним, але і випускникам шкіл.

Методи морально-емоційної підтримки

групи спілкування (в профорієнтації частіше використовуються для створення сприятливої атмосфери взаємодії, але не для вирішення власне профконсультаційних проблем). Своєрідним розвитком подібних груп стосовно до профорієнтаційної проблематики стали "Клуби шукаючих роботу" і їх все можливі модифікації, де на фоні сприятливої психологічної атмосфери вдається більш ефективно розглядати профорієнтаційні питання;

тренінг ігри спілкування ( дозволяють освоїти деякі комунікативні навички поведінки при прийомі на роботу, на екзаменах і при різних ділових контактах);

складні методи індивідуальної і групової психотерапії- інколи вони дозволяють клієнтам краще усвідомити зміст діяльності, що вибирають, чи зміст самого процесу самостійного прийняття рішень, що пов'язані з самовизначенням і вимагають особливої підготовки профконсультанта;

публічні виступи, не дивлячись на деяке іронічне до них відношення, при вмілому використанні можуть формувати серйозну мотиваційну основу самовизначення у ряду клієнтів, але в інших випадках можуть стати і сильним маніпулятивним засобом для довірливих клієнтів;

профорієнтаційні і профконсультаційні активізуючи методики (ігри) з елементами психотренінга: особистий шарм профконсультанта (те, що від природи, і те, що можна самостійно розвивати в собі); різні позитивні (успішні) приклади самовизначення, на які може опиратися профконсультант для підвищення впевненості клієнта в принциповій можливості вирішення своїх проблем "свято праці", що підвищує престиж конкретних професій (звичайно, при вмілій організації і врахуванні специфіки тієї аудиторії, для якої таке свято організовується, тобто, щоб це було свято з буфетом і розвагами, а не "офіційний організований захід").

Методи надання допомоги в конкретному виборі та прийнятті рішень;

побудова "ланцюга" основних ходів (послідовних ходів), що забезпечують реалізацію намічених цілей і перспектив, які дозволяють наочно уявити можливі перспективи;

побудови системи різних варіантів дій клієнтів ( у виді своєрідних "дерев" і "гілок"), що ведуть до визначеної цілі і дозволяють виділити найбільш оптимальні варіанти перспектив;

використання різних схем альтернативного вибору, у вже наявних варіантів вибору професії, навчального закладу чи спеціальності в конкретному закладі (звичайно використовуються на заключних етапах консультацій).

Заключним етапом визначення професійної спрямованості учня є індивіду-альна профконсультаційна бесіда. Під час бесіди вирішуються два завдання: по-перше, профконсультант допомагає учню більш чітко усвідомити свої інтереси та схильності, особливо перспективні з погляду самовизначення; по-друге, на основі самоаналізу й оцінки своїх інтересів та схильностей намітити позитивну програму подальшого їх розвитку та втілення в майбутній професійній діяльності.

Страницы: 1 2 Організація навчально-виховного процесу у старшій дошкільній групі
Аналізуючи дані констатуючого експерименту, який ми провели у старшій групі, необхідно організувати діяльність дітей так, щоб розвиток їхнього зв’язного мовлення покращувався. Так, у ДНЗ проводять рі ...

Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах
В наш час духове виконавство розвивається дуже швидкими темпами. Але ще скоріше сьогодні зростають вимоги до нього. За таких умов традиційні методи викладання не завжди є достатньо ефективними. На ду ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net