Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога

Сторінка 1

Зі старшокласниками експериментальної групи проводиться цикл занять по профорієнтації, що включають:

1. Професійну діагностику. На даному етапі проводяться групові заняття, в ході яких учням пропонуються різні тести і діагностичні методики, що покликані визначити професійний тип особи, характерологічні особливості особи, мотиви вибору ними тієї або іншої професії. Учням пропонуються наступні діагностичні методики і тести:

а) тест Д. Голланда за визначенням типу особи. Даний тест дозволяє визначити, до якого з 6 типів особи відноситься респондент: до реалістичного, до інтелектуального, до соціального, до конвенціонального, заповзятливого або до артистичного типу. Респонденту пропонуються 42 пари професій, в кожній з яких він повинен вибрати найбільш переважну. Далі по ключу до методики визначається тип особи респондента;

б) диференціально-діагностичного опитувальника «Я віддам» перевагу. Е.А. Клімов виділяє 5 типів професій: людина-природа (садівник, геолог, зоотехнік, агроном), людина-техніка (слюсар, зв'язківець, інженер), людина-людина (продавець, вчитель, менеджер), людина - знакова система (кресляр, програміст, бухгалтер), людина - художній образ (маляр, архітектор, художник, дизайнер). ДДО дозволяє визначити, до якого з перерахованих типів відноситься респондент. Респонденту пропонується 20 пар видів діяльності, в кожній з яких він повинен вибрати один з видів. Далі по ключу до методики визначається, до якого типу професії респондент розташований понад усе.

в) методика «КОС». Методика направлена на оцінку комунікативних і організаторських схильностей учня. Респондентам пропонується відповісти на 40 питань. Варіанти відповіді: так і ні (-). Обробка результатів: по ключу до методики підраховуються бали. Потім по формулі підраховується коефіцієнт комунікативних і організаторських схильностей. Далі визначається, які з них переважають ;

г) визначення схильностей по методиці Л.А. Йовайши. Методика направлена на визначення типу схильностей до роботи: з людьми, розумового характеру, на виробництві, схильність до естетики і мистецтва, до рухомих видів діяльності, до планово-економічних видів робіт. Респондентам пропонується 30 питань з двома варіантами відповіді, необхідно вибрати найбільш переважний. Обробка результатів: по ключу до методики підраховуються бали для кожного типу схильностей.

д) методика «Профорієнтація». Методика призначена для відбору на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Е.А. Клімова. Методика містить 2 блоки: «Я хочу» і «Я можу». У кожному блоці респондентам пропонується 7 мініблоків тверджень по 5 в кожному. Кожне твердження треба оцінити по 4-балльной системі (від 0 до 4). Обробка результатів: підраховуються бали по кожному мініблоку, і визначається, до якого типу професій, розділених по предмету праці і по характеру праці, найбільш розташований респондент;

е) тест чи «Є у вас ділова хватка». Методика призначена для визначення рівня розвитку ділової хватки. Респондентам пропонується 8 питань з трьома варіантами відповідей в кожному. Обробка результатів: по ключу до методики підраховуються бали, і визначається рівень розвитку ділової хватки;

2. Професійна освіта. Даний етап включає наступні складові:

а) професійна інформація - учням пропонується інформація про різні професії, вимоги, які вони пред'являють до людини; інформація про потреби ринку праці і потреби в кадрах; інформація про середньо-спеціальні і вищі учбові заклади, навчальні фахівців тієї або іншої області професійної діяльності, - які є, який рівень освіти необхідно мати і які іспити необхідно складати для надходження до тієї або іншої установи. Матеріали для занять збиралися автором на виставках освіти, в мережі Internet, журналах «Куди піти вчитися», а також використовувалися матеріали «Енциклопедії професій Кирила і Мефодія». Крім того на даному етапі проводяться зустрічі з представниками різних професій (педагог, психолог, співробітник міліції, директор освітньої установи, програміст, медичний працівник і так далі).

б) професійна агітація - проводиться у формі групових бесід, диспутів, різних ігор профорієнтацій:

- гра «Стажери-інопланетяни», мета якої - допомогти підліткові в усвідомленні праці як людській і суспільній цінності;

- гра «Острів», мета якої - знайомство з потребами народного господарства в кадрах, з проблемою непрестижних професій і усвідомлення учнів своїй цивільній зрілості;

- гра «Три долі», мета яких - допомогти учням знатися на основних сенсах трудового життя стосовно різних стереотипів людей: трудівника, ледаря, бездарності ;

- активізуючий опитувальник «Світ професій», мета якого - активізація професійного самовизначення старшокласників.

Страницы: 1 2 3Особливості процесів відчуття та сприймання у молодшого школяра
У процесі навчання здійснюється розвиток в учнів пізнавальних процесів, який характеризується кількісними та якісними їх змінами. Вони виявляються зокрема в розвитку сприймання. Кількісні зміни поляг ...

Особливості молодшого шкільного віку
Молодшого школяра не можна розглядати, як маленьку копію дорослої людини. Розвиток дитини супроводжується змінами в організмі, що мають кількісні і якісні показники росту та залежать як від біологічн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net