Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога

Сторінка 1

Зі старшокласниками експериментальної групи проводиться цикл занять по профорієнтації, що включають:

1. Професійну діагностику. На даному етапі проводяться групові заняття, в ході яких учням пропонуються різні тести і діагностичні методики, що покликані визначити професійний тип особи, характерологічні особливості особи, мотиви вибору ними тієї або іншої професії. Учням пропонуються наступні діагностичні методики і тести:

а) тест Д. Голланда за визначенням типу особи. Даний тест дозволяє визначити, до якого з 6 типів особи відноситься респондент: до реалістичного, до інтелектуального, до соціального, до конвенціонального, заповзятливого або до артистичного типу. Респонденту пропонуються 42 пари професій, в кожній з яких він повинен вибрати найбільш переважну. Далі по ключу до методики визначається тип особи респондента;

б) диференціально-діагностичного опитувальника «Я віддам» перевагу. Е.А. Клімов виділяє 5 типів професій: людина-природа (садівник, геолог, зоотехнік, агроном), людина-техніка (слюсар, зв'язківець, інженер), людина-людина (продавець, вчитель, менеджер), людина - знакова система (кресляр, програміст, бухгалтер), людина - художній образ (маляр, архітектор, художник, дизайнер). ДДО дозволяє визначити, до якого з перерахованих типів відноситься респондент. Респонденту пропонується 20 пар видів діяльності, в кожній з яких він повинен вибрати один з видів. Далі по ключу до методики визначається, до якого типу професії респондент розташований понад усе.

в) методика «КОС». Методика направлена на оцінку комунікативних і організаторських схильностей учня. Респондентам пропонується відповісти на 40 питань. Варіанти відповіді: так і ні (-). Обробка результатів: по ключу до методики підраховуються бали. Потім по формулі підраховується коефіцієнт комунікативних і організаторських схильностей. Далі визначається, які з них переважають ;

г) визначення схильностей по методиці Л.А. Йовайши. Методика направлена на визначення типу схильностей до роботи: з людьми, розумового характеру, на виробництві, схильність до естетики і мистецтва, до рухомих видів діяльності, до планово-економічних видів робіт. Респондентам пропонується 30 питань з двома варіантами відповіді, необхідно вибрати найбільш переважний. Обробка результатів: по ключу до методики підраховуються бали для кожного типу схильностей.

д) методика «Профорієнтація». Методика призначена для відбору на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Е.А. Клімова. Методика містить 2 блоки: «Я хочу» і «Я можу». У кожному блоці респондентам пропонується 7 мініблоків тверджень по 5 в кожному. Кожне твердження треба оцінити по 4-балльной системі (від 0 до 4). Обробка результатів: підраховуються бали по кожному мініблоку, і визначається, до якого типу професій, розділених по предмету праці і по характеру праці, найбільш розташований респондент;

е) тест чи «Є у вас ділова хватка». Методика призначена для визначення рівня розвитку ділової хватки. Респондентам пропонується 8 питань з трьома варіантами відповідей в кожному. Обробка результатів: по ключу до методики підраховуються бали, і визначається рівень розвитку ділової хватки;

2. Професійна освіта. Даний етап включає наступні складові:

а) професійна інформація - учням пропонується інформація про різні професії, вимоги, які вони пред'являють до людини; інформація про потреби ринку праці і потреби в кадрах; інформація про середньо-спеціальні і вищі учбові заклади, навчальні фахівців тієї або іншої області професійної діяльності, - які є, який рівень освіти необхідно мати і які іспити необхідно складати для надходження до тієї або іншої установи. Матеріали для занять збиралися автором на виставках освіти, в мережі Internet, журналах «Куди піти вчитися», а також використовувалися матеріали «Енциклопедії професій Кирила і Мефодія». Крім того на даному етапі проводяться зустрічі з представниками різних професій (педагог, психолог, співробітник міліції, директор освітньої установи, програміст, медичний працівник і так далі).

б) професійна агітація - проводиться у формі групових бесід, диспутів, різних ігор профорієнтацій:

- гра «Стажери-інопланетяни», мета якої - допомогти підліткові в усвідомленні праці як людській і суспільній цінності;

- гра «Острів», мета якої - знайомство з потребами народного господарства в кадрах, з проблемою непрестижних професій і усвідомлення учнів своїй цивільній зрілості;

- гра «Три долі», мета яких - допомогти учням знатися на основних сенсах трудового життя стосовно різних стереотипів людей: трудівника, ледаря, бездарності ;

- активізуючий опитувальник «Світ професій», мета якого - активізація професійного самовизначення старшокласників.

Страницы: 1 2 3Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі
а) Грамотне, реалістичне зображення предмету в малюнку припускає передачу характерної форми і деталей, пропорційного співвідношення частин, перспективних змін, об'єму, руху, кольору. Розглянемо, якою ...

Видатні поети XIX-XX ст., які входять у коло дитячого читання
Молодші школярі, працюючи за читанками здобувають початкову літературну освіту, поступово оволодівають умінням сприймати художній твір, помічати образні засоби та художні особливості, оцінювати жанро ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net